Home

Chemie vzorce test

Testi.cz > Přírodní vědy > Chemie > chemie vzorce. test chemie vzorce . Autor: NIKCA (98vlož. 680vyzk. +10% ø)... vloženo 26.11.2010. Test vyzkoušen 4259 krát, průměrný výsledek je 75.4%. H2SO4 Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

Chemické rovnice - test. 1. Vyčísli následující chemické rovnice: Na + Cl 2 NaCl; Kontrola. 2 Na + Cl 2 2 NaCl. H 2 + O 2 H 2 O; Kontrola. 2 H 2 + O 2 2 H 2 O. N 2 + H 2 NH 3; Kontrola. N 2 + 3 H 2 2 NH 3. Al + O 2 Al 2 O 3; Kontrola. 4 Al + 3 O 2 2 Al 2 O 3. 2. Zapiš následující chemické reakce rovnicí (nezapomeň ji vyčíslit) Chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Nevíte si rady? Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy: Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele Čeho se zpráva týká Chemické vzorce 12 Chemické názvosloví 15 Chemická vazba 10 Chemické značky 15 Názvosloví 12 Chemické značky 2 15 psp 10 Chemie střední školy 15 Chemie pro 7. třídu 10 Značky prvků - kdo umí ten umí 14 Méně používané prvky 1 12 Úvod do chemie 10 Chemie základy 12 Chemie 10 Radioaktivita 10 Všeobecný test 15. Do rovnic doplň správné číselné hodnoty - používej i číslici 1. Pb + S -----> PbS Fe 2 O 3-----> Fe + O 2 H 2 + Cl 2-----> HCl Zn + HCl -----> H 2 + ZnCl 2. Vyjdeme ze vzorce pro látkové množství, vzorec upravíme a dosadíme do něj: m = n . M = 25 . 108,02 = 2700,5

OXIDY - vzorce a názvy. Vyber k danému vzorci správný název oxidu: Ukaž všechny otázky. <= => ? oxid křemičný. Vygeneruj si náhodný test. Můžeš vybírat mezi testem na sloučeniny a testem na prvky. U testů si také můžeš zvolit jaké prametry má test mít. Náhodný test na sloučeniny. Obtížnost. Obsah zadání. Počet sloučenin v testu. Jste zde: Test park > Testy > Chemie > Chemické vzorce Chemické vzorce. 1/12 Co je: H2S ? amoniak; sulfan; fosfan; sulfid vodný.

Jana B ělohubá, ZŠ Volyn ě 8. t řída- Člov ěk a p říroda- Chemie VY_52_INOVACE_00_Anotace CHEMIE 8. ro čník ( rozší ření a prohloubení u čiva ) Sada obsahuje: 21 prezentací 15 pracovních list Chemie krokem - 2.lekce Názvosloví anorg.sloučenin 2.lekce - Oxidy K určení oxidačních čísel ze vzorce dáváme přednost rovnici (viz další příklad), protože ze vzorce ClO 3 by křížové pravidlo dávalo ox.číslo chloru III, D.Kontrolní test

chemie vzorce - Chemie — testi

 1. Popis stránky * • Oxidy - urči vzorec dle názvu koncovky oxidu - test • - oxidy podle oxidačních čísel - chemie - vyberte správná data chemického testu
 2. V dnešní najdeme na trhu velké množství učebnic chemie. V každé učebnici je spousta zajímavých a přínosných informací. Ovšem pouze některé učebnice dokážou poskytnout ucelený obraz o daném problému
 3. Vyjdeme ze vzorce pro hmotnostní zlomek a dosadíme. Nesmíme zapomenout vyjádřit hmotnostní zlomek procenty. \(w={m_A}/{m_S}={20}/{83}=\) 24,1 % Znovu tento příklad Další příklad . Směs o celkové hmotnosti 64 g obsahuje 20 g určité látky. Vypočítejte hmotnostní zlomek. Test. Počet příkladů

