Home

Databáze starých odrůd

Databáze obsahuje adresy subjektů účastnících se výše uvedených správních řízení.Databáze obsahuje popisy odrůd v českém jazyce, je-li takový popis pro danou odrůdu k dispozici. Výpis veřejně dostupných údajů o odrůdách zapsaných ve Státní odrůdové knize tj. odrůdách registrovaných a odrůdách, jejichž. Staré odrůdy ovocných stromů. Domů » Staré odrůdy. Archiv starých odrůd Databáze genofondových ploch. Desítky subjektů v České republice zakládá a udržuje genofondové plochy starých odrůd ovocných stromů. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) připravil databázi těchto ploch a propojil ji s internetovou výběrovou databází Archiv starých odrůd

Stránky mají sloužit i jako databáze, která přináší nejen popisy jednotlivých, často krásných, při tom však zapomenutých starých odrůd, ale pokouší se i zaznamenávat místa, kde k často cenným nálezům takových odrůd došlo (ať už ve volné krajině či ve starých soukromých zahradách,) Databáze starých odrůd ovocných dřevin a genofondových ploch V databázi jsou zpracovány starší a krajové odrůdy ovocných dřevin - jablka, hrušky, třešně, višně, atd. V aplikaci je popsáno několik stovek odrůd ovoce, doplněno o několik set fotografií. V aplikaci je možno vybírat podle mnoha různých kritérií Záchrana genofondu starých ovocných odrůd na území ČR /národní databáze genofondových ploch/ měla být dávno prohlášena za veřejný zájem a stát měl zajistit bezproblémové financování této činnosti. Jak už to bývá - na dobré věci prostředky nejsou , na kraviny je jich dost starých odrůd jabloní a hrušní na semenných podnožích (pro polokmen, vysokokmen) méně známé ovocné druhů; nových odolných odrůd ovoce. vzácnějších divokých bělokarpatských dřevin Radim Pešek, Ovocná školka Bojkovice. ajsa1@seznam.cz, tel: 777 579 776, prodejna 776 406 772, www.stareodrudy.or Odrůd jabloně domácí je dnes nesčetné množství a každým rokem přibývají nové a nové. V této části webových stránek se snažíme seznámit alespoň s některými z těch starých a krajových odrůd jabloní, které je nejen v Pardubickém kraji stále možné nalézt, a to především v extenzivních výsadbách

A právě zde naleznete velký výběr sazenic starých odrůd, které lze pěstovat i jako vysokokmeny - jako jediná u nás je tato školka na ně přímo zaměřená. Množí zde osvědčené odrůdy a druhy, které je možné pěstovat bez chemického ošetřování a to i v okrajových oblastech a vyšších polohách On-line databáze odrůd (denně) Věstník ÚKZÚZ, řada Národního odrůdového úřadu (šestkrát ročně) Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize (ročně) Záznamy o registraci odrůd v EU. Společný katalog (zemědělské a zeleninové druhy) - Plant variety database (European Commission Jedná se o internetovou databázi vlastností odrůd. Prvotně je určena k tomu, aby si zájemci o pěstování starých odrůd mohli sami vybrat vhodnou odrůdu do místních pěstitelských podmínek. Zároveň jim databáze umožňuje zohlednit požadavky na vlastnosti plodů Databáze aktuálně obsahuje dohromady 128 odrůd hrušní, jabloní, třešní a višní. Ty jsou přístupné ve stejnojmenné výběrové databázi: Archivní odrůdy. Vstup do databáze najde také v každé sekci našeho webu. V budoucnu bychom zde chtěli zveřejňovat i další informace spojené s odrůdami jabloní, hrušní a třešní

V roce 2012 došlo k založení databáze programu Záchrana starých odrůd a k vypracování závazné metodiky pro projekty mapování v rámci výběrového řízení programu Ochrana biodiversity. Vzhledem k omezeným prostředkům a kapacitám, které jsou k dispozici, bude mapování soustředěno na cíl 1 a 2 Podrobnější informace o tom, co od této databáze očekávat, shrneme do příručky. Předpokládáme, že bude přístupná zde: Přejeme Vám, abyste si zvykli používat databázi často, aby dobře sloužila a pomohla zachránit tu krásnou mnohotvárnost archivních odrůd Již od poloviny devadesátých let minulého století Český svaz ochránců přírody aktivně zachraňuje mnoho desítek, či spíše stovek starých odrůd ovocných stromů. Toto bohatství se nashromáždilo hlavně během posledních 400 let, kdy se ovocné stromy staly naprosto samozřejmou součástí krajiny Čech, Moravy a Slezska

