Home

České názvy chemických prvků

Tato stránka obsahuje seznam všech známých chemických prvků.. Poslední platná číslice každé hodnoty relativní atomové hmotnosti je považována za spolehlivou v intervalu ±1 až na případy, kdy je větší jednociferná nejistota uvedena v závorce za hodnotou První názvy a symboly známých prvk používali Egypané, ekové, Peršané i Arabové, od nichž je pevzali alchymisté. Alchymie, táhnoucí se djinami chemie od starovku pes celý stedovk až do novovku, byla snško

Chemické prvky Chemické prvky: Látky skládající se z atomů se stejným protonovým číslem Názvy chemických prvků České názvy prvků jsou většinou odvozeny z mezinárodních (latinských) názvů Např. chlor (chlorum) nebo fosfor (phosphorus) Latinské i české názvy prvků často vyjadřují: Významnou vlastnost prvku. Abecední seznam všech známých chemických prvků. Český a latinský název, chemická značka, rok objevu a objevitel Jména prvků 113, 115, 117 a 118. Organizace IUPAC vydala 9.6. 2016 návrhy na názvy čtyř prvků ze 7. periody PSP. Tyto názvy byly schváleny 28. listopadu 2016, čímž byla 7. perioda kompletně zaplněna Jednotlivým objevovaným prvkům byly dávány názvy a přidělovány značky , většinou zkratky jejich názvů. Pokus o ryze české názvy prvků provedl český lékař: Jan Svatopluk Presl (1791 - 1849). Názvosloví vydal r. 1828 ve spise Lučba a znovu pak r. 1835. Některé názvy se vžily a používají se dodnes. Např. České názvy. České názvy, které nejsou přejaty z latinských, vytvořili Karel Slavoj Amerling a Jan Svatopluk Presl. Mnohé z nich se však neujaly (například solík, barvík, ďasík, kostík či voník). Důležité vlastnosti prvků. Důležitými vlastnostmi prvků jsou

Seznam chemických prvků. Tato stránka obsahuje seznam všech známých chemických prvků. Poslední platná číslice každé hodnoty relativní atomové hmotnosti je považována za spolehlivou v intervalu ±1 až na případy, kdy je větší jednociferná nejistota uvedena v závorce za hodnotou Dusík, kyslík, zlato jsou české (národní) názvy prvků, arsen, fosfor, chlor jsou české názvy odvozené z mezinárodních (latinských) názvů prvků. Z těchto latinských názvů též odvozujeme značky prvků. Značky prvků jsou tvořeny jedním nebo dvěma písmeny. Názvy prvků nejsou většinou nahodilé a mají svůj význam

Seznam chemických prvků - Wikipedi

 1. Jste zde: Test park > Testy > Chemie > Názvy chemických prvků a značek Názvy chemických prvků a značek. 1/15 Značka prvku: Neon. Nn; Ne; No; Nu; 2/15 Značka prvku: Vápník. Va; Ka; Ca; K; 3/1
 2. Ta se podílí na tvorbě chemických vazeb mezi atomy. Látky z chemického hlediska dělíme na látky čisté a směsné. Čisté látky zahrnují chemické České anorganické názvosloví je založeno na konceptu oxidačního čísla. Ačkoliv v PTP najdeme české názvy prvků, nomenklatura chemie vychází z počátečních.
 3. PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ PSP CHEMICKÝ PRVEK Přesně definován až ve 20. století = chemická látka složená z atomů se stejným protonovým číslem Z. Z = počet protonů v jádře Každý chemický prvek má svůj název český, latinský a značku České názvy vznikaly v době národního obrození Značky jsou odvozeny od latinských názvů Názvy podle: vlastností prvků.
 4. Staré a nové názvy prvků. Současný název prvku: Současná značka prvku: Starý název prvku: Stará značka prvku: Poznámka k novému a starému názvu prvku: Vodík: H--nebyl přejmenován (1) Helium: He--nebylo přejmenováno (1) Lithium: Li: Japík-bylo přejmenováno (1) Beryllium: Be: Sladík-bylo přejmenováno (1) Bor: B
 5. Za nejdůmyslnější a nejdokonalejší chemické názvosloví na světě je považováno právě české chemické názvosloví. Emil Votoček je jeden z jeho nejvýznamnějších tvůrců. Anorganická chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením a strukturou všech prvků a jejich sloučenin kromě většiny sloučenin uhlíku
 6. Chemický prvek = látka, která se skládá se z atomů se stejným protonovým číslem • protonové číslo (Z)udává počet protonů v jádře atomu • existuje 92 přírodních prvků, ostatní jsou uměle vytvořené • chemická značka prvku je odvozena z jeho latinského názvu (měď: Cu -cuprum, hořčík: Mg-magnesium; značky obsahují jedno až tř
 7. ologi