Kyslíkaté kyseliny. Kyseliny jsou látky, které jsou schopné ve vodném prostředí odštěpit vodíkový kation. Kyslíkaté kyseliny, neboli oxokyseliny, jsou tříprvkové sloučeniny, které vždy obsahují vodík H, kyslík O a třetí, kyselinotvorný prvek (většinou nekov) Kyseliny - test. 1. Oxidační číslo vodíku v kyselinách je vždy: I 0-I-II. 2. Oxidační číslo kyslíku v kyselinách je vždy: I 0-I-II. 3. H 2 SO 3 je kyselina: sulfanová (sirovodíková V EduBasi vypracovat 8. test: 8. chemie_Vzorce oxidů a sulfidů_Domácí příprava Termín dokončení: do 5.6.2020 Doufám, že vás většinu uvidím 10. a 17. června ve škole

Procvičování chemie

 1. Seznam vzorců ke zkoušce z Lékařské chemie a biochemie které vzorce je vhodné znát, ale nebude požadována aktivní znalost ve vstupním testu žlučové kyseliny a steroidní hormony - schematicky seznam slouží především pro vstupní test ke zkoušce, aktivní znalost základních vzorců a jejich sestavování je.
 2. Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku)
 3. Klepnutím na daný test se přenesete do virtuální místnosti zvoleného testu., Copyright © 2005 Gymnázium Bohumí

Názvy a vzorce prvních pěti alkenů: Název Sumární vzorec Racionální vzorec; Ethen: C 2 H 4: CH 2 =CH 2: Propen: C 3 H 6: CH 2 =CHCH 3: But-1-en: C 4 H 8: CH 2 =CHCH 2 CH 3: Pent-1-en: C 5 H 10: CH 2 =CH(CH 2) 2 CH 3: Hex-1-en: C 6 H 12: CH 2 =CH(CH 2) 3 CH 3: Ze sumárních vzorců alkenů se dá odvodit jejich obecný vzorec - C n H. Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).. Pod pojmem chemický vzorec se může skrývat řada různých reprezentací molekul

Chemické rovnice - test

Uvedením Vášho emailu a potvrdením ODOSLAŤ súhlasíte s prijímaním Newslettra. Súčasne potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľov Další videa najdeš na: https://bit.ly/2UtlHJp Tento kurz je věnován základům obecné chemie. Naučíš se základní pojmy jako je orbital či výstavbový princip...

Určení názvu kyseliny na základě vzorce. H 2 SO 4 Oxidační číslo kyslíku je -II, vodíku I, takže zapíšeme jako H I 2 S X 1 O-II 4. Musí platit, že I.2+X.1=II.4, kde X udává příponu. Jediné možné řešení je X=6 (-ová), takže to bude kyselina sírová. Určení vzorce kyseliny na základě názvu. Kyselina chlorist Testy na značky prvků a názvosloví sloučenin. Teorie a především testy na prvky Periodicke soustavy prvků, vzorce a názvy oxidů, sulfidů, ditridů, halogenidů, hydroxidů a bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin Chemie krokem obsahuje a umožňuje: Závěrem každé lekce nabízíme kontrolní test. 5. Celý kurz uzavírá závěrečný test, který prozradí připravenost k úspěšnému složení maturitní zkoušky nebo přijímacích zkoušek z příslušné kapitoly. 6 Chemická rovnice je symbolický zápis chemické reakce, reaktanty jsou obvykle na levé straně a produkty na pravé. Chemická rovnice musí být vyčíslena, tzn. u neredoxních procesů musí souhlasit počty atomů na levé a pravé straně, u redoxních dějů musí souhlasit i počet uvolněných a spotřebovaných elektronů, příp. náboje na obou stranách rovnice Děkujeme za návštěvu, a doufáme, že tyto stránky Vám pomůžou! Name: Email: Comment: Or visit this link or this on