EC Meluzína

Dnes už existuje i společná databáze starých odrůd, kam lze ukládat všechny nálezy a lze s nimi pracovat i dále. Také proto, aby odrůdy byly na nějaké úrovni uznané a bylo možno je legálně množit, protože i to odpovídá určitým předpisům. Takže to teď funguje, ale zase chybějí lidi Databáze starých odrůd ovoce Chcete-li zjistit informace o nějaké staré ovocné odrůdě, využijte databázi, kterou zpracoval Český svaz ochránců přírody. Najdete zde vše, co potřebujete: původ odrůd,.. Sad byl zaregistrován do databáze Starých odrůd ovocných dřevin na www.stareodrudy.cz . Údržba genofondového sadu ve Velké nad Veličkou. Genofondový sad byl založen již v roce 1991 a postupně je rozšiřován 270304, ZO ČSOP Salamandr - Záchranná starých a krajových odrůd ovocných dřevin na Velkokarlovicku V roce 2004 se zmapovala další část k.ú. Velké Karlovice. Byla navázána spolupráce s CHKO Beskydy ve vztahu k návratu starých odrůd do krajiny Beskyd. Průběžně byla aktualizována centrální databáze odrůd Hot, hot, hot - Akce EC Meluzína RCAB. Lesy České republiky s.p. v roce 2020 prostřednictvím programu ČSOP OCHRANA BIODIVERSITY podpořily projekty EC Meluzína RCAB nazvané: Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína, Péče o lokalitu Dalovice v pozemkovém spolku Meluzína a Výběrová databáze starých odrůd meruněk

Položky Databáze odrůd Státní odrůdová kniha - eAGR

Jednotlivá muzea v přírodě tak mohou rozšířit svůj společenský vliv o environmentální rozměr - sbírku starých a krajových odrůd ovocných stromů. Těmito aktivitami se zároveň obohacuje celorepubliková databáze ve správě Českého svazu ochránců přírody s evidencí ploch, kde jsou pěstovány staré odrůdy. Ochrana starých odrůd Na jaře nám paní ředitelka navrhla, že bychom se mohli zapojit do projektu Gengel . Tento projekt má za úkol uschovávat a dále rozmnožovat staré a původní odrůdy V Hlupicích u Lovečkovic na Litoměřicku se starají o neobvyklou hruškovou alej. Je jednou z genofondových ploch, na kterých ochránci přírody shromažďují staré a ohrožené ovocné odrůdy. Kromě toho vzniká obsáhlá databáze, v níž si budou lidé moci zapomenuté ovocné stromy objednat i na svou zahradu Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin: metodická příručka pro evidenci a záchranu zanikajících odrůd ovocných dřevin. Vyd. 2. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 2003. Metodika Českého svazu ochránců přírody, č. 4

Zájem o tyto staré odrůdy roste a zapomenuté stromy u krajnic či v zahrádkách se dostávají do specializované databáze starých odrůd. Švestky nejen na pálenku Poklad, který nám může leckdo závidět - tak bychom mohli klidně nazvat švestky a z nich vyráběnou pálenku slivovici Jablko Golden Delicius je stará odrůda, která je k dostání běžně na pultech supermarketů. Málo se ale ví, že její rozšíření předcházel náhodný nález semenáčku v příkopu u cesty, říká v rozhovoru Martin Lípa, který pracuje jako koordinátor projektu Oživení starých odrůd. Někdy v objevení staré odrůdy hraje roli náhoda, jindy je zapotřebí detektivní. Rouby odrůd, které se již běžně nevyskytují, jsou přeneseny do sadu starých krajových odrůd nedaleko Jetřichovic na Sedlecko - Prčicku. Sad krajových odrůd v Jetřichovicích byl založen v roce 2000 ve spolupráci s majitelem jetřichovického panství Ing. O. Srbem, který k tomuto účelu poskytl vhodné pozemky

