Home

Literatura 1. poloviny 20. století charakteristika

Světová literatura 1 poloviny 20

ČESKÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ 1 Charakteristika doby První polovina 20. století byla doba silně poznamenána dvěma světovými válkami. Válečné hrůzy, krutost i ztráty přesahovaly vše, co člověk dosud zažil. První světová válka (1914-1918) byla válkou velmocí Světová literatura 1. poloviny 20. století Charakteristika doby dobíhá atmosféra secesního stylu (přelomu století) nové umělecké směry jsou ve 20. a 30. letech 20. stol. rozšířeny a dostávají novou podobu 1. světová válka bezohledně smetla všechny dosavadní zvyklosti v morálce, politice, kultuř Světová literatura 1.pol. 20. století - 1 SV - počátek konfliktu vzájemné napětí mezi velmocemi v Evropě, bojovali proti sobě dva bloky - ústřední mocnosti (Trojspolek Rakousko Uhersko, Německo a Itálie) a dohoda (VB, Francie a Rusko), měla to být krátká válka, ale objevila se moderní technika, v dubnu 1917 vstupují. Světová literatura 1. poloviny 20. století. Anarchističtí buřiči. LITERATURA GENERACE ANARCHISTICKÝCH BUŘIČŮ. Anarchističtí buřiči Je to skupina básníků, která se realizuje na konci 19. st. a prvním dvacetiletí 20. st. Anarchismus = filosofie,.

 1. Fortuna,1995, Světová literatura první poloviny 20.století, s.60-75, Avantgardní proudy ve světové literatuře, s.87 ISBN 80-7168-225-X • Sochorová Marie: Literatura v kostce pro střední školy, 2.vydání Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, Z moderní světové literatury 1.pol. 20.stol., s.53-55, ISBN 80- 7200-052-
 2. Česká literatura první poloviny 20. století. Období první světové války Vznik Československa Od 20. let vznik komunistické strany - proletářská poezie Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků Poetismus - sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu
 3. Český jazyk - Světová literatura 1. pol. 20. století Autor: Jana Švábová. AVANTGARDNÍ PROUDY-avantgarda - předvoj - urč. směr, který prosazuje nové myšlenky, průkopníci přicházejí s něčím novým -unanimismus- unas = jeden, animus = duch → jeden duch, jedna duše- první 2 až 3 desetiletí ve Franci

Periodizace. V české literatuře se první polovinou 20. století chápe období od nástupu České moderny v polovině 90. let 19. století po konec druhé světové války v roce 1945, během něhož došlo k zásadním společensko-politickým událostem, odrážejících se i v samotné literatuře.. Víru v silnou individualitu a technologický rozvoj zcela ochromila první světová. Světová próza 1. pol. 20. stol. ovlivněna světovými válkami; změny ekonomické, politické i sociální; dále Pokračuje realistický přístup a rozvíjí se moderní experimentální próza (Proust, Joyce, Kafka

Česká literatura první poloviny 20

Česká literatura v 2. polovině 20. století Podrobnější informace naleznete v článku Česká literatura v letech 1945-1990 . V poezii k oficiálně vydávaným autorům patřili Vladimír Holan , František Hrubín , Miroslav Holub , Oldřich Mikulášek , Jan Skácel , nebo Jiří Žáček Charakteristika: Práce se zabývá vybranými světovými literaturami 1. poloviny 20. století, a to německou, anglickou a španělskou. Uvádí výčet nejvýznamnějších spisovatelů dané oblasti a jejich děl s velmi stručným, heslovitým přiblížením obsahu Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka z literatury se věnuje historickému kontextu, významným autorům a dílům i často uplatňovaným žánrům světové literatury 1. poloviny 20. století Vliv uměleckých směrů 1. pol. 20. stol. na literaturu Počátek 20. století znamená zvrat v (Umělecké směry 1. poloviny 20. století, Literatura referát tímto termínem se označuje generace amerických autorů 20. let 20. století, kteří byli poznamenáni 1. světovou válkou a nikdy se z tohoto otřesu nevzpamatovali - viz Hemingway. Základním literárním tématem je zklamání a skepse, hledání východiska v přírodě či umění