Chemie - Procvičování online - Umíme fakt

(poslední vzorce - 1/l, 2/f- ne, zatím jsme se neučili) Kontrola řešení - další strana textu, vzorce ve škole V aplikaci najdete teorii a především testy na prvky Periodicke soustavy prvků, vzorce a názvy oxidů, sulfidů, ditridů, halogenidů, hydroxidů a bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin. Aplikace zaznamenává statistiky a podrobné výsledky testů včetně času a správné odpovědi ke každé otázce. Obsahuje: - PSP - oxidy - sulfidy - kyseliny - hydroxidy - halogenidy - nitridy. a z tohoto pravidla lze odvodit ze vzorce název kyseliny. Nap: H 2SO 3 H S xO-I 2 3 2 · I + 1 · x + 3 · (-II) = 0 x = 4 kyselina siiitá V nkterých pípadech lze odvodit z oxidu více kyselin, které pak rozlišujeme podle potu atom vodíku. Pokud má kyselina více než dva vodíky, bude k pídavnému jménu v názvu tét

How Long Does Weed Stay In Your Hair - HealthstylehubChemistry hand draw background

Chemie - online testy zdarma, Test par

Reakce halogenderivátů. Častou reakcí halogenderivátů je nukleofilní substituce (S N) a eliminace.Rozlišujeme substituci bimolekulární a monomolekulární. Při S N se z látky, se kterou derivát reaguje, vytvoří nukleofil a elektrofil. Nuklefil se naváže na uhlovodíkový zbytek a elektrofil zreaguje s odštěpeným halogenovým anionem Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Názvosloví kyslíkatých kyselin - příklady Názvoslový kyslíkatých kyselin - teorie. Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Ný, natý, itý..

Chemické rovnice - test č

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo chemie určené pro žáky 8. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo chemie z 9. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva - pracovní listy) Translace - test. vlevo powerpointová prezentace, vpravo ve formě pdf souboru. 3. Didaktické testy - Přírodní látky. Sacharidy - test (flashová animace ve formátu swf) Enzymy - test (flashová animace ve formátu swf) Vitaminy - test (flashová animace ve formátu swf) Hormony - test (flashová animace ve formátu swf) 4

Látkové množství - řešené příklady, teorie, online test

Půlnoční noviny 4

rozdělení uhlovodíků - obecné vzorce, homologické řady, zásady systematického názvosloví Organické sloučeniny - obsahují C, výjimkou jsou některé nejjednodušší sloučeniny uhlíku (CO2, H2CO3 a její soli, CS2), které řadíme do anorganické chemie. Nejdůležitější je schopnost uhlíku spojovat se kovalentními vazbami a vytvářet tak řetězce Chemie názvosloví a testy 1.0.2 download - V aplikaci najdete teorii a především testy na prvky Periodicke soustavy prvků, vzorce a názvy oxidů Soli Soli - jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (popř. amonného kationtu NH 4 +) a aniontů kyselin. Vznik solí 1) Reakcí kyseliny s hydroxidem (neutralizací) - vzniká voda a sůl kyselina + hydroxid voda + sůl HCl + KOH H 2 O + KCl H 2 SO 4 + 2 NaOH 2 H 2 O + Na 2 SO 4 Podstatou je reakce vodíkových kationtů s hydroxidovými anionty, při které vzniká voda a.

OXIDY - vzorce a názv

Halogeny . Charakteristika halogenů. halogeny = tvoří soli (hals = řec. sůl, gennaó = řec. tvořit)VII. A skupina; Příprava, výroba a využití halogenů. Výroba. elektrolýza taveniny NaCl (nebo vodného roztoku: solanky) - vylučování Cl na anod Procvičování na interneru. Novinky na procvicuj.cz. 28.11.2011. Oprava některých chyb. 10.09.2011. Spuštění ostrého provoz Fischerova projekce/Fischerovy vzorce; sacharidy většinou v cyklické formě: furanosy (5ti členný cyklus) a pyranosy (6ti členný cyklus) cyklické struktury monosacharidů. vznik adicí některé z hydroxylových skupin > aldehydická/keto > poloacetal - furanosa/pyranosa (častější Základy organické chemie 2 9. Dopl ňte v ětu: v molekulách 1,3-butadienu a benzenu jsou všechny atomy uhlíku v hybridizaci a) sp b) sp 2 c) sp 3 d) sp 3d 10. Představují níže uvedené vzorce jednu a tutéž slou čeninu? CH 3 CH 3 (1) CH 3 CH 3 (2) H 3C H3C (3) CH CH 3 (4) a) ano b) pouze vzorce (1) a (2) c) pouze vzorce (3) a (4) d.