Reportáž Martina Karlíka o záchraně starých odrůd ovocných stromů Výsledky potom budou součástí celostátní databáze genofondových ploch, která by měla sloužit k analýze toho, co už je dnes v genofondových plochách zapěstováno. Zase zpátky se dá reintrodukovat do krajiny Ovocná školka starých tradičních odrůd ovoce. Realizace zahrad. Revitalizace sadů a alejí. Ing. Zdeněk Buzek - Pomologie. Problematika zahradních chorob a škůdců. Určování starých ovocných odrůd Databáze EVIGEZ (Evidence genetických zdrojů rostlin v České republice) zahrnuje více než 50 000 záznamů, z toho přes 7000 vzorků zeleniny a téměř 3000 vzorků ovocných dřevin. Záchranou, aktivním pěstováním a šířením starých a krajových odrůd mezi pěstitele se zabývá obecně prospěšná společnost Gengel. Vážení příznivci starých odrůd,3.12.2015 proběhla na MZe technická schůzka k sestavování seznamu odrůd s úředně uznaným popisem. Schůzka proběhla ve velmi konstruktivní atmosféře. Zásadním přínosem který zde byl prezentován ze strany ÚKZÚZ a MZe ČR byl návrh nové legislativní úpravy v rámci.. Pěstování, uchování a návrat starých odrůd ovocných stromů do krajiny; Představení genofondových ploch, jejich údržba a činnost ČSOP; Záchranný sortiment odrůd hrušní a jejich pěstování; Databáze starých odrůd a její uvedení . 25. ledna 2020 . Pěstování zeleniny a její blahodárné účinky na lidské zdraví.

Na webu jsem objevil rozsáhlou databázi velmi starých odrůd ovoce. Stránky jsou sice v němčině, ale pro orientační překlad lze použít webový prohlížeč Google Chrome. Vlevo ve sloupci hlavní stránky je možnost vyhledat odrůdy podle databáze nebo si vybrat různé velmi staré pomologické atlasy ještě z doby Rakouska. Úvodní stránka > Databáze starých odrůd ovocných stromů Databáze starých odrůd ovocných stromů 05.10.2011 22:0

Staré odrůdy Archív - Staré odrůd

 1. ZACHOVÁNÍ STARÝCH SASKÝCH & ČESKÝCH ODRŮD OVOCE Ein Kooperationsprojekt Kooperační projekt. UNSER PROJEKT V rámci projektu byla vybudována databáze, v níž jsou zachyceny veškeré odrůdy ovoce, které jsou v extenzivních sadech zkoumaných v rámci projektu. Kromě názvu dané odrůdy zde naleznete i stanoviště a rok.
 2. Baco noir je hybridní odrůda révy s modrými hrozny určená k výrobě červených vín. Na svém temně rubínovém erbu s odlesky fialek si nese výraznou kyselost a nízký obsah tříslovin. V Evropě dnes téměř zapomenutá odrůda si našla druhý domov v chladnějších oblastech Severní Ameriky. Několik starých neroubovaných keřů Baco noir roste na Moravě jako vzpomínka.
 3. Naší specializací je co nejširší sortiment ovocných odrůd, uvádění novinek a široká nabídka starých mizejících odrůd a méně známých ovocných druhů jako jsou Oskeruše,Moruše,Durancie,Blumy,Dříny,Kdoule, Mišpule a jiné dřeviny.Kařdoročně naši nabídku rozšiřujeme o staré odrůdy jabloní a hrušní
 4. Tehdy jsme přijímali značné množství odrůd ze světa a pozice českých odrůd byla oslabena, nicméně některé české odrůdy se zase prosadily v rámci evroého a dokonce světového trhu, připomíná Martin Lípa. Na odrůdách jablek a hrušek se podepsaly i dějiny. Řadu starých stromů dnes najdeme v Banátu
 5. Doba trvání projektu: 1.1.2017 - 31.1.2020. Dne 1. 1. 2017 byl zahájen projekt spolupráce Zachování starých saských a českých ovocných odrůd pomocí nových koncepcí - kooperační projekt., ve kterém spolupracují partneři Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí (LANU), Mezinárodní Setkávací centru St. Marienthal (IBZ) a Venkovský prostor o.p.s
 6. V pátek 18. září bude zahájena v pražském Domě ochránců přírody čtvrtá letošní výstava plodů starých odrůd ovocných stromů. Plody více jak 80 hrušní a jabloní budou částečně vystaveny i pod širým nebem. Nebudou se konat oblíbené přednášky, ale po celou dobu budou ve venkovním stánku přítomni poradci ke konzultacím pěstování ovocných vysokokmenů.