Sci-fi literatura 1. poloviny 20. století. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Charakteristika. Kritický realismus a naturalismus v české literatuře - Kritický realismus v české literatuře 80. a 90. let 19. století. I. Dějinná charakteristika světa 1. poloviny 20. století 1. Dějiny 2. Společnost 3. Věda a technika 4. !! Kultura a umění !! II. Literární charakteristika 1. poloviny 20. století. 1. Doznívání tendencí 19. století. 2. Doznívání moderny a nástupnické směr Světová literatura 2. poloviny 20. století Charakteristika - v 50. letech se začínají vytvářet nové směry a tendence v literatuře - píší se hlavně povídky, romány a novely - tendence směřují k fikci nebo k dokumentu Existencionalismus - literární a filozofický směr po válce - existence = bytí nebo jsoucn Česká literatura 1. poloviny 20. století íle předmětu a charakteristika získaných dovedností Ideál a ideje křesťanství - katolictví a jejich vyjádření v poezii a v próze zejmћna 1. poloviny 20. století. Aplikace křesťanských morálních principů v příběhu. Dobrћ dílo Josefa Floriana

Česká literatura 1. poloviny 20. století 1. Charakteristika české poezie od přelomu 80. a 90. let 19. století do roku 1945. Vybrané vývojové etapy a umělecké směry jsou probírány na příkladech konkrétních uměleckých textů významných autorů. Cvičení umožňuje studentům ověřit si v praxi vědomosti získané na. Světová literatura 2. poloviny 20. století - maturitní otázka. Kategorie: Literatura. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Maturitní otázka nejprve popisuje dobovou situaci a jednotlivé tématické okruhy, objevující se v literatuře. Poté se věnuje jednotlivým představitelům. Světová literatura 1. poloviny 20. století. Antiutopie Čítanka 1. Charakteristika antiutopické literatury A) význam pojmu utopie a utopie v literatuře B) význam pojmu antiutopie a antiutopie v literatuře 2

Česká literatura v letech 1900-1945 - Wikipedi

LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)Českédrama 1. poloviny 20. století. D) Českédrama 1. poloviny 20. století • ve 20. a 30. letech se rozmáháčeskédivadlo • vznikajínovéscény: • ND moravskoslezskévOpavě. Česká literatura 1. poloviny 20. století 2. Charakteristika české prózy od přelomu 80. a 90. let 19. století do roku 1945. Vybrané vývojové etapy a umělecké směry jsou probírány na příkladech konkrétních uměleckých textů významných autorů. Cvičení umožňuje studentům ověřit si v praxi vědomosti získané na. Jméno: Literatura 1. pol. 20. století Přidal(a): Sabina Charakteristika období: - ovlivněna 1. sv. válkou - rozvoj techniky a civilizace - rozvoj fašismu (Itálie, Německo) a komunismu (Rusko - po r. 1917 - Velká říjnová socialistické revoluc Česká literatura 1. Poloviny 20. Století. 1) Starší linie literatury - viz. Sexta a) Historická próza - Jirásek, Winter b) Venkovská próza.

Světová literatura 1. poloviny 20. století. Surrealismus - V překladu znamená nadrealismus. Vycházelo z učení psychologa a psychiatra Sikmunda Freuda, který byl rakouské národnosti, ale narodil se na Moravě. Léčil své pacienty psychoanalýzou, snažil se proniknout do podvědomí, zdůraznil u člověka sexuální pud, snaží. Milé studentky (příp. studenti) současného 1. ročníku, uvedený přehled představuje seznam četby, se kterou budeme pracovat v seminářích z literatury I. poloviny 20. století ve druhém ročníku.V tomto okamžiku přicházím s nápadem, jak zahnat nudu dlouhých letních nocí, jak účelným způsobem nahradit nudu reality nádherným světem fantazi Světová literatura 1. poloviny 20. století - próza 1. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POL. 20. STOLETÍ II. část - próza 2. SPOLEČNÁ CHARAKTERISTIKA • 2 části: A) tradiční literatura (realismus) B) experimenty (např. způsob vyprávění, fantazie) • spíše individuální styl tvorby (bez vlivu umělec. směrů) • Detabuizace. Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník. Srpen 2012 . ANOTACE. V této prezentaci se žáci seznámí s novými uměleckými směry v poezii na počátku 20. století a uvědomí si, jak tyto směry ovlivnily poezii českou. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ POEZIE 8) LITERATURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ - nástup avantgardy = mj. expresionismus, futurismus, kubofuturismus, dadaismus a surrealismus expresionismus-pocity nejistoty, strachu, hrůzy - rozšířen zejména v německy psané literatuře futurismus- okouzlení z vývoje techniky a civilizace, v popředí rychlost a změn