Organická chemie. Organická chemie se zabývá především organickými sloučeninami uhlíku. Její vývoj započala v 19. století teorie vitalismu, která tvrdila, že organické sloučeniny se tvoří živoucí silou v organismech.Průlomem v organické chemii byla první umělá, tedy v laboratoři provedená syntéza organické látky Vytvoř vzorce chemických sloučenin: oxid manganičitý oxid chromitý oxid chloristý hydroxid železitý oxid chromový sulfid zinečnatý hydroxid sodný jodid hořečnatý kyselina dusičná sulfid sodný hydroxid cíničitý kyselina chloristá kyselina dusitá kyselina uhličitá kyselina siřičitá chlorid měďnat podmínky vzniku chemické vazby, vazebná energie Podmínky a podstata : atomy se musí k sobě přiblížit, aby se překryly jejich val. orbitaly atomy musí mít elektrony uspořádány v orbitalech tak, aby mohlo dojít k formálnímu spárování - vytvoření vazebných párů při přiblížení dochází ke zvýšení elektronové hustoty mezi oběma jádry, jádra jsou tedy. Chemie, vzorce. - poradna, odpovědi na dotaz Ahoj, ve steřdu píšem test z chemie a já to absolutně nechápu. Pro jistotu ani nevím co to počítáme. Mám tu jeden příklad : 20g vodíku reaguje s kyslíkem, produktrem reakce je vodní pára. Kolik bude vážit vzniklá voda a jaký bude mít objem?Prosím poradte mi jak se to dělá

Video: Test - Názvosloví

Předmět: Chemie Otázek: 10 Test proveden: 2144 krát. Středověká česká literatura 5 Test proveden: 1212 krát. Romantismus, 3. etapa NO, májovci, ruchovci Opakování maturitních témat na písemku Předmět: Literatura Otázek: 13 Test proveden: 1045 krát. Optik Vytvořte název kyseliny ze vzorce kyseliny •1.HBO2 •2.HClO3 •3.HBrO2 •4.H2AsO3 •5.HIO4 . Kyselina sírová - H2SO4 Nejvýznamnější chemická látka •bezbarvá olejovitá kapalina, •koncentrovaná - 96%, odnímá látkám vodu - způsobuje jejich zuhelnatění CHEMIE TEST St 4.11. Rovnice neutralizace - online zadání na Google Classroom ve středu - vzorové zadání je na Google Classroom, dávám i sem: Doplňte rovnici neutralizace (tam, kde jsou názvy, pište vzorce).

Chemie názvosloví a testy 1.5.0 download - V aplikaci najdete teorii a především testy na prvky Periodicke soustavy prvků, vzorce a názvy oxidů Pokuste se odvodit vzorce následujících slouþenin a rozhodněte, který název byl vytvořen nesprávně: A. 3-ethyl-2,2-dimethylheptan B. 2-methylpent-4-yn C. 1,2- dimethylhexan D. 2,3- dimethylpenta-1,4-dien 7. Vyberte pravdivé tvrzení o buta-1,3-dienu: A. Je to cyklický uhlovodík se čtyřmi uhlíkovými atomy v hlavním řetězci