Databáze genofondových ploch Zahradnictv

 1. Inventarizační databáze starých a krajových odrůd těchto plodin, zpracovaná formou knihy, byla shromážděna na základě Seznamů registrovaných odrůd z rozmezí let 1941-2000 a dalších historických pramenů. I. díl publikace zahrnuje polní a zahradní plodiny, kromě ovocných stromů a vinné révy
 2. Spolu s biotopy lučních a polních sadů tak mizí i genetický poklad stovek odrůd. Již od poloviny 80. let 20. století jsou datovány organizované pokusy o záchranu starých odrůd ovocných stromů. Předtím - ale vlastně i do dnešních časů - záchranu starých odrůd zajišťovali nadšení jednotlivci
 3. Řešitelský kolektiv se zabýval vyhledáváním starých sadů, alejí, ovocných zahrad, solitérních starých stromů a keřů a dalších ovocných dřevin v krajině. V průběhu řešení projektu byly navštěvovány oblasti s pravděpodobným vyšším výskytem dochovalých krajových odrůd
 4. Výsadby a péče o aleje Jakým způsobem zajistit dlouhodobou prosperitu aleje? K zabezpečení dlouhodobé a plnohodnotné existence dřevin je třeba odborného, pravidelného a bezchybného přístupu nejen na úrovni technické (samotné ošetření stromu), ale už na úrovni samotné inženýrské činnosti
 5. - Databáze starých odrůd a její uvedení 25. ledna 2020 -Pěstováni letniček a balkonových květin - Sortiment letniček vhodných pro domácí zahrádky - Pěstování, množení a péče o letničky - Balkonové květiny nejen na balkony - Doporučení pro každé prostřed

PROGRAM STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ Vítězslav

PlantsDat

- identifikace odrůd - představení sortimentu podzimních odrůd jádrovin - vlastnosti odrůd starých i nových - vše bude doplněno ochutnávkou a exkurzí do výsadeb VŠÚO Holovousy možnost zapojení do databáze konzervace on farm a in situ Garantem akce je prof. Dr. Ing. Boris Krška, vedoucí Oddělení genofond Databáze příkladů Poblíž biocentra vznikl v roce 2009 sad starých odrůd, předně ovocných stromů, které naši předci měli na zahradách, a postupně se z nich vytratily. Rozloha území biocentra činí 3 hektary, katastr obce má výměru 451 hektarů. Dosah opatření je primárně v území obce Mořice a svou funkčnost. - identifikace odrůd - představení sortimentu podzimních odrůd jádrovin - vlastnosti odrůd starých i nových - vše bude doplněno ochutnávkou a exkurzí do výsadeb VŠÚO Holovousy možnost zapojení do databáze konzervace on farm a in situ Akce se uskuteční 10. září 2020 v 9: 00 hod v prostorách konferenčního sálu VŠÚ

Oživení starých odrůd ovocných dřevin - Ekolist

starých odrůd. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) se pro-blematice záchrany starých odrůd věnuje již od poloviny devadesátých let. Na základě získaných zkušeností přikročil v roce 2011 k publikaci první verze seznamů odrůd ovoc-ných stromů, které budou předmětem projektů na jejich záchranu. Tyto seznamy byly. Ve spolupráci s městem Krnov zakládá v Chomýži volně přístupný genofondový sad se stovkou stromků starých a lokálních odrůd. Už před několika lety nechalo město Krnov zmapovat ovocné stromy, které se dochovaly v zahradách na Krnovsku, a to v souvislosti s plánovaným pastevním areálem v lokalitě Horky v Chomýži Staré odrůdy zeleniny. Nové odrůdy vznikají různými kříženími, nejprve s původními odrůdami a pak vzájemně mezi sebou. Křížením je ovšem často způsobena větší nestabilita vůči okolnímu vnějšímu prostředí, tyto moderní odrůdy se nedokážou přizpůsobit našim klimatickým podmínkám (často pro ně dost nepříznivým) Tím došlo k záchraně mnoha starých odrůd evroé vinné révy pro budoucí generace. První velká zásilka rezistentních amerických podnoží přišla do Evropy z oblasti východně od Skalnatých hor a odrůdy, které vykazovaly nejvyšší rezistenci, pocházely z druhů Vitis riparia, V. aestivalis a V. rotundifolia Mapování starých a krajových odrůd ovocných stromůné stromy v krajině prostřenictvím dobrovolníků nebo aktiních členů ČSOP. Na základě sestavených návodů a metodik jsou sestaveny jsou výsledky mapování v podobě použitelné pro zápis dat do celostátní databáze v prostředí geografického informačního systému