Umělecké směry 1. poloviny 20. století. Vliv uměleckých směrů 1. pol. 20. stol. na literaturu. Počátek 20. století znamená zvrat v klasickém pojetí literatury. Umělci - nejen literáti - hledali nové cesty k zobrazení světa a přiléhavější, nápaditější a barvitější způsoby postižení reality Přehled kategorie: Literatura 1.poloviny 20.století. KVÍZOVÉ OTÁZKY VČETNĚ OKAMŽITÝCH ODPOVĚDÍ PRO ZLEPŠENÍ ZNALOSTÍ ČESKÉ I SVĚTOVÉ LITERATURY Z CCA POČÁTKU 20.STOLETÍ

Světová próza 1. pol. 20. stol. - Český jazyk - Maturitní ..

Mgr. Marie Havránková. REAKCE ČESKÉ LITERATURY NA 1. SVĚT. VÁLKU. Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník. Srpen 201 PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. na poč. 20. stol. vrcholí a doznívá realismus, naturalismus a impresionismus. po 1. světové válce výrazná diferenciace autorů v oblasti názorové i tematické. ve 20. letech převaha menších prozaických žánrů (povídka), ve 30. letech rozsáhlejší útvary (román) literatura reaguje na dobové. Česká literatura - pokud se tehdy v době kolem poloviny 17. století vůbec rozvíjí - ţije na cizí půdě v emigraci (Respublica Bohema (O stát þeském) PAVEL STRÁNSKÝ, stejně jako PAVEL SKÁLA ZE ZHOE obsáhlý spis Historie církevní). Největší postavou české literatury 17. století je JAN AMOS KOMENSKÝ (1592-1670) Jméno: Světová literatura 2. poloviny 20. století Přidal(a): svetlana Obraz 2. světové války v literatuře. světová válka (1939 - 1945),nejkrvavější válečný konflikt v dějinách lidstva, nesmírně ovlivnila společenský, politický i umělecký vývoj celé druhé poloviny minulého století a je v mnohém inspiračním zdrojem dodne Světová literatura I. poloviny 20. století Author: PREN Last modified by: versecka Created Date: 1/31/2007 7:15:53 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: OATGM Other title

PPT - Britská literatura 20

Česká literatura 1. poloviny 40. let 20. století - od roku 1938 byla naše země okupována Německem a zaveden tzv. protektorát. To mělo za následek potlačení velké části umělecké tvorby, která do roku 1938 vzkvétala ČeskÁ poezie 1. poloviny 20. stoletÍ. charakteristika doby. proletÁŘskÁ poezie. mgr. michal . oblou SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. 29.05.2015 08:44. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ . počátek 20. století - exploze nových a originálních pohledů na skutečnost - umění přestává být svědectvím viděného, ale stává se projevem cítěného → umělecké dílo je zrcadlem vnitřního světa umělc Česká literatura - 1. polovina 20. století . 0% Splněno ze Procvičte si své znalosti v této sekci literárních testů zaměřených na 1. polovinu 20. století. Věnujeme se zde jen české literatuře. Kategorie . Česká - do 19 Procvičte své znalosti české literatury 1. poloviny 20. století. Tento literární test je. Česká literatura 1. poloviny 20. století by Dagmar Pernická 1. POEZIE 1.1. Proletářská literatura. 1.1.1. Jiří Wolker. 1.1.2. Josef Hora. 1.1.3. Jindřich.

