Home

Torecan léková skupina

Torecan by měl být podáván opatrně rovněž pacientům se středně závažnou až těžkou jaterní nedostatečností. Torecan, jako lék ze skupiny fenothiazinů, může vyvolat neuroleptický syndrom, jež se projeví vysokou teplotou, svalovou ztuhlostí, změnou psychického stavu a známkami nestability krevního tlaku ATC skupina: Thiethylperazin: Cesta podání: Rektální podání Držitel rozhodnutí: KRKA: Příbalový leták TORECAN 6X6.5MG Čípek. Příbalovou informaci k produktu TORECAN 6X6.5MG Čípek stáhnete ve formátu pdf zde: TORECAN 6X6.5MG Čípek.pdf sp. zn. sukls161718/2015. Příbalová informace: informace pro pacienta. TORECAN. 6,5MG TBL OBD 50 Název LP i: TORECAN: Doplněk názvu: 6,5MG TBL OBD 50: Síla: 6,5MG: Léková forma: Obalená tableta : Velikost balení předpis Účinná látka: THIETHYLPERAZIN-DIMALEINÁT (THIETHYLPERAZINI DIMALEAS) ATC skupina: R06AD03: Název ATC skupiny: THIETHYLPERAZIN : Informace o registraci. Registrační číslo. uLékaře.cz. Největší česká medicínská online poradna a průkopník v oblasti telemedicíny si klade za cíl zefektivnit a zkvalitnit české zdravotnictví

Torecan léková skupina. Krevní skupina nebo přesněji krevní typ je popis vlastností červených krvinek jedince, resp. sacharidů a bílkovin na jejich buněčné membráně.Dvě nejdůležitější klasifikace pro popis lidských krevních skupin jsou AB0 a Rhesus faktor (Rh faktor) Torecan se má u starších pacientů (75 let a více) užívat s opatrností. Jestliže jste použil(a) více přípravku Torecan, než jste měl(a) Příliš vysoké dávky mohou vyvolat sucho v ústech, závratě, zmatenost, mimovolní záškubovité pohyby a mdloby v důsledku poklesu krevního tlaku TORECAN. obalené tablety čípky thiethylperazini dimaleas. Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu Název: Skupina: Indikace: Nežádoucí účinky: Acidum folikum: vitamín: při nedostatku kyseliny listové, anemie: bez: Adebit: antidiabetikum: DM: hypoglikemie. 3. Jak se přípravek Torecan užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Torecan uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Torecan a k čemu se používá Torecan se používá jako účinný lék k léčbě a prevenci zvracení, které doprovází různá onemocnění a u různých forem závratí

Torecan - Příbalový letá

 1. Kód SÚKL: 0091836: Registrovaný název LP: TORECAN: Název LP i: TORECAN: Doplněk názvu: 6,5MG/ML INJ SOL 5X1ML: Síla: 6,5MG/ML: Léková forma: Injekční rozto
 2. ika pro systémovou aplikaci, fenothiazinové deriváty, ATC kód: R06AD03. Thiethylperazin patří do skupiny fenothiazinů, jejichž účinkem je blokáda dopa
 3. Torecan. Tento lék, u nás dostupný pouze na lékařský předpis, slouží k potlačení příznaků nevolnosti a zvracení, a to včetně těch, doprovázejících nejrůznější onemocnění nebo závratě.Působí skvěle na širokou řadu původců nausey: od užívání jiných léků, přes fyziologické diagnózy (těhotenství), onemocnění trávícího traktu, při léčbě.

TORECAN 6X6.5MG Čípek - Lékárna.c

 1. Torecan (6,5mg Sup 6) Cesta podání Rektální podání (RCT) Léková forma Čípek Velikost balení 6 Síla 6,5MG Typ balení Strip Účinné látky Thiethylperazini Dimaleas ATC skupina THIETHYLPERAZIN Složení. Thiethylperazini Dimaleas - 10,276 MG; Thiethylperazinum - 6,5 MG; Lactosum Monohydricum - PL MG; Adeps Solidus - PL G
 2. Torecan je léčivo s antiemetickým a antivertiginózním účinkem. Patří do skupiny derivátů fenothiazinu. Antiemetický účinek Torecanu je založen na ovlivnění struktur v prodloužené míše, které regulují fyziologické procesy spojené se zvracením. Čtěte.
 3. Torecan se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 15 let (vzhledem k riziku extrapyramidových nežádoucích účinků) a u dětí a dospívajících se symptomy Reyova syndromu (z důvodu jejich podobnosti s nežádoucími účinky přípravku Torecan a v důsledku toho možnosti přehlédnutí diagnózy). Těhotenství (viz bod 4.6)
 4. ATC skupina: R06AD03 - thiethylperazine Obsah účinných látek: 6,5MG, 6,5MG/ML Balení: Strip Torecan Dávkování Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je jeden čípek denně
 5. Léková forma: Čípek Podání: Rektální podání Jednotky v balení: 6 Strip Druh předpisu: na lékařský předpis Terapeutické oblasti: THIETHYLPERAZIN Přehled produktů: TORECAN Stav Autorizace: R - registrovaný léčivý přípravek. Registrační číslo: 20/ 257/75-C Datum autorizace: 1995-01-01 EAN kód: 383898950376

Při své práci v nemocnici jsem se setkal s obrovskou spoustou léků. Zapamatování jejich názvů, indikačních skupin a jejich vlastností není práv Generikum: thiethylperazine Účinná látka: thiethylperazine dimaleate ATC skupina: R06AD03 - thiethylperazine Obsah účinných látek: 6,5MG, 6,5MG/ML Balení: Strip sp. zn. sukls Příbalová informace: informace pro pacienta Torecan, 6,5 mg čípky thiethylperazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje.