V následujících větách se ukrývá osm názvů chemických prvků. Najdete je Test znalosti značek chemických prvků. Jakou známku dostaneš ty

Seznam chemických prvků

 1. Názvosloví oxidů Oxidy jsou sloučeniny tvořené ze dvou chemických prvků, přičemž jeden prvek je kyslík. Oxidační číslo na kyslíku je O-II, kladné oxidační číslo příslušného druhého prvku určíme podle koncovky přídavného jména v názvu
 2. ologie, chemické názvosloví, přehled chemických prvků, léčivých rostlin atd. (celý popis) latinsko-české názvy některých odborných disciplín, chemické názvosloví a přehled chemických prvků, přehled běžnějších skupinových označení.
 3. Periodická soustava prvků I. Chemie ø 94.9% / 9766 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačk
 4. Názvy prvků České názvy prvků jsou většinou odvozeny od mezinárodních (latinských) latinských názvů. Mezinárodní názvy vyjadřují: - vlastnost prvku (brom - řecky bromos - zápach, fosfor - řecky phosphoros - světlonoš, chlor - řecky chloros - žlutozelený), zlato - aurum - lesklý, - zdroj výskytu (vápník - latinsky calc - vápno, vodí
 5. Značky chemických prvků mohou tvořeny : • jedním písmenem - C, N, K, • dvěma písmeny - Ca, Zn, Fe, Např. sodík český název Natrium latinský název 11 Na chemická značka prvku protonové číslo Přehled prvků najdeme v periodické soustavě prvků. O české názvy prvků se nejvíce zasloužili Ja
 6. České názvy prvků Letos (2018) si připomínáme 200 let soustavného českého chemického názvosloví . Téměř všechny tehdejší práce jsou dostupné, proto na ně lze náruživce, kterému vytištěná tabulka nestačí, odkázat
 7. Značky prvků a jejich české názvy musí žáci ovládat. 1.4. Chemická vazba Z jednotlivých atomů je tvořeno velmi málo látek. Jsou to např. vzácné plyny, které jsou součástí vzduchu (helium, neon, argon, xenon, krypton, radon). Většina látek je tvořena atomy, které se spojují - slučují

Jako první byly objeveny prvky, které se vyskytují jako ryzí např. zlato, měď a další. Mnoho chemických prvků bylo objeveno alchymisty Dnes obsahuje 115 prvků, které jsou řazeny podle protonového čísla Z - bez výjimky (u hmotn. č. pár výjimek je - např. Ar a K) * Názvy prvků: - mají české názvy odlišné od názvů mezinárodních kyslík - O - Oxigenium, železo - Fe - Ferrum. mají počeštěné názvy z názvů mezinárodních chlor - Cl - Chlorum, zinek - Zn - Zincu

Objednávejte knihu Periodická soustava chemických prvků - karta v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Popis stránky * • Periodická tabulka - urči zkratku prvku • - chemické zkratky prvků - testy. Posunout na obsa Transcript PSP- periodická soustava prvků PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ PSP CHEMICKÝ PRVEK Přesně definován až ve 20. století = chemická látka složená z atomů se stejným protonovým číslem Z. Z = počet protonů v jádře Každý chemický prvek má svůj název český, latinský a značku České názvy vznikaly v době národního obrození Značky jsou odvozeny od latinských.