EC Meluzína | Genofondové plochy

• projekt tvorby databáze starých odrůd - web Archiv starých odrůd, www.stareodrudy.cz; • výstavy ovoce - zpracovat kalendář akcí ,sdílení vystavených odrůd; • sociální zemědělství ve vazbě na ovocnářství - příklady dobré praxe; • Sladit definice zemědělských kultur, pro nové období 2020+: ovocný sad Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2194831 obálek a 551938 obsah Metodika Konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin: management on farm výsadeb pro skanzen. Anotace. Přidat anotaci. Buďte první a doplňte chybějící anotaci

Staré odrudy - Home Page - Ovocné strom

Genofondový sad na Krnovsku bude sbírkou starých odrůd ovoce. 21.4.2019. Komerční odrůdy ovoce vytěsňují ty, které se v regionech pěstovaly za časů našich babiček. Aby staré odrůdy nevymizely úplně, na Krnovsku je uchová genofondový sad. Na přednášce si řekneme, jak nahlásit takové stromy do naší databáze. Sudetská reneta, Jadernička moravská či Děkanka Robertova. To jsou některé z názvů starých odrůd, jež by se ještě letos mohly stát součástí sadu, který chce založit na svých pozemcích město Krnov ve spolupráci se spolkem ochránců přírody Slezské odrůdy Databáze starých odrůd ovoce Chcete-li zjistit informace o nějaké staré ovocné odrůdě, využijte databázi, kterou zpracoval Český svaz ochránců přírody. Najdete zde vše, co potřebujete: původ odrůd, vhodnost pro určité podmínky, možnosti zpracování, nároky na péči ad - Databáze starých odrůd ovocných dřevin a genofondových ploch - Databáze planě rostoucích rostlin karlovarska - Databáze okrasných dřevin našich zahrad. IČ: 66364663. DIČ: CZ6710231550. Okres: Karlovy Vary. Stát: Česká republika. Právní forma: podnikatel se ŽO Zachování starých saských a českých odrůd ovoce pomocí nových konceptů - kooperační projekt Erhalt alter sächsischer und tschechischer Obstsorten mit neuen Konzepten - Ein Kooperationsprojekt Venkovský prostor o.p.s. Liberec •Mapování a analýza ovocných stromů ze zaměřením na oblast Vyskře a Cvikov

12:45-13:15 Specifika hledání tradičních odrůd v Jižních Čechách - Zdeněk Buzek 13:30-14:00 Slivoně v krajině - Hedvika Psotová 14:10-15:00 Záchranné sortimenty, databáze archiv starých odrůd a databáze genofondových ploch - Martin Lípa 16:00-16:45 Ovocný strom jako součást sídelní zeleně - Stanislav. informací do centrální databáze, uchování genofondu starých a krajových odrůd ovocných dřevin v genofondových sedech, údržba významných starých sadů, stromořadí a jedinců a popularizace vysazování, pěstování, ošetřování a praktického využívání starých odrůd ovoce budou zanesena do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP). Data získaná v rámci realizace projektů na mapování starých odrůd ovocných dřevin budou předána ve formátu stanoveném povinnou metodikou odbornému garantovi k zavedení do interní databáze Herečka a moderátorka Kateřina Winterová se vrací domů, aby prozkoumala naši přírodu, louky, luhy a háje. Na tradičních venkovských zahrádkách se zaměří na pěstování starých odrůd zeleniny a květin, které milovaly už naše babičky

