Home

Literární

Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy Charakteristika literární postavy je často probírané slohové téma ve škole a vyskytuje se i u maturitní písemné práce z češtiny. V následujícím článku si ukážeme, jak ji správně napsat a samozřejmě nebudou chybět i vzorové texty pro inspiraci

Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší. Články v kategorii Literární žánry Zobrazuje se 195 stránek z celkového počtu 195 stránek v této kategorii

Literární druhy a žánry - Studuju

Charakteristika literární postavy - vzor Rozbor-dila

LITERÁRNÍ DRUHY epika Epická literární díla mají děj, vypravují tedy vždy nějaký příběh. Mohou být veršovaná (např. epos) i prozaická (např. román). lyrika Lyrická literární díla nebo lyrické pasáže v epických literárních dílech se vyznačují tím, že nemají děj, že nevyprávějí žádný příběh Portál Literární.cz nabízí inspirativní a hluboké čtení ze světa literatury. Najdete zde analýzy děl významných spisovatelů, ukázky prózy i poezie, recenze knih a sbírek, rozhovory s umělci i literární aktuality. Informujeme o knižních událostech, které jiná česká média přehlížejí. Mezi autory, kterými se zabýváme, patří laureáti Nobelovy či Pulitzerovy. Literární kritika je pole literární diskuse, které si prostřednictvím recenzí a jiných textů klade za cíl interpretovat, hodnotit a třídit literární díla.Posuzuje přitom jak nově vyšlá díla, tak texty staršího data, chce-li je podrobit novému kritickému pohledu; odborná kritika přitom bere v potaz tendence světové literatury, popř. alespoň určité národní. Literární útvary 1. Epika - má děj, časové a příčinné souvislosti; píše se prózou nebo formou poezie 2. Lyrika - je založena na pocitech, náladách a dojmech; nemá děj - milostná, přírodní, společenská (sociální), reflexivní 3

Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Harry James Potter (literární postava) (Charakteristika) › OSNOVA: 1. Úvod 2. Vzdělávání 3. Vzhled 4. Vlastnosti 5. Závěr Harry Potter (celým jménem Harry James Potter) je hlavní hrdina ze série knih a filmů od britské.. Literární struktura, básnické prostředky, znaky poezie a členění verše - referát. Hledej: iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy

Literární kontext - souvislosti, dění, to. co ovlivnilo vznik literárních děl. Další pak - kteří autoři do tohoto období patří. Pohled na díla v rámci autorova života,.vývoj jeho děl. a vztah k ostatním pražský literární dům autorů německého jazyka, Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren, knihovna, Bibliothe Literární soutěž nakladatelství Albatros je prestižní a v současnosti již tradiční soutěž pro autory dětské literatury. Svým zaměření na tvorbu pro děti je v českém prostředí zcela ojedinělá. Smyslem soutěže je podpora českých autorů, kteří svým přispěním mohou obohatit svět dětských knih Téma: literární útvar na zadané téma. Věk: 13-15 let, 16-20 let, pro občany Valašského Meziříčí a přilehlého mikroregionu a mladé lidi, kteří ve Valašském Meziříčí studují. Rozsah: max. 3 strany (liší se dle kategorií). Uzávěrka: 16. listopadu 2020. Literární soutěž pořádá Valašské Meziříčí ve spolupráci s Městskou knihovnou a kulturním výborem

Literární pojmy | Materiály | Škola dotykem

Poznáš literární postavu? Kvíz obsahuje 12 otázek. Přejeme hodně štěstí. Spustit kvíz. Poznáš spisovatele? Kvíz obsahuje 12 otázek. Přejeme hodně štěstí. Spustit kvíz. První pohádky aneb Pohádky, které nám vyprávěli, když jsme byli špunt Literární žánr je termín z oboru literární teorie.Slovo žánr je přepisem francouzského slova genre, což znamená druh.Zařazení díla do literárního žánru předem vymezuje, o jaký druh literárního díla se jedná. S metodou dělení do literárních žánrů pracují literární teoretici, knihovníci, badatelé i čtenáři, kterým žánr napomáhá při výběru díla K charakteristice jsem literární postavy jsem zvolila doktora Kozinu. Je to bláznivý doktor pracující ve svém sklepě, kde zkoumá mimozemšťany. Jeho věk se přibližuje důchodcovskému a vzhled také. Hlavu mu pokrývají zbytky šedivých vlasů. Kůži má scvrklou jako bramboru