Periodická tabulka prvků a periodicita vlastností - Web o

Výkladový latinsko-český a česko-latinský slovník lékařské terminologie, chemické názvosloví, přehled chemických prvků, léčivých rostlin atd. (celý popis) Titul latinsko-české názvy některých odborných disciplín, chemické názvosloví a přehled chemických prvků, přehled běžnějších skupinových. Anorganická chemie 1.ročníky - Střední průmyslová škola Hronov Protokol - SADA DUM ýíslo sady DUM:VY_32_INOVACE_PR_18 Název sady DUM: Anorganická chemie Název a adresa školy: StĜední prĤmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registraþní þíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596 ýíslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnČní výuky. V 19. století byly pro v ětšinu chemických prvk ů vytvo řeny české názvy, avšak v sou časnosti se používají již jen některé. K názv ům prvk ů z 19. století v tabulce dopl ň chyb ějící údaje: protonové číslo atomu prvku název prvku v 19. stol. sou časný název prvku zna čka prvku 2 sluník 15 kostí Tabulka chemických prvků. Chemické prvky. Periodická soustava prvků a její tabulka. Tabulka chemických prvků ke stažení zdarma zd ; Velice zvukomalebné byly v době národního obrození také ostatní chemické názvy. Známé chemické prvky byly členěny do skupin nazývaných čeledě Stejně tak je tomu i s víceslovnými názvy jako Stříbrná Skalice, České Budějovice, Nový Bor, Horní Cerekev. I poměrně průhledné ještě názvy jako Nové Město, Staré Město, Dlouhá Ves atd. nepoukazují již k významu obecných spojení nové město, staré město, dlouhá ves atd., leda jen ve zcela zvláštních podmínkách

Chemické prvky, jejich názvy a značky Prezentace se zaměřuje na české a mezinárodní názvy prvků, jejich značky, původ a vyhledávání v periodické tabulce. V prezentaci je celá řada příkladů na procvičování Značky chemických prvků jsou odvozeny z jejich mezinárodních (většinou latinských) názvů. (Periodické soustavy prvků - PSP) o české názvy prvků se nejvíce zasloužili Jan Svatopluk Presl a Karel Slavoj Amerling; švédský fyzik Jakob Berzilius (1779-1848) navrhl značky prvků, které užívají dodnes. To už za mě udělal Presl, asi bych se už dnes nechytil. Přesto jsem se o to pokusil a na svých stránkách jsem doplnil Preslovu tabulku o vlastní české názvy prvků, které za Presla ještě nebyly známy. Například plutoník místo plutonia, protaktinium jsem pojmenoval paprson. Bohužel dosud je ode mě nikdo nepřevzal (smích) Rok 2019 je za námi 1. 1. 2020, 15:00. V roce 2019 Vás na náš web zavítalo 181 555. Na webu jste dohromady strávili neuvěřitelných 159 804 700 vteřin, což je v přepočtu 1 850 dní

Chemický prvek - Wikipedi

Chemické prvky a značky + Periodická tabulka prvků

Zaměřujeme se zejména na prodej chemických prvků v nejvyšší možné čistotě. Dále pak nabízíme bohaté příslušenství pro Váš výzkum a vývoj ; Chemie. Prvky. Program chemické prvky obsahuje interaktivní periodickou tabulku, české a latinské názvy všech prvků, jejich chemické vlastnosti, údaje o vzhledu. Názvy a znaky prvků Žák: - přiřadí k českému názvu prvku odpovídající značku a naopak a to u prvků I. - VIII. A skupiny a u vybraných prvků B skupin - české názvy a značky důležitých chemických prvků. 136 Detailní rozpis obsahu uiva chemie. procvičování značek chemických prvků, anglické rozhraní s českými názvy prvků, https: uvádí základní informace o chemických prvcích a jejich uspořádání v periodické soustavě prvků. Dále testuje značky a české názvy prvků. https:. Aktuální nabídka zboží v oddělení obchodu Sanitární technika - Chemické toalety a přísl Názvy chemických prvků a značek. 1/15. Značka prvku: Neon. Další testy. Chemické značky 15. chemie Vytlačovací pistole na chemické kotvy Vytlačovací pistole pro snadnou aplikaci chemických kotev Světlo chemické Snaplight. oranžové