1 Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Ukázka z básně Kvílení Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím, hystericky obnažené a o hladu, vlekoucí se za svítání černošskými ulicemi a vztekle shánějící dávku drogy, hipstery s andělskými hlavami, celé žhavé po prastarém nebeském kontaktu s hvězdným dynamem v Německy psaná česká literatura - autoři jsou většinou Židé žijící v Praze - ghetto, němčina jako úřední jazyk => píší německy FRANZ KAFKA (1883-1924) - narozen na Starém Městě, vystudoval práva, pracuje v pojišťovně, zemřel na TB

21. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. NĚMECKY PSANÁ. LITERATURA V ČESKÝCH ZEMÍCH. NĚMECKY PSANÁ ČESKÁ LITERATURA - autoři jsou většinou Židé žijící v Praze - ghetto, němčina jako úřední jazyk => píší německy. FRANZ KAFKA (1883-1924 TRISTAN TZARA MANIFEST O LÁSCE SLABÉ A O LÁSCE HOŘKÉ (1920) C h c e t e - l i u d ě l a t d a d a i s t i c k o u b á s e ň, Vezměte noviny. Vezměte nůžky. Vyberte v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete mít svou báseň. Vystřihněte článek. Potom pečlivě vystříhejte slov

PPT - SVĚTOVÁ LITERATURA 2

Světová literatura 2

Světová poesie 2. pol. 20. století v různých dekádách odlišně oblíbená básnící chtěli poesii přiblížit čtenáři - náměty všedního života, jednoduchý sty Česká poezie 2. poloviny 20. století. Česká poezie 2. poloviny 20. století. Česká literatura v době okupace. Společenské podmínky - ovlivňují charakter literatury, 15. 3. 1939 - 8. 5 . 1945 - okupace - proti okumantům musel být odpor - lidé se dělí do skupin = kolaboranti - spolupráce s okupac Charakteristika literární postavy; Dramatizace; Recitace; FANTASY LITERATURA. HARRY POTTER - VŠEOBECNÝ PŘEHLED. HARRY POTTER - OD JEDNIČKY DO ŠESTKY. ČESKÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. POJMY - pexeso 1. POJMY - pexeso 2. AUTOŘI A DÍLA - pro gymplák - 18. století . B A R O K O. 1.pol.16.stol. - 2.pol.18.stol. Válečné konflikty (Třicetiletá válka - katolíci X protestanti, římsko-německá říše.Válka byla zahájena 1618 a ukončena v roce 1648 tzv. Vestfálským mírem 16. Česká poezie 1.poloviny 20.století Charakteristika doby Roku 1868 byl položen základní kámen k Národnímu divadlu. Roku 1881 došlo k požáru a roku 1883 bylo divadlo znovu otevřeno. Vznikají noviny a časopisy, založen Sokol, Hlahol, vzniká tzv. umělecká beseda. Roku 1858 vzniká Almanach Máj na počest Karla Hynka.

charakteristika doby: - rozvoj techniky a civilizace- 1. sv. válka- poté snaha o nové uspořádání světa= fašismus a komunismus- poválečná konjunktura Světová próza 1.poloviny 20.století. Warning: sizeof(): Česká a světová literatura od konce 2.světové války do 60.let 20.století. Literatura autoři reagují na události 1. světové války odpor proti Vídni vyjádřen manifestem z května roku 1917 vzniká legionářská literatura v době první republiky se mění účel literatury - rozvinutí estetické funkce prolínání uměleckých disciplín a žánrů Jan Mukařovský 1. VY_32_INOVACE_03_01. Světová literatura 2. poloviny 20. století. Český jazyk a literatura - čtvrtý ročník. Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz. Pracovní list, který využívá znalostí z oblasti literatury 20. století, jde prakticky o závěrečné opakování

scén ě 1. poloviny 20. století a sledovat, kam autor se svou tvorbou mí řil, kde se jeho dílo st řetává s um ěleckými sm ěry v české literatu ře té doby a kde naopak postupoval samostatn ě, mimo tehdejší literární trendy. Jelikož je dílo Josefa Hory velice rozsáhlé, rozhodl jsem se postupovat v práci Německy psaná literatura v českých zemích 1. poloviny 20. století - český jazyk literatura onlin - Žák se zorientuje v důležitých událostech 1. poloviny 20. století v českých zemích. - Žák zanese historické události na časovou osu. - Žák se blíže seznámí s charakteristickými rysy hospodářské krize a období prosperity v českých zemích. Jazykový cíl ČESKÁ PRÓZA 1.POLOVINY 20.STOLETÍ 01.03.2009 13:32 1. Legionářská literatura - autoři reagují na osobní zážitky z 1.svět.války a bojů v zahraničních legiích. Rudolf Medek /1890-1940/ R.1919 vydal sbírku Lví srdce s proslulou básní Zborov /hrdinství našich legionářů v bitvě u Zborova r.1917/ Světová literatura 1. poloviny 20. století Charakteristika doby dobíhá atmosféra secesního stylu (přelomu století) nové umělecké směry jsou ve 20. a 30. letech 20. stol. rozšířeny a dostávají novou podobu 1. světová válka bezohledně smetla všechny dosavadní zvyklosti v morálce, politice, kultuř Charakteristika.

PPT - 34

Literatura 2. poloviny 20. století (studijní materiály k předmětu) charakteristika získaných dovedností Podat studentům solidní vhled do historických proměn eské poválené literatury, seznámit je s vývojově relevantními díly tohoto období LITERATURA 2.POLOVINY 20. STOLETÍ. Světovou literaturu ovlivnila 2. Světová válka; Východ: válečná vyprávění se soustředila na vrcholné scény, hromadné vraždění vojáků / západ: střízlivé a nepatetické líčení válečných scén - daleko působivější, člověk degenerovaný se svými pudy, rozbor psychiky jedince, literatura byla mnohem drastičtější a.

12. Literatura 1. pol. 20. stol. 12.1. Základní informace : 12.2. Umělecké směry počátku 20. století : 12.3. Moderní světová literatura 1. pol. 20. stol 2. polovina 20. století byla plná kvalitních českých literátů, kteří vytvořili obdivuhodné množství děl. Není rozhodně jednoduché si zapamatovat ty nejdůležitější, natož všechny. Přesto věříme, že to zvládnete a zvládnete všechny školní testy zaměřené na 20. století. Chceme vám pomoci, a proto jsme připravili tuto sekci s testy z literatury Česká literatura 1. poloviny 19. století Romantismus Realismus Česká literatura 2. poloviny 19. století Konec století v literatuře 3. ročník Světová literatura 1. poloviny 20. století 1. světová válka v literatuře Česká literatura 1. poloviny 20. století 4. ročník 2. světová válka v literatuř 8. N rodn obrozen 8.1. esk literatura : 8.1.1. Obecn charakteristika : 8.1.2. Obrann f ze n rodn ho obrozen 8.1.3 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 [CJ2BP_LOS2] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeny 3 materiály. Literatura mezi dvěma válkami - František Götz. obsah kritiky. Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 [CJ2BP_LOS2] MU.

Francouzská literatura - 1

Česká literatura 90. let 19. století - moderní umělecké směry Světová próza a drama 1. poloviny 20. století Napsat komentář Zrušit odpověď na komentá Prodám dvě skříně z první poloviny 20. Století rozměry: 164*112*33+22cm vystupující spodní střední část resp.166*136*36+19cm. Ke většině zámků chybí klíče, dřevo na odkládacích plochách je flekaté, skříně nejsou výrazně viditelné poškozené, ale ani 1 Hlavní směry a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století . Charakteristika doby: následky první světové války, rozpad rakousko-uherské monarchie, vznik samostatného Československa (28.10.1918) - od konce dvacátých let celosvětová hospodářská kriz ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlic

Moderní světová literatura 1

22. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. poloviny 20. STOLETÍ. 1. světová válka (1914 -1918) způsobila hluboký společenský a duchovní otřes v celé Evropě a vyvolala dopady do sféry ekonomické, politické, sociální i do umění a kultury. Dochází k porušení soustavy starých hodnot a k rozkladu lidské osobnosti Světová vědecko-fantastická literatura 1. poloviny 20. století Anglie Herbert George Wells - Narodil se v Bromley nedaleko Londýna. Po studiu pracoval jako příručí v obchodě s textilem, v knihkupectví, a později jako novinář. Od roku 1895 se živil pouze psaním a navázal na Verneho tvorbu Světová literatura 1. poloviny 20. století Surrealismus - V překladu znamená nadrealismus. Vycházelo z učení psychologa a psychiatra Sikmunda Freuda, který byl rakouské národnosti, ale narodil se na Moravě. Léčil své pacienty psychoanalýzou, snažil se proniknout do podvědomí, zdůraznil u člověka sexuální pud, snaží se. Světová literatura 1. poloviny 20. století Situace: 1. světová válka, VŘSR a vznik socialistického státu, boj národů Afriky, Asie a latinské Ameriky za nezávislost, vznik fašismu. Nové umělecké směry: Futurismus - Vznikl v Itálii kolem roku 1909. Praotcem byl Marinetti. Je založen na destrukci a agresi

PPT - DADAISMUS PowerPoint Presentation, free downloadLimousinský skot – WikipedieART4

Česká literatura - Wikipedi

Česká meziválečná literatura Literatura 19. a 20. století Česká literatura 2. poloviny 20. století Literatura s prvky sci-fi Absurdní literatura Literatura v době okupace Literatura přelomu století (19. - 20.) - moderna 9. Realismus v evroých literaturách 6. Literatura Národního obrození 5. Literatura evroého barok -po 1. světové válce rozvoj a vznik nových směrů v literatuře a ve výtvarném umění Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj Česká literatura druhé poloviny 20. století. V letech 1945 - 1948 radost z konce války, osvobození od fašismu Po roce 1948 - likvidace knih, časopisů, pronásledování spisovatelů, procesy, metoda socialistického realismu Od 50. let - vlna budovatelských románů, postupné uvolňování poměr 4.1 Charakteristika období 90. let etapách vývoje eské literatury 2. poloviny 20. století, a to především na základě tematické podobnosti. v jehož rámci vzniká eská literatura 2. poloviny 20. století a poátku 21. století Charakteristika českých klavírních škol 2. poloviny 20. století v porovnání s Evroou klavírní školou Fritze Emontse 6.1 Stručná charakteristika 45 6.2 Hra bez not 45 7 Závěr 84 Resumé 86 Prameny a literatura 87 ~ 2 ~ 1 Úvod V současné době se můžeme coby hudební pedagogové setkat s mnoha druhy klavírníc

Světová literatura první poloviny 19. století Mgr.Daniel Jakubíček Ph.D. Olomouc 2012. 3 Obsah 1 ÚVOD 2 SVĚT A KULTURA V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ 3 ROMANTISMUS Ve třetí a čtvrté části nahlédneme do dějin literatury 20. století. Naši cestu po dějinách světové literatury zakončíme v přelomovém roce 1989. Toto. Literatura ø 61% / 734 × vyzkoušeno; Nikola Šuhaj - literární i skutečný Literatura ø 56.1% / 513 × vyzkoušeno; Česká literatura 2. pol. 20. století Literatura ø 53.4% / 5029 × vyzkoušeno; Čeští spisovatelé a jejich knihy Literatura ø 74% / 959 × vyzkoušeno; víš kdo napsal tyto díla?- čeští spisovatelé a básníci. Bohumil Hrabal (1914 - 1997) - nejslavnější český prozaik 2. poloviny 20. století. narodil se jako syn majitele pivovaru v Nymburku, maturoval a poté studoval na právech v Praze, nedostudoval pro uzavření VŠ nacisty. byl traťový dělník, skladník, kulisá

Literatura 1. poloviny 20. století - Čtenářský-deník.c

POLOVINY 20. STOLETÍ V 1. Polovine 20. Století se nejcasteji podává v literature obraz války (predevším v lit. Nemecké). V této dobe dosáhl vrcholu svetový realismus. Nemecká literatura Erich Maria Remarque 1898-1970 • nem. prozaik • v 18 letech nastoupil jako dobrovolník na válecnou frontu 1. sv. válk Světová próza a drama 1. poloviny 20.století, meziválečná V oblasti prózy a dramatu převažuje realismus. Mnozí spisovatelé byli ovlivněni nejen marxismem, ale i dalšími filozofickými směry, např. České malířství 1. poloviny 20. století má mnoho podob. Nejvíce se ale vyznačuje uměleckými skupinami jako jsou Osma, SVU, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, Surrealistická skupina anebo Skupina R Meziválečná literatura - umělecká svoboda, hospodářská krize, varování před pokrokem, kontakt se západní literaturou. Proletářská literatura. levicově orientovaná literatura z počátku 20. let 20. století; především poezie; rysy: Umění musí být třídní a proletářské, musí směřovat k pádu nespravedlivého řád

Umělecké směry 1

Doporučená a odborná literatura k předmětu Česká literatura 1. poloviny 20. století Okruhy otázek ke zkoušce z České literatury 1. poloviny 20. století I a II MEN 21. světová literatura 1. poloviny 20. století. německy psaná Read more about literatura, matka, revoluce, postavy, proti and kritika Filmová noc (pouze pro sexty - oktávy)středa 2. 2., začátek v 16.00 - čtvrtek 3. 2. do ranních hodin... Světová literatura 1. poloviny 20. století ve filmu Na programu : Doktor ŽivagoNa východ od rájeVelký GatsbyJih proti severuBecket nebo Lord JimSpoluorganizátoři této noci jsou studenti septimy A. Poznámky: 1. K pozvánce je přiložena přihláška, kterou každý. ZS 20/21 - Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 (1CEL3) Přednášky jsou tematicky zaměřeny na proměny české literatury první poloviny 20. století. Sleduje se nástup moderny v 90. letech, předválečná moderna, česká meziválečná avantgarda a protichůdci básnické avantgardy, básnické dílo J. Hory, F. Halase, Vl

Video: Světová próza a poezie 1

Sci-fi literatura 1

Světová literatura 1. poloviny 20. století (reakce na 1. světovou válku, německy psaná literatura v českých zemích) Světová literatura 1. poloviny 20. století. Moderní umělecké směry v literatuře-nové a originální pohledy na skutečnost, nové formy-více experimentů-nové úhly pohledu na svět, je vnímán intenzivněj 51.1 eská literatura 2.poloviny 20. století Elektronická uþebnice -II. stupeň eský jazyk a literatura Autor: Mgr. Drahomíra Párová K jakým událostem þeskoslovenských dějin se vztahují tyto obrázky Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou STOLETÍ- mnohovrstevná literatura:o vliv zážitků z války (použití atomových zbraní v Japonsku, neklid... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze. LIT - 21) Světová literatura 2. poloviny 20. století 1. část | MoravcovaKatk

Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje Světová literatura 20. a 21. století 70 Vlastní seznamy. Seznam četby k maturitě 2018/19, GJKT (min. 4 literární díla) 20.08.2018. Alchymista 2005, P. Coelho. Česká próza 1. poloviny 20. století - do okupace v 1939. 16.03.2020 16:16. Česká próza 1. poloviny 20. století. 1. Autoři, kteří se tématicky navracejí k. České drama 2. poloviny 20. století 1) 1945-1948: vzniká Divadlo satiry: V+W, Josef Kainar zde působí jako dramaturg (Voskovec a Werich se vracejí z exilu), vzniká např. divadelní hra Divotvorný hrnec (1948 Světová literatura 1. poloviny 20. století prezentace. Téma prezentace: Světová literatura 19./20. stol. Typ souboru: prezentace PPTX. Přidal(a): kotizovaterka. hanlivé označení francouzské poezie konce 19. století. znechucení nad stavem společnosti. zaměření na vlastní nitro, mystika, únik do nereálných světů Развитие науки в 1 половине 20 века.

 • Wikipedia alexander bell.
 • Interiérové dveře recenze.
 • Van cleef & arpels in new york.
 • Viva la muerte význam.
 • Škoda superb 1 schema pojistek.
 • Tezenis avion ostrava.
 • Vystouplé chuťové pohárky.
 • Pravá láska film.
 • Ortopedický podsedák do auta.
 • Robert louis stevenson realismus.
 • Fyzické testy ačr 2017.
 • Povinná výbava do auta 2019.
 • Eucerin intenzivní vyplňující oční krém proti vráskám hyaluron filler 15 ml.
 • Kuřecí medailonky v sýrové omáčce.
 • Šmírovací aplikace.
 • Who built the moon?.
 • Golf kunětická hora.
 • Obrázková osmisměrka.
 • Sportovní dárky pro děti.
 • Manduca pure cotton.
 • Jak se stát tlumočníkem znakového jazyka.
 • Priyanka chopra mary kom.
 • Emmy clarke.
 • Brickhouse club ostrava.
 • Gynekologie kyjov.
 • Výroba plastových nádrží brno.
 • Pastevní chov ovcí a koz.
 • Jak se stát tlumočníkem znakového jazyka.
 • Tenderloin.
 • Verciny obrazky.
 • Caster semenya interview.
 • Pita slozeni.
 • Nastup deti do skoly 2018.
 • Pelíšky pro kočky.
 • Spořící účet moneta recenze.
 • Svatební šaty od českých návrhářů.
 • Design gallery & shop czechdesign vojtěšská nové město.
 • Obchodní města.
 • Davidova hvězda přívěšek zlatý.
 • Axa dovolená autem.
 • Chovatelé veverek.