TORECAN, 6,5MG TBL OBD 50, Státní ústav pro kontrolu léči

TORECAN uLékaře.c

 1. Torecan supp. tiethylperazin nání byla přidána skupina C - pacientů, kteří odvykací léčbu nechtěli podstoupit, a užívali tedy nadále své dávky benzodiazepinů. Všich- Čížek J. Léková závislost - stručný přehled a po-znatky z praxe
 2. Skupina léčiv primárněurčených pro jinou indikaci než je bolest. léková forma je vhodná pro dlouhodobé užívání (Torecan) Zácpa mnoho možných příčin zácpy nedochází k rozvoji tolerance výraznější při imobilitě.
 3. Léková závislost: až u 1/3 léčených diazepamem, největší riziko je u diazepamu, a bromazepamu, problémy mohou být také s vysazením alprazolamu. Za závislé nepovažujeme nemocné, kteří užívají některý benzodiazepín celá desetiletí bez zvyšování dávek, ale když se pokusíme u vysazení, začnou trpět opět.
 4. Torecan čípky 6,5 mg: thiethylperazin: Léková prevence je vhodná u osob, které již VOP prodělaly. druhá skupina nedostávala nic. Během 22 hodin vystoupili do 4600 metrů (zprvu lanovkou do 3200 m, přespání v 3600 m, laboratoř horské nemoci Capanna Regina Margherita Itálie ve 4559 m). Tam pak byli 2 dny sledováni s.
 5. Léková terapie akutního vzplanutí chronické pankreatitidy; Chronobiologie, chronopatologie, chronoterapie Nová skupina léčiv pro choroby kardiovaskulárního systému - inhibitory vazopeptidáz Prozatím jako náhradní řešení podáváme infúzi (torecan, dihydergot, hydrokortison a analgetika). Ta musí být připojena.
 6. Myotom - skupina svalů inervovaná jedním spinálním nervem 1. Centrální - spastická obrna - lése kortiko-spinální nebo kortiko-bulbární (nukleární) dráhy - ( aktivní hybnosti - ( svalové síly - tonus svalový v akutním stadiu (, pak spasticita - není atrofie - paretické držení - HK: převaha flexorů, DK: extensní držen

Torecan léková skupina léková form

OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY A INTERVENCE UČEBNICE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM Daniel Jirkovský a kol. Praha, listopad 2012 i You created this PDF from an. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Biotherapeutics 5 2018 2 Náhled, Author: Radek Lacina, Length: 51 pages, Published: 2018-12-0 KO, krevní skupina (předtransfuzní vyšetření), koagulace, základní biochemie dehydratace - roste urea, kreatinin v normě první změna: pokles trombocytů k 100 000, zvednutí leukocytů po doplnění tekutiny z intersticia, vylití krevních rezerv - játra, slezina, kostní dřeň udrží červený krevní obra

Skupina léãiv oznaãovan˘ch jako anti-psychotika (neur oleptika) se za 50 let. od svého vzniku rozrostla a roz‰ífiila. V souãasnosti není urãena jen k léãb. Skupina 1: vitálny, dobře dýchajúci novorodenec, s dobrým sval. Tonusom, rýchlo ružovie, AS nad 100, vyžaduje len osušenie a zabalenie do teplej osušky a kontakt s matkou. Skupina 2: neprimerané dýchanie, zostáva cyanotický, znížený sval Léková závislost - Léky vyvolávající závislost: mnohá analgetika, hypnotika, sedativa, anxiolytika, psychotropní látky, amfetaminy (anorektika) - pro její vznik jsou důležité 3 faktory o návyková látka o osobnost uživatele o prostředí, které uživatele ovlivňuje - návyková látka o vyvolává silný psychický účinek. Farmakologická anamnéza: Chronická medikace: Maninil 5 mg tbl. perorálně 1-1/2-0 Lorista 50mg tbl. perorálně 1-0-0, Medikace v nemocnici: Anopyrin 100mg perorálně Oxantil 2 ampule (amp.) intravenózně (i.v.) po 6 hodinách Geratam 3g i.v. Torecan 1 amp. ve 500 ml fyziologického roztoku (FR) Agapurin 1 amp. ve 500 ml FR Nynější.