Pracovní list - Chemické prvky a sloučenin

chemické výpočty a názvosloví anorganických láte Některé české názvy prvků se zcela odlišují od svých mezinárodních ekvivalentů. Jedná se buď o prvky dávno známé (např. zlato, stříbro, síra, rtuť, měď apod.) nebo o prvky jejichž název vznikl v době národního obrození a posléze se ujal (např. hliník, sodík, draslík, kyslí V polovině 19. století bylo známo 64 chemických prvků, vědci v nich ale neviděli žádný systém, který by je nějakým způsobem seřadil. Změnil to až profesor petrohradské univerzity Dmitrij Mendělejev (1834-1907). Dnes je v jeho tabulce 117 prvků, z nichž 94 se na Zemi přirozeně vyskytuje, zbylé byly připraveny pouze uměle Anglický chemik, objevitel řady chemických prvků a zakladatel elektrochemie. Zabýval se studiem oxidů dusíku, pojmenoval oxid dusný jako rajský plyn. Dokázal, že podstatou diamantu je prvek uhlík. Při studiu elektrochemických dějů dokázal elektrolýzou rozložit vodu na vodík a kyslík. České názvy chemických. Značky a názvy chemických prvků (Chemie) chemie Cíl aktivity: zapamatovat si vybrané značky a názvy prvků Cílový jazyk: chemical elements Časový nárok: 20 minut Pomůcky: kartičky s názvy Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ENGLISH PLUS (Angličtina.

Doporučený ročník: 8, 9 Předmět: chemie Cíl aktivity: procvičit názvy chemických prvků a jejich značek (přiřazování) Cílový jazyk: názvy chemických prvků Časový nárok: 15 minut Pomůcky: domino kartičky s názvy prvků a jejich symbol Značky a názvy některých chemických prvků. značka český název. vypiš značky a české názvy prvků z tabulky na straně 32. 18.11.2020 | Mgr. Vladimíra Kotasová . Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73, 568 02 Svitavy. DLOUHÁ PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ řídí se pravidly danými IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, zabývá se chemickou nomenklaturou (názvy chemických prvků, anorganických, organických sloučenin a polymerů) a chemickou terminologií (názvy chemických metod. Názvy chemických prvků České názvy prvků jsou většinou odvozeny z mezinárodních (latinských) názvů -např. chlor (chlorum) nebo fosfor (phosphorus) Latinské i české názvy prvků často vyjadřují: -významnou vlastnost prvku (dusík - dusivost) -výskyt daného prvku (křemík - křemen) -název země (polonium Podle jedné z legend na tabulku přišel Mendělejev během jízdy vlakem díky tehdy oblíbenému pasiánsu. Vyrobil si kartičky s názvy a vlastnostmi chemických prvků a pokoušel se je nějak logicky seřadit. Řešení údajně objevil, když u něj propukla chřipka a tóny Schumannova kvintetu E dur mu splynuly s chemickými prvky

Nová studie odhaluje zajímavý nepoměr mezi množstvím těžších prvků v současném vesmíru a mechanismy, které je měly vytvořit. Podle výzkumu evoluce galaxií nedochází ke srážkám neutronových hvězd např. dostatečně často na to, kolik je ve vesmíru zlata Takže pokud se naučíš latinské názvy prvků, budeš umět nejen značky, ale i část prvků anglicky ;-) Navíc se ty latinské názvy často používají např. v názvech různých výrobků, které něco připomínají. Např. Uhlík = Carbon (C) - třeba karbon neboli uhlíkový kompozit používaný v tuningu aut Česká Lípa Čtyřicet nejdůležitějších chemických prvků zábavně rozebírá ve své nové knize Milan Bárta, středoškolský učitel z Gymnázia v České Lípě. Knížka Chemické prvky kolem nás je dalším kouskem ze série populárních učebnic a doplňkového učiva, jež chemikář napsal

České chemické názvosloví - Web o chemii, elektronice a

Jedna z nejvýznamnějších domácích lékařských publikací - Lexicon medicum - vychází již ve třetím, revidovaném vydání. Společnou publikaci filologa prof. PhDr. Jana Kábrta, CSc., a lékaře doc. MUDr. Jana Kábrta, CSc., využívají již téměř čtvrtstoletí všichni, kdo něco medicínského píší, překládají, nebo chtějí medicínské terminologii rozumět Pleteš si bor s baryem nebo fluor s chlorem? Jsou pro tebe lanthanoidy španělská vesnice? Nemusíš se bát, je tu šikovná pomůcka, která tě zachrání! Na přední straně karty ve formátu A4 najdeš přehlednou, barevně uspořádanou tabulku s periodickou sestavou prvků. Zadní strana obsahuje stručný slovníček chemických pojmů a triviální názvy skupin prvků.</p> Interaktivní chemie. Sada Java appletů z chemie, které jsou pečlivě utříděné a pojmenované, takže je možné je snadno použít pro výuku chemie a demonstraci vybraných jevů na gymnáziích i základních školách Názvy článků o seriálech (a jejich dílů) či filmů používají české názvy, pokud byly pod českým názvem vysílány. V opačném případě Má-li film, seriál či jeho díl ustálený český název (byl pod ním v některé české televizi vysílán), použijte jej. V opačném případě použijte název původní CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti Učivo: prvky -názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků; protonové číslo (převzato a zkráceno z citace [9]

Chemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MU

Chemická vazba. Nejdůležitější vlastností atomů je jejich schopnost slučovat se. Při slučování atomů vzniká chemická vazba. Chemická vazba je (ve zjednodušeném vyjádření) spojení atomů zprostředkované elektrony vnější elektronové. 17.10.2010 0:29:03Vytištěno v programu doSystem - EduBase (www.dosli.cz)1 z 4 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE Chemické prvky - 8.ročník Mgr. Jitka Říhová Chemický prvek * Je chemická látka složená z atomů se stejným protonovým číslem Každý chemický prvek má své protonové číslo, český a latinský název a chemickou značku Vyhledej názvy a protonové číslo prvků: Mezinárodní označení chemických prvků * J.J. Berzelius (1779.

Jména obou prvků jsou odvozena od alchymistických názvů látek získaných vyloučením z popelu rostlin (natron, kali). České názvy vytvořil J. S. Presl. Lithium objevil v r. 1817 J. A. Arfvedson (kov byl připraven až v r. 1855) a jeho název vyjadřuje způsob, kterým se vyskytuje v přírodě (lithos = řecky kámen) Tabulce prvků je 150 let. V polovině 19. století bylo známo 64 chemických prvků, vědci v nich ale neviděli žádný systém, který by je nějakým způsobem seřadil. A tehdy přišel ruský chemik Dmitrij Mendělejev, který je seřadil do periodické tabulky prvků Enevoldsen svou obrázkovou tabulku průběžně aktualizuje. Například v listopadu 2016, kdy schválila Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii čtyři zcela nové názvy prvků - nihonium, moskovium, tennessin a oganesson -, Enevoldsen je do tabulky přidal. Schválně - víte, k čemu jsou tyhle prvky dobré?

Vysoká elektronegativita prvků v pravé části tabulky způsobuje, že v chemických sloučeninách většinou tvoří aniony, záporné částice. Naopak kovy mají nízkou Ačkoliv v PTP najdeme české názvy prvků, nomenklatura chemie vychází z počátečníc Potřebovali jste pokusů abyste našli prvků. × jste se trefili na poprvé kategorie: Nezařazené komentáře: 2 počet zobrazení: 1943495. uvádí základní informace o chemických prvcích a jejich uspořádání v periodické soustavě prvků. periodická tabulka, informace o chemických prvcích, lze počeštit názvy prvků. Periodická soustava prvků. Periodická tabulka prvk 3 11 Na 0,93 12 Mg 1,31 13 Al 1,61 14 Si 1,8 15 P 2,19 16 S 2,58 17 Cl 3,16 18 Ar 3,3 1807 22 1 1808 22 3 1825 25 1 1824 25 3 1669 23 1 ~ 25 4 1774 26 2 1894 25 3 Periodická tabulka prvků Author: www. Je zbytečné používat cizí názvy chemických prvků. Čeština je tak bohatá. Bohužel mnohé velice zvukomalebné české názvy, jako smrdík, pochvistík, zemík nebo tihotík se neujaly. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment. Vlastnosti chemických prvků se pravidelně opakují, tak zní Mendělejevův periodický zákon. Vyrobil si kartičky s názvy a vlastnostmi chemických prvků a pokoušel se je nějak logicky seřadit. neplatí. Nejnižším bodem je hladina totiž řeky Labe u Hřenska na česko-německé hranici, kde Labe opouští české.