Test číslo V. Organická chemie - strukturní vzorce II. Řešení. ethylpropylsulfid 1,3,5-tripentankarboxylová kyselina diethylketon, penta-3-on benzenkaraldehyd 2-propenol 1,2-dibrom-3,4-diflor-5,6-dijod-cyklohexan methylcyklopropylsulfid 2,4-methyl-3-propyl-heptan 2,5-dimethyl-3-heptin 1,2-naftalendikarboxylová kyselin Název alkanu Sumární vzorce Rozepsaný vzorec Strukturní vzorec Methan CH 4 CH 4 nemá Ethan C2H6 CH 3-CH 3 Propan C3H8 CH 3-CH 2-CH 3 Butan C4H10 CH 3-(CH 2)2-CH 3 Pentan C5H12 CH 3-(CH 2)3-CH 3. 28 Jestliže je řetězec alkanu rozvětvený, pak je zapotřebí nejprve najít hlavní řetěze Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2

Testy – chemie – Materiály pro žáky ZŠAnorganické názvosloví PRACOVNÍ LIST 1Halogény a halogenidy | datakabinetTesty chMedička z UPOLu: Tak trochu pozkouškově

Tyto informace poskytují elektronové strukturní vzorce. Přestože tvorba elektronových strukturních vzorců je problémem spíše obecné chemie než chemické nomenklatury, byla tato problematika do skript zařazena, neboť odpovídá tematické náplni skript (tvorba chemických vzorců a zjišťování informací z nich) Procvičování - Název ze vzorce. Vyberte si konkrétní kapitolu nebo tématické celky, které si chcete procvičit: 263148 návštěv (0 online) Uživatel. 24.2. -28.2.2020. karbonylové sloučeniny str.59-61. karboxylové sloučeniny str.62-64. 10.2.-14.2.2020. alkoholy str.54-56. alkoholy str.56-58. 3.2.-7.2.202 Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.Původně se tato věda zabývala studiem látek z oblasti živé přírody, vznikla na přelomu 18. a 19. století jako samostatný vědní obor v souvislosti s rozdělením přírody na neživou (anorganickou) a živou (organickou) CRHÁKOVÁ, Kateřina. Testy - opakování organické chemie. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 25. 08. 2010, [cit. 2020-12-02] Test bol vyhodnotený: 2928 krát. Za všetky texty a obrázky použité v kvízoch zodpovedajú ich autori. Ich obsah sa nemusí zhodovať s názormi a postojmi KvízMajstra. V prípade, že máte znalosť, že niektorý text,.

 • Slavní kanibalové.
 • Sma konektor wiki.
 • Nesnáším svého bratra.
 • M113 gavin.
 • Malinový dort s bílou čokoládou.
 • Ella purnell pitt.
 • Havajský věnec brno.
 • Zachráněná z titanicu.
 • Morce hladkosrste.
 • Spořič obrazovky windows 10 zdarma.
 • Sprostá přání k svátku.
 • Jak často chodit na melír.
 • Hugo chavez.
 • Epoxidový nátěr na beton weber.
 • Nejbohatší člověk 2017.
 • Mala panev zena.
 • Bolest hlavy po boxu.
 • Létající balon z papíru.
 • Faerské ostrovy trek.
 • Dlouhodobá zadní rýma.
 • Kožené legíny calzedonia.
 • Robert louis stevenson realismus.
 • Emisni spektroskopie.
 • Vakcína proti vzteklině wikipedia.
 • Genetika dědičnost.
 • Je cukrovka vyléčitelná.
 • Stavebnice auto na dálkové ovládání.
 • Archeologický ústav brno kontakty.
 • Lucie bílá slavíci.
 • Bedřichov počasí sníh.
 • Farma s restauraci.
 • Lunula nehet.
 • Nissan 300zx spec.
 • Abiotický faktor.
 • Vlásečnice funkce.
 • Prim orlík bazar.
 • Černé fazole zdraví.
 • Chytré hodinky michael kors recenze.
 • Zasychání plodů třešní.
 • Mini lednice bazar.
 • Cipralex kapky.