Králičí domek Květné zahrady v Kroměříži 25. - 28. října 2019, od 10 do 16 hodin Vstup na výstavu je součástí vstupného do Květné zahrady Re: Záchrana starých odrůd jabloní od yaw » pát 15. říj 2010 5:49:23 Někde hluboko ve vědomí mám zafixovanou informaci, že dost obsáhlou databázi odrůd jabloní ( i starých, nekomerčních) mají ve

Jabloně Program Staré a Krajové Odrůdy Ovocných Strom

Matčino je odrůda dřeviny jabloň domácí (Malus domestica), rodu jabloň z čeledi růžovitých.Jde o jednu ze starých odrůd jabloní. Je pěstována jako ovocný strom, kultivar je množen vegetativně očkováním a roubováním.Odrůda je dobrým opylovačem, kvete středně pozdě V aleji jsou nově umístěny lavičky a informační tabule. Na informačních tabulkách jsou QR kódy, skrze které se lze dostat do databáze, kde jsou zveřejněny další informace o několika desítkách starých odrůd jabloní, hrušní a třešní

Záchranou, aktivním pěstováním a šířením starých a krajových odrůd mezi pěstitele se zabývá obecně prospěšná společnost Gengel. Od jejích členů můžete získat staré a krajové odrůdy ovocných dřevin i zeleniny, ale také bylinky, okrasné rostliny a pozapomenuté druhy rostlin Staré odrůdy - https://www. stareodrudy.org / - ovocná školka ze které si můžete objednat ovocné stromky starých krajových odrůd Netradiční ovoce - www.netradicniovoce-eshop.cz - zahradnictví u České Lípy, kde seženete různé zajímavé druhy a odrůdy ovocných dřevin

Nebojte se pěstovat vysokokmeny a staré odrůdy ovocných

Databáze stromů; Fotogalerie ; Ovocné druhy a odrůdy - Třešně a višně . Doporučené staré odrůdy třešní a višní. V sortimentu starých odrůd najdeme celou řadu zajímavých třešní a višní. Zde je jejich výčet s krátkými popisy:. Ochrana biodiverzity starých a tradi Databáze GZR sestává ze tří základních informačních okruhů: ‐ Pasportní data ‐ Popisná data Při regeneraci odrůd je i tato vzdálenost nedostatečná, protože při snaze udržet čistotu odrůdy, je nutno brát v potaz to, že včela má dolet 2km..

Registrace odrůd (ÚKZÚZ) - eAGR

Fuchsie - Zámecká zahrada Buchlovice. HISTORIE FUCHSIÍ. Výjimečné postavení předurčil fuchsiím již Charles Plumier, když nově objevený zdobný keř v lesích Jižní Ameriky v roce 1703 nazval na počest otce botaniky Leonarda Fuchse. Pozdější věhlas českých odrůd fuchsií, pěstitelské i šlechtitelské tradice a spojitosti se zakladatelem genetiky Řehořem Mendlem. Databáze starých odrůd ovoce- www.stareodrudy.cz ovocná školka Bojkovice - www.stareodrudy.org semínka a příručka zahradníka - www.permaseminka.cz Komerční odrůdy ovoce čím dál více vytěsňují ty, které se v regionech pěstovaly za časů našich babiček. Aby staré odrůdy nevymizely úplně, vznikne na Krnovsku genofondový sad, jehož úkolem je tradiční rostliny uchovat pro příští generace Praha 23. 1. 2020 V průběhu roku 2019 Nadační fond Sberbank podpořil celkem 13 projektů částkou 795 100 Kč. V jeho šestileté historii je to zatím nejvyšší příspěvek. Nadační fond se zaměřuje na podporu péče o životní prostředí a zdravý životní styl, zdravotně či sociálně znevýhodněných občanů a vzdělávání Ze starých sudetských odrůd jablek vzniká v Českém Švýcarsku originální cidre. Stoprocentně přírodní produkt začali řemeslně vyrábět jako koníček dva původní pivaři. Jejich cílem je naučit pít Čechy dobrý cidre. Produkt nazvaný BB cidre získal nyní označení regionální výrobek Českého Švýcarska