Názvy prvků vznikly: Podle toho, kde jsou prvky obsaženy, např.: •uhlík: odvozeno z řeckého karbo (uhlí) hornina •fluor: od minerálu pojmenovaného fluorit (kazivec) nerost •bor: podle boraxu, v němž byl objeven sloučenina Na základě vlastností prvku, např.: •brom: podle řeckého slova bromos (zapáchající) •argon: řecký název argon (líný, netečný. ovládá značky, české a mezinárodní názvy běžných prvků (mezinárodní názvy chemických prvků, pochopení struktury atomu a podstaty chemické vazby) a mnozí žáci jich nedosáhnou. (Neobstojí tvrzení, že toto rozpracování platí pro žáky víceletých gymnázií - učebnice není určena prvotně pro ně a i v.

Atom - cíle kapitol

• vytvoří kationy a aniony prvků s pomocí PSP • používá české názvy a značky nejznámějších chemických prvků • vysvětlí co udává protonové číslo v souvislosti s definicí prvku • rozliší periody a skupiny v period.soustavě • orientuje se v tabulce prvků PSP • popíše rozdíly mezi kovy a nekov PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ = uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucího protonového čísla 1. starý periodický zákon (Mendělejev, 1869): Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností. (rozpor Te - I, Co - Ni) Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834-1907) - ruský. Neocenitelnou příručkou, která vychází opět po jedenácti letech, je společné dílo filologa prof. PhDr. Jana Kábrta, CSc., a lékaře doc. MUDr. Jana Kábrta, CSc., nazvané Lexicon medicum. Jeho těžištěm je latinsko-český slovník, doplněný stručnějším slovník

Archaické názvosloví prvků Presla, Jugmanna a Amerlinga v

U minimálního potu slouenin se používají triviální názvy. Nap: H 2O voda NH 3 amoniak H 2S sulfan Názvosloví oxid Oxidy jsou binární sloueniny (sloueniny tvoené ze dvou chemických prvk) s kyslíkem, piemž oxidaní íslo kyslíku je v oxidech O-II. Tvoení vzorce oxid Oxidaní íslo na kyslíku je O-II,. V polovině 19. století bylo známo 64 chemických prvků, vědci v nich ale neviděli žádný systém, který by je nějakým způsobem seřadil. A tehdy přišel ruský chemik Dmitrij Mendělejev, který je seřadil do periodické tabulky prvků. Nyní je v tabulce 118 prvků, z nichž přes 90 se přirozeně vyskytuje na Zemi, zbylé byly připraveny uměle

Používá české názvy a značky vybraných prvků Částicové složení látek Chemické prvky CHEMICKÉ REAKCE Rozliší výchozí látky a produkty Klasifikace chemických reakcí Chemie a elektřina Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí ANORGANICKÉ SLOUČENIN Úkol 1: Prvky a jejich historické názvy V první polovině devatenáctého století byla snaha českých vědců převést co nejpřesněji názvy tehdy známých chemických prvků z latiny do české řeči. Jejich úsilí bylo vedeno snahou ukázat krásu našeho jazyka, nicmén Více než 3 000 informací o 117 prvcích periodické soustavy. Komplexně zpracovaná tabulka v podobě praktické skládačky podává systém chemických prvků uspořádaných do řádků a sloupců podle periodického zákona - tedy graficky znázorňuje fakt, že mezi prvky zařazenými do toho stejného sloupce je vždy určitá podobnost v jejich fyzikálních a chemických vlastnostech Jsou to názvy, s nimiž se mohou naši překladatelé setkat v sovětské lékařské a zemědělské literatuře a pro něž se těžko zjišťují příslušné české výrazy. Již dříve než výše uvedené rusko-české slovníky byl vydán Rusko-český zemědělský slovník, jejž sestavili Nikolaj Pume , Boris Paňkov za. Souasné názvy chemických prvků.. 52. Seznam tabulek Tabulka 1 Názvy prvků odvozené od jmen významných osobností..... 20 Tabulka 2 Původní Preslovy názvy a znaþky v porovnání s názvy a znaþkami české a španělské chemické nomenklatur

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

Pracovní list obsahuje obrázkové kódy, pomocí nichž žáci vytvoří názvy chemických prvků, jejich značky, protonová a nukleonová čísla. Je dobré rozdělit pracovní list do několika opakování. Je přiloženo autorské řešení. Žáci též mohou na závěr provést kontrolu pomocí tabulky prvků. Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických. Ako tvoriť názvy a vzorce anorganických látok / Tibor Šramko, Emil Adamkovič ; [ilustrácie Peter Pekár]. -- 1. vyd.. -- Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. -- 103 s. : il. + periodická soustava chemických prvků

Dětem pořiďte …: … tabulku prvkůSLOVAKHistorické české názvosloví

Značky chemických prvků - Procvičování online - Umíme fakt

Profesor Hron byl i český vlastenec a vymýšlel české překlady cizích slov. Například Bicykl - hbitkolo, inspektor - pátrák, a také české názvy všech chemických prvků například Helium - sluník. Profesor Hron moc pití nedal, ale pro své kolegy uspořádal U vodárny večeři na rozloučenou Názvy IUPAC jsou po celém světě přijímány jako oficiální, např. v zahraničním obchodě, legislativě (různé zákony týkající se používání chemických výrobků, životního prostředí a klasifikace toxických a zdraví škodlivých látek), uvádění názvů účinných látek v léčivech a licencích, atd

Každý se s nimi setkal na základní škole v chemii. Mnozí byli mučeni a nuceni učit se názvy chemických prvků a jejich zkratky zpaměti. Není divu, že málokoho v tu chvíli zajímalo, proč se ten či onen prvek jmenuje právě takhle a proč má jinou zkratku než první dvě písmena jeho latinského názvu Periodická soustava chemických prvků - karta - první ionizační energii - neutronové a nuleonové číslo nejrozšířenějšího přírodního izotopu - názvy charakteristických skupin prvků - zda se daný prvek nachází na Zemi jen ve stopovém množství, nebo se vyrábí technicky - zda má prvek stabilní nulid. Chemická sloučenina - skládá se z vázaných atomů dvou a více prvků. dvouprvkové sloučeniny - oxidy, sulfidy, halogenidy, bezkyslíkaté kyseliny více prvkové sloučeniny - kyseliny, hydroxidy, soli Chemické názvosloví - soubor pravidel, podle kterého se tvoří názvy a vzorce chemických sloučenin. O české Chemie: Ročník 9. Výstup z předmětu: Učivo: Průřezová témata: Přesahy, vazby, poznámky atp. zná pojmy oxidace, redukce, redox reakce,umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině,pozná redox reakci,zná princip výroby surového železa a oceli,zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí,umí vysvětlit děje na elektrodách při elektrolýze NaCl,zná. Dizertační práce se zabývá analýzou návrhových prvků okružních křižovatek a jejich vlivem na nehodovost. Historie a současný stav prevence závažných průmyslových chemických havárií v České republice z hlediska analýzy a hodnocení rizik nebezpečných chemických látek. Bednářová, Denisa. Diplomová práce. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí - cookies.

 • Jezero como ubytování.
 • Kabinkové systémy.
 • Derby sušenky.
 • Ea hotel tosca prague.
 • Uz si nechci barvit vlasy.
 • Strach z létání léky.
 • Alza smoothie.
 • Šedá látka s hvězdičkami.
 • Parkoviště výstaviště holešovice ceník.
 • Victorinox huntsman černý.
 • Odnoska na víno.
 • Prokousnutý ret zevnitř.
 • Venkovní svítidla na dům.
 • Digi nomadi.
 • Zzs sčk.
 • Klaun omalovánka.
 • Windows 10 memory test.
 • Eldorádlo.
 • Vše harmonogram letní semestr 2019.
 • Transformers 2.
 • Přehnojený trávník.
 • Huawei hudba text.
 • Kladívkové prsty pomůcky.
 • Výroba plastových nádrží brno.
 • Hořčík magnesium.
 • Oblanov 37.
 • Nejlevnější bazény s konstrukcí.
 • Lloyds banking group.
 • Esenciální olej do zvlhčovačů vzduchu.
 • Santa tracker 2017.
 • Beethoven 9.
 • Nastavení momentového klíče.
 • Náplň z tvarohu a pudinku.
 • Účesy 60. léta muži.
 • Gore tex latka.
 • Bastila.
 • Jan pavel ii rodokmen.
 • Jak omladit rododendrony.
 • Kärcher vs leifheit.
 • Pohraniční rota slavonice.
 • Ladislav křížek.