Home

Metody antropologického výzkumu

Petr Krištuf - Tereza Zíková a kol. (Lucie Čulíková, Gabriela Fatková, Petr Gibas, Ondřej Malina, Karolína Pauknerová, Ondřej Švejcar, Tomáš Urban) Tématem krajiny se zabývalo mnoho antropolo­gických i archeologických výzkumů a v řadě pub­likací mu je věnován poměrně výrazný prostor Metody antropologického výzkumu 9 Metody funkční antropologie - antropometrie 10 Složení lidského těla 11 Variabilita tělesné stavby a somatotypologie 12 Aplikace antropologie v lékařské praxi 13 Hodnocení růstu, růstové akcelerace a pohlavního zrání. Portál:Etnologie/Metody antropologického výzkumu. Studijní okruhy: Metody a techniky terénního výzkumu; Citováno z. Vedení antropologického výzkumu roku 1894 se ujal Wilhelm His starší (1831-1904), švýcarský profesor anatomie, vynálezce mikrotomu a otec Wilhelma Hise mladšího, kardiologa a profesora medicíny na univerzitě v Berlíně Kulturní a sociální antropologie je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním různých kultur a významem kultury pro člověka.Na rozdíl od sociologie však vychází od jednotlivce a klade důraz na to, jak lidé svým kulturám a společnostem sami rozumějí. Proto se zajímá také o historii a místní tradice

Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody

3.3 Metody psychologického výzkumu 3.3.1 Pozorování (extrospekce, observace) Pozorování musí být cílevědomé, promyšlené, soustavné, důsledné a maximálně objektivní. Moderní psychologie zpřesňuje pozorování prostřednictvím různých technických prostředků (film, videozáznam apod.). Pozorování v psychologii. této metody, tedy to, že skrze malování map a rozhovory nad nimi se lidé mohou hloub ěji zamýšlet nad svým žitým prostorem a svou pé čí o to, co je z tohoto prostoru ve řejné - V Klatovech jsme b ěhem výzkumu nashromáždili celkem 83 mentálních map od 146 respondent ů - obyvatel a uživatel ů Klatov všech generac

Prezentace na cvičení z Antropologie určená pro zápočet METODY MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ EXPERIMENTŮ VÝZKUMU NEURODEGENERATIVNÍCH CHOROB SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU CHYB Ing. Lucie Houdová disertační práce k získání akademického titulu doktor v oboru Kybernetika Školitel: doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. Katedra: Katedra kybernetiky Plzeň, 201 Empirický výzkum - z řeckého empeiriea = zkušenost. Od konce 16. století začíná být pojem spojován se senzualismem.Tento filozofický směr zakládá na požitku, avšak na rozdíl od antické a středověké filozofie, začleněném do organizované lidské zkušenosti, není spontánního charakteru.Práce s empirickým materiálem může tedy ovlivňovat i teoretický základ •Cílem výzkumu není popis reality, ale vytvoření abstraktivních pojmů na základě empirických dat. Jinými slovy vznikající teorie je zakotvená v datech získaných během studie. •V rámci teto metody se používá veškeré kvalitativní a kvantitativní metody sběru dat, jako jsou rozhovory, terénn Bi8352 Metody antropologie II Přírodovědecká fakulta jaro 2018 Rozsah 0/3/0. 3 kr. Ukončení: z. kurzu je seznámit studenty s komplexním využitím základních metod antropologie a s pokročilejšími metodami antropologického výzkumu. Výstupy z učení.

Metody antropologického výzkumu / Studijní materiál

Metody a základní oblasti antropologického výzkumu, přehled dějin kulturní a sociální antropologie, současné trendy, které probíhají ve vědách o člověku - např. v feministické antropologii, postmoderní antropologii nebo kulturologii. Učební text je úvodem do problematiky oboru antropologie Metody sociologického výzkumu II. Výzkum - vědecký přístup k realitě, záměrný a systematický, na začátku stojí teorie (určité východisko) Rozlišujeme: teoretický - ověřuje teoretické poznatky, tvoří teorii. aplikovaný - sociotechnická funkce, využitelný v praxi 2 15. Metody antropologie živého člověka 16. Metody terénního antropologického výzkumu pohřebišť 17