TORECAN 5X1ML/6.5MG Injekční roztok - Lékárna.c

 1. LÉKOVÁ FORMA Léčivý čaj Popis přípravku: nálevové sáčky, směs uvnitř hrubě práškované drogy a tmavozeleného komprimátu. sp.zn. sukls36227/2011 a sp.zn. sukls216271/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1
 2. ář ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY Lékařská komise c/o Český horolezecký svaz Bulletin Lékařské komise a Společnosti horské medicíny LÉKAŘSKÁ KOMISE A SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY 2004-5 XV
 3. Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven České republik
 4. Pokud se dostaví na místo postižení lékař a výjezdová skupina záchranné služby, pokračuje v rozšířené NR lege artis (viz kap. III.2.1.). Etický problém může nastat, jestliže se na místo postižení dostaví výjezdová skupina ZZS a zjistí, že NR nebyla zahájena a není známo, kdy k zástavě oběhu došlo
 5. Onemocnění, která vznikají ve zdravotnických zařízeních u zdravotnických pracovníkův souvislosti s poskytováním zdravotní péče, se za nozokomiální nákazy nepovažují - patří doskupiny profesionálních onemocnění.Ačkoliv člověk znal prostředky a metody zpomalující zkázu živočišných tkání, včetně lidských(viz např. mumifikační techniky ve starém.
 6. Florence. č a sopis moderního oše t řovat el s t v í s. 6. s. 10. s. 18. Praxe: Prostředky při operacích HIV+ pacientů. Případová studie: Život s ca prostat

Léková skupina. Tamsulosin patří mezi antagonisty adrenergních receptorů alfa1. Je určen k symptomatické léčbě benigní hyperplazie prostaty. Podává se jedna tobolka denně po snídani nebo po prvním denním jídle. Zdroj: Tamsulosi Lék Xarelto a Tramadol Mylan by společně neměly dělat žádné komplikace. Tramadol Mylan je k dostání jen na lékařský předpis, takže informujte předepisujícího lékaře o tom, že užíváte Xarelto, aby mohl rozhodnout o nejlepší variantě přímo pro vás. Z volně prodejných léků na bolest nesmíte společně s Xareltem užívat nesteroidní antirevmatika, to je. Moderní nenávyková antidepresiva, Cipralex - informace pro pacienty, Antibiotika Klacid 500, Trittico, Červené fleky na kůži, Lék Itakem, Tamsulosin, Léky plně hrazené pojišťovnou s názvem V až Z, Léky plně hrazené pojišťovnou s názvem A až L, Léky plně hrazen Neurol je svinstvo,který z vás udělá závisláka.Pomáhá v malých dávkách a krátkodobě.Mě ho psych.předepisoval jako bombony,až jsem měla 4.mg a kolikrát i víc denně.Pak jsem s depresí a panikami skončila v Bohnicích,kde jsem se ze závislosti na neurol dostávala a řeknu vám,že to bylo víc než peklo.Brnělo mě celý tělo od chodidel včetně jazyka.Pak jsem jednou v. Babulko, léková politika se neustále mění a co platilo včera, dnes už nemusí. Stejně tak je to i s lékem Milgamma N, který v tabletové formě již není hrazen ze zdravotního pojištění a pacient skutečně hradí úplně celou jeho cenu sám ze svého. Pojišťovna plně hradí jen obří balení injekcí léku Milgamma N

TORECAN - příbalový letá

Video: Torecan - Souhrn údajů o lék

Torecan na nevolnost v těhotenství - účinky, použití a

Informace pro nemocné trpící dlouhodobou bolestí » Linkos

Lékárn

 • Akademie krásných umění florencie.
 • Kurzovní lístek čnb historie.
 • Mčr v mažoretkovém sportu 2019.
 • Metal gear solid 4 wikipedia.
 • Molltal snih.
 • Který operátor má nejlepší pokrytí 2017.
 • Muž vodnář žena vaha.
 • Honor heureka.
 • Tattoo angel.
 • Opakovana blokada zeber.
 • Krůta na zelenině.
 • Dell xps 15 battery life.
 • Hlavní město jordánska.
 • Porsche cayenne rozměry.
 • Vbíhající nahrávač.
 • Pes kreslená.
 • Porsche cayenne rozměry.
 • Vzduchová bublina v krku.
 • Důkaz film.
 • God of war csfd.
 • M113 gavin.
 • Svet neuspesnych facebook.
 • Jak vyrobit vodní skluzavku.
 • Umělecký životopis vzor.
 • Thomas edison light bulb.
 • 1 cm polystyrenu nahradí ?.
 • 3 ultrazvuk v těhotenství.
 • Elegantní šaty do práce.
 • Zapojení autorádia panasonic.
 • Gmc software.
 • Kde jsou adršpašské skály.
 • Jak se rychle účinně zbavit akné.
 • Vuescan licence.
 • Poštovní známka cena 2017.
 • Axa dovolená autem.
 • Odpočet konce světa.
 • Stošek aukce.
 • Prochazka rizin 14.
 • Canon mg5650 scan software.
 • Novilon recenze.
 • Xbox one wireless controller.