EC Meluzína Databáze: Archivní odrůd

Můj antikvariát - sdružení antikvariátů Staré lahve - Informace o starých pivních lahvích kdb.cz - knižní databáze číst cel Černý pasažér. Nebýt rozsáhlých vinohradnických znalostí našich předků ze Starého Řecka a dvou osvícených francouzských vinařů, kteří se narodili v 19. století, dnes bychom už zřejmě žádná vína vyráběná ze starých evroých odrůd nepopíjeli a ani bychom nevěděli, jak chutnala Dnes si představíme staré krajové odrůdy ovocných stromů a usnadníme si práci v ovocnářské zahradě, ukážeme si, jak celoročně využít sušičku ovoce, představíme si japonskou zahradu, blátěnou batiku, řekneme si, co jsou adaptogeny, a naučíme se vařit z čerstvých surovin i správně zavařovat Některé ze starých odrůd slivoní se pro svou velkou nespornou kvalitu nabízejí v sortimentu současných ovocných školek... Doporučené nové odrůdy slivoní. V důsledku velkého rozšíření onemocnění šarka byla šlechtění slivoní věnována velká pozornost... Ke stažen

Archivní Odrůdy - Staré Odrůdy - Krajové Odrůd

Mezigenerační soužití, regionální značky, bioodpad nebo online připomínkování územního plánu - tato a další témata naleznete nově v databázi Národní sítě Zdravých měst na adrese www.DobraPraxe.cz. Databáze obsahuje také řadu dalších zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů Typy požadovaných odrůd na základě hodnocení, vyváženého metabolizmu celé rostliny. Zatím nejúspěšnější cesta spočívá v přístupech, kdy se vhodný typ plodiny pro určité prostředí určuje na základě analýzy víceleté databáze výsledků z mnoha lokalit. Využívá se až 30 lokalit i více a kolem 5 let hodnocení Sdružení Gengel - pěstování starých a krajových odrůd pro jejich zachování a zpřístupnění veřejnosti. Záchrana starých odrůd ovoce - databáze druhů, naskenovaná stará ovocnářská literatura! KNIHY PRO INSPIRACI. Koncept kontinua - Jean Liedloffová, 2007 . Najděte si svého marťana Marek Herman, 200 - předmětem veřejné zakázky je vytvoření liniové výsadby starých ovocných odrůd a listnatých stromů a obnovení trávo-bylinného porostu v podrostu. - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Louny Termín pro podání nabídek: - 9.9. 2020 do 14:00 hodin . Kritéria výběru: - nejnižší nabídková cen

Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin metodická příručka pro evidenci a záchranu zanikajících odrůd ovocných dřevin Václav Tetera. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Přidat do poličky . nakladatel: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty. Touto cestou se snažíme o záchranu starých odrůd, které jsou naším kulturním dědictvím a které z našich zahrad rychle miznou. Irus x squalens Zájemci o pěstování kosatců si tak mohou odnést sazenice nízkých, středně vysokých kartáčkatých kosatců a vysoké kartáčkaté kosatce, které byly vyšlechtěny v letech. Anna83 - Galerie uživatelky - Najdi a poznej lidi, kteří se narodili ve stejný den jako ty

Oddělení genofondů ovocných dřevin udržuje kolekci starých odrůd. Tato živá banka čítá na 2500 položek a od každé jsou pěstovány tři stromky či keře. Oddělení ochrany rostlin provádí registrační pokusy nových přípravků; ověřuje, zda jsou vhodné, kontroluje údaje od výrobce. Dále sleduje výskyt škůdců a. Při šlechtění slunečnic na semena k přímé konzumaci odborníci vycházeli za starých odrůd, jejichž semena jsou větší, pruhovaná a snadněji se loupou. Podíl slupky je u nich větší - kolem 50 % hm. Novým hybridním odrůdám určeným ke konzumaci (Non-Oilseed Sunflower) se věnují autoři Lofgren, Carter a Schneiter Genofondová plocha starých odrůd v BZ Pomologické arboretum Průhonické botanické zahrady se stalo součástí genofondových ploch, které eviduje Český svaz ochránců přírody. 1153 Zobrazení celý článek

Ochrana biodiverzity | csop

Vydavatelská činnost VÚRV, v.v.i. v roce 2015. 60 let dlouhodobých polních pokusů v České republice. Sborník recenzovaných příspěvků a abstraktů z mezinárodní vědecké konference, organizované pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. L. Hlisnikovský & M. Madaras (Eds.).VÚRV, v.v.i. Praha 2015 I přes zdánlivou nevýhodu, jakou je poloha naší země při severní hranici vinařské mapy světa, jsou místní rozmanité přírodní podmínky jako stvořené pro pěstování určitých odrůd vinné révy. Vedle tradičních odrůd, které se v Čechách i na Moravě pěstují, se v posledních 10 letech dostávají do popředí zájmu nově vyšlechtěné odrůdy, např ACTORSMAP je online databáze českých a slovenských herců a hereček. Jejím posláním je snadnější... ZPRÁVY Z DOMOVA. AAA AUTO otevřelo v Liberci nové a větší autocentrum v Retail Parku Severka. 17.9.2020. ČSOP pořádá výstavu starých odrůd ovoce. K vidění bude více jak 100 druh VŠÚO Holovousy Vás zve na seminář, kde bude představen sortiment raných třešní, vlastnosti odrůd starých i nových odrůd a vše bude doplněno ochutnávkou, pak bude následovat exkurze do výsadeb třešní. Vzhledem ke kapacitě semináře, je potřeba potvrdit účast. Podrobnosti naleznete zde Portál Dobrá praxe soustřeďuje dobrou praxi a inspirace ke kvalitě života, zdraví a udržitelnému rozvoji. Portál vytvořila a spravuje Národní síť Zdravých měst ČR

Biocentrum Mokroš – Adapterra Awards

Z nabídnutých možností - odrůd červených letních jabloní - se nejvíce kloním k tomu, že se jedná o Hedvábné červené letní, jak uvedl Vítek. Já už jsem o něm uvažoval dříve, když Vítek vložil v jiném tématu oskenovaný seznam starých tržních (školkařských) odrůd jabloní a tam bylo Hedvábné červené letní. databáze skupin historického šermu, dobových řemeslníků a katalog historických akcí Přednáška v Kroměříži o starých a krajových odrůdách ovoce na Kroměřížsku. Právě tuto historii se pokusí poodhalit přednáška, která přinese také zajímavosti se současného mapování starých sadů a zde rostoucích odrůd Kromě toho byla pokosena P. Říhou pokusná plocha v lokalitě Výzkum v k.ú. Malá Vrbka o výměře 3 ha a L. Tomčalou genofondový sad krajových a starých odrůd ovocných dřevin v NPR Zahrady pod Hájem v k.ú. Velká nad Veličkou o výměře 3 ha. Vědecký výzkum. Naše organizace spolupracovala při řešení projektu RNDr V004: Dílčí cíl za celé období 2008-2011: Možnosti reintrodukce starých a krajových odrůd ovocných dřevin na agrární valy. Kořenové soustavy dřevin na valech a jejich význam pro vegetativní šíření v různých podmínkách; příčiny nestejné odolnosti keřů vůči disturbanci

 • Hokejove menu burger king.
 • Doga lps.
 • Zdravá výživa definice.
 • Jason donovan wiki.
 • Liga spravedlivých válka 2014.
 • Kanton fotbal.
 • Galerie v mobilu.
 • Fotbalgolf pavlíkov.
 • Červy v ráně.
 • Imperial march orchestra.
 • Lil peep dead.
 • Jak mít spokojeného psa.
 • Tři bratři celý film bombuj.
 • Elegantní šaty do práce.
 • Mtb tretry sidi výprodej.
 • Vegan restaurace praha 1.
 • It 2017 online sk.
 • Jupiter na obloze.
 • Jak zaplést korálky do vlasů.
 • Hustý bílý výtok před porodem.
 • Krem na ekzem na rukach.
 • Mini piškoty lidl.
 • Deštivé dny ostrava 2017.
 • Metin2 ke stažení.
 • Katalog univerzitní knihovny.
 • Miluju ho.
 • Burza exotického ptactva olomouc.
 • Houba shiitake pěstování.
 • Ford mondeo mk5 rozměry.
 • Portugalský vodní pes wikipedie.
 • Glock 40sw.
 • Vřetenová sekačka traktor.
 • Lednice s mrazákem 4 šuplíky.
 • Povaha archeologických pramenů.
 • Dětský výtvarný projev.
 • Úhel mezi vektory.
 • Crush syndrom.
 • Kulový kohout 5/4.
 • Vitamíny na suché vlasy.
 • Jakub mahdal osobnosti.
 • Iqos cena.