Literární druhy eKnihy, elektronické knihy, vaše

Ve věku 84 let tento pátek zemřela literární historička a mluvčí Charty 77 Marie Rút Křížková. Sdělila to její dcera Dagmar Křížková. Marie Rút Křížková se zásadní měrou zasloužila o vydání díla básníka Jiřího Ortena. Věnovala se také literární tvorbě v. České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a. Literární teorie má kořeny již ve starověku. Zabývá se podstatou literatury a její estetickou funkcí, teorií literárního díla. Usiluje o určení obecných zákonitostí, které se uplatňují při vzniku literárního díla, při jeho zařazení do literárního procesu a při jeho čtenářské konkretizaci Lyrika - literární druh, který nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky Epika - literární druh, který má děj, je na něm založený (velká, střední, malá) Píseň - kratší báseň s pravidelným rytmem a výrazným rýmem (lid. slovesnost) Óda - oslavná, radostná báseň (hymnus- oslava boha, národa

Kategorie:Literární žánry - Wikipedi

 1. Literární druhy se dělí podle výrazu na epiku (vyprávěcí literaturu), lyriku a drama. Podle textové organizace lze rozlišit poezii a prózu . [19] Výraz žánr pak označuje specifickými kritérii definované typy literárních textů
 2. Literární klub Petra Bezruče. AKTUALITY A POZVÁNKY. A info o prosincové schůzce: prosincová schůzka je přesunutá na úterý 15.12. Snad nám koronavirová nepříznivá situace dovolí, abychom se sešli. Rozdáme si almanachy, almanach ke Dni poezie, Kalendář 2021 a především se naladíme na vánoční notu
 3. ologii. - Rozliší autora, spisovatele a vypravěþe. - Dokáže rozlišit literární formy a druhy, umí pojmenovat jejich stavbu
 4. Literární teorie 6. třída Umělecké literární dílo může být psané formami prózy a poezie. 1) poezie = básnictví - báseň se skládá z veršů - verš = jeden řádek básně - verše se sdružují do slok = strof - rým = zvuková shoda konců slov druhy rýmů (schémata)
 5. surrealismus, mezinárodní literární a umělecké hnutí 1923 - 39, v širších souvislostech i po 2. světové válce. Vznikl v Paříži jako opozice vůči umění podřízenému tradici a společenským konvencím. Jeho představitelé chtěli svým dílem co nejvíce vyjít vstříc přirozenému smyslu člověka pro obrazotvornost a.

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND. Jsme jedním z mála alternativních zdrojů podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky. Byla ustavena na základě zákona č. 318/ 93 Sb. a nařízení vlády ČR č. 58/1992 Sb., které upravily existenci bývalých kulturních. Figury a tropy Tropy - denotát - přímé vztažení jména k označovaného objektu (určitým slovem nazveme nějakou konkrétní věc, jev Co znamená literární? Význam slova literární ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny

Literární pojm

čeština: ·související s literaturou Jungův byt stal se ponenáhlu jakýmisi literárními kasárnami, kde scházela se skoro celá tehdejší literární mladá družina.[1]··související s literaturou angličtina: literary finština: kirjallinen francouzština: littéraire m němčina: literarisch polština: literacki ruština. Literární rešerše. Tento text by měl poskytnout základní vhled do toho, co je považováno za literární rešerši, jaký je typický postup vypracování literární rešerše, jaké jsou formální požadavky na rešerši a několik příkladů rešerší Literární typ: vlastnosti 1 postavy shrnují vlastnosti celé skupiny podobných postav Děj: realizuje se v událostech (napětí,konflikty,řešení) Pojetí díla: komika,humor,tragika,idylizace(kladný vztah),heroizace(hrdinské vlas Ve věku 84 let dnes zemřela literární historička a mluvčí Charty 77 Marie Rút Křížková. Zásadní měrou zasloužila o vydání díla básníka Jiřího Ortena, věnovala se také literární tvorbě v terezínském ghettu

Literární čajovna byla pojmenována po spisovateli Hermannu Ungarovi, který se narodil v sousedním domě (Zborovská č.11). Literární čajovna je koncipována tak, aby v ní mohl návštěvník při vonném čaji pročítat kvalitní literaturu, případně si ji zakoupit. Takže je to vlastně spojení knihkupectví a čajovny V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti

Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA PNP) shromažďuje, zpracovává, ochraňuje a zpřístupňuje doklady k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. . Sbírky zahrnují rovněž řadu celků obecně. Oblíbené weby http://umodrekocky.blog.cz/ www.romanyzdarma.cz www.pribehynapadesatslov.c DEFINICE LITERÁRNÍ REŠERŠE • Předchází tvorbě vědecké práce a je to mimo jiné návrh výzkumného projektu a výběr vhodné metodiky • Rešerše je soupis literatury k tématu, na kterém máte pracovat, napsat nějaké pojednání nebo připravit referát, prezentaci či přednášku

Literární alchymi

První prázdninová literární křížovka již skončila. Ceny do soutěže věnoval Klub knihomolů - hrálo se o kredit do aukcí v celkové výši 500 Kč. Radovat se může celkem pět výherců, tři nejrychlejší luštitelé a dva vylosovaní v literární kritice tak označujeme kritický posudek určitého literárního, uměleckého nebo vědeckého díla po jeho vydání. recenzují se obvykle literární novinky, ale i nová vydání ( reedice ) starších literárních prací. ROMÁN : prozaický žánr většího rozsahu ( epický Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > L > Literární dílo

Literární motiv. Kompozice díla: - Téma - Námět - Motiv Motiv = základní jednotka lit. díla, kterou již není možno dále rozložit. = nejmenší zákl. prvek tematického plánu (-> téma, epizody, postavy, děj, pojetí díla /postavení autora k ději a postavení postav k ději/). Literární impresionismus byl v podstatě knižní obdobou později populárního výtvarného směru. Projevil se především v lyrické poezii, v níž se objevovaly prostředky postavené na smyslových vjemech. Obvyklým prvkem byla personifikace a díky častým zmínkám o přírodě se takovým básním říkalo přírodní lyrika Literární agentura abcRedakce.cz a nakladatelství NZB hledají zajímavé nové knižní texty a zapomenuté rukopisy vašich předků. Soutěž o zajímavý rukopis. Nakladatelství, vydavatelství a související redakční práce Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Literatura > Literární náměty

Home - Literární novin

Magnesia Litera je České literární ocenění, které od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera. Je vyhlašována v několika kategoriích. V každé přibývá jeden laureát (za konkrétní titul) ročně. Cena čtenářů nese od roku 2006 název Kanzelsberger podle prodejce knih, který ji sponzoruje Literární biografie - doručíme už v den objednávky. Vyberte si zboží bezpečně z domova a nechte si ho dovézt až domů, vyzvedněte si ho bezkontaktně z AlzaBoxu či na našich pobočkách, kde se striktně dodržují veškerá hygienická opatření Je nutné dodržet literární styl daného kola a maximální rozsah 4 normostrany. Letošní ročník bude rozdělen do čtyř kol a závěrečného galavečera na Malé scéně DJKT. V každém z kol vybere pětičlenná porota tři vítězné texty, pro které může veřejnost hlasovat prostřednictvím webu Literární poklesky 1986; Kanadské žertíky 1979; Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc 1959; Staré krámy za nové peníze 1998; Šťastné příběhy 2001; všech 12 knih autora. Podobné knihy. Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) 2007; Malé nesrovnalosti života 1999; Mierové hračky a ďalšie poviedky 2019; Kniha.

Žena v knihách - Žena v knihách - literární blo

Literární jaro Zlín je festival, na kterém se můžete osobně potkat se současnými autory. Festival organizuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Zlínského kraje LITERÁRNÍ SMĚRY Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk DUM: VY_12_INOVACE_JĆ.3

Literární.cz Světová literatura živ

 1. P12_dotkin, literární teorie, žánr, Z'S, český jazyk, literatura, 6. ročník: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E
 2. literární žánr zachycující lidovou moudrost. Na této stránce jsou výsledky na dotaz literární žánr zachycující lidovou moudrost v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk
 3. Elektronická literární biografie přehledně na jednom místě. Široká nabídka. Pravidelné akce a slevy. Hodnocení a recenze od ostatních uživatelů. Naku..
 4. Největší literární záporáci všech dob 12 / 9 / 2015 Barbora Obstová Literární zajímavosti Už jako malé děti jsme se v pohádkách učili, že aby mohlo být dobro, musí být také zlo
Zdeněk Pohlreich v Literární kavárně

Literární kritika - Wikipedi

Literární rešerše však není souborem odborných informací poskládaných bez ladu a skladu. Dobrá literární rešerše je charakterizována: • logickým tokem myšlenek, tj. jednotlivé odstavce by na sebe m ěly logicky navazovat • relevantními bibliografickými odkazy v konzistentním a vhodném formát Využívejte (i) literární prameny, které nejsou starší než 5 let! Bylo by chybné popisovat např. daňovou soustavu ze starých knih, kde je ještě uváděna darovací daň a daň dědická (nyní součástí daně z příjmů), ale kde chybí energetické daně. Interne LITERÁRNÍ POJMY. Epika - lit. druh v němž je skutečnost ztvárněna vypravováním příběhu. Epos - rozsáhlá veršovaná skladba,která chronologicky zachycuje vyprávění událostí. Epopej - tvořena několika eposy,které jsou spojeny ústředními postavami. Román - prozaický žánr, který v dějinách lit. prošel značným vývojem. zachycuje různá společenská. literární žánry: souhrnné označení pro takové skupiny literárních děl, které se vyznačují určitými společnými znaky, a to zejména kompozičními, tematickými nebo formovými třídění podle charakteristických rysů rozlišování na literární druhy a literární žánry- od konce 18. st literární dílo. Na této stránce jsou výsledky na dotaz literární dílo v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Literární útvary: referá

Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a jejich úkolem je ji popsat Kontext autorovy tvorby, literární a obecně kulturní kontext 20. století Viktor Dyk (1877 - 1931) Česká literatury na přelomu 19. a 20. století Generace anarchistických buřičů - S. K. Neumann - časopis Nový kult - Fráňa Šrámek, Karel Toman, František Gellne LITERÁRNÍ SOUTĚŽ v těchto kategoriích ČESKÁ DETEKTIVKA SOUČASNÝ ROMÁN HISTORICKÝ ROMÁN nebo HISTORICKÁ DETEKTIVKA Soutěžní podmínky: a) do soutěže může autor/autorka přihlásit pouze originální, dosud nikde nepublikovaný rukopis (s čestným prohlášením) b) rozsah rukopisu cca 220 normostran text Čas korony mi ale práci nijak neusnadňuje, spíš řeším potíže s hlídáním synka, pracovním prostorem, tísní, která nás přepadla, když onemocněli naši blízcí. Takováto situace není pro koncentrovanou literární práci příliš příhodná, uvedla Tučková. Období.

Charakteristika: Harry James Potter (literární postava

 1. Organizace ROMEA vyhlašuje další kolo literární soutěže pro romské studenty středních a vysokých škol.Letos je to v pořadí již pátý ročník! Soutěž se koná za podpory dánské nadace VELUX, díky které organizace ROMEA realizuje Romský stipendijní program a může podpořit romské studenty v kritickém myšlení, kreativním psaní a tvorbě jak v českém tak romském.
 2. Literární struktura, básnické prostředky, znaky poezie a
 3. Co je literární kontext? Odpovědi
 4. aktuálně - Pražský literární dů
 5. Literární soutěž nakladatelství Albatros 2020 Albatros
 6. Literární soutěže - Katka Foltánkov

Kvízy ČTEnářův SYmpatický RÁDc

 1. Literární žánry - Rodicka
 2. Charakteristika literární postavy - žákovské prác
 3. Literární kavárna - knizniklub
 4. Nejstarší literární památky - Český jazyk - Maturitní otázk

Video: CzechLit České literární centru

Oscar Wilde: The Nightingale and the Rose (full) - HelpJoseph Bédier – WikipedieVítězslav NezvalKolumbie - planetazeme3000George Orwell – Wikipedie
 • Habera & team ostravar aréna 12 června.
 • Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu.
 • Ruční šlehač eta náhradní díly.
 • Jak probíhá chemoterapie.
 • Spongiotická dermatitida.
 • Nulová dioda.
 • Poslušný pes.
 • Norwegian check in prague.
 • Kmenová pásová pila cena.
 • Flekaté zuby.
 • Indické kari s kokosovým mlékem.
 • Příprava vodíku protokol.
 • V ar 9mm.
 • Tyčový mixér sencor shb 5501ch.
 • Xbox one wireless controller.
 • Grafická karta pro rendering.
 • Akvadukt pont du gard postaven.
 • Vyroba chlebicku zivnost.
 • Florida nadmorska vyska.
 • Alexander ludwig hunger games.
 • Gmc software.
 • Plovárna u sv. václava václavské předměstí, písek.
 • Primer na nehty dm.
 • Klouzek žlutavý.
 • Channing tatum manželka.
 • Monika sommerová zpevacka.
 • Bolest lokte rakovina.
 • Vyznam slova frajer.
 • Ipad air 1.
 • Papírová buničina.
 • Hořčičná omáčka.
 • Otekly oblicej u deti.
 • Karma yoga multisport.
 • Miminko 6 měsíců neotáčí se.
 • Vyhynulý divoký kůň.
 • Měkké tkáně rameno.
 • Marmelada z celeho rybizu.
 • Siluminy.
 • Zoe význam jména.
 • Důkaz film.
 • Slavné páry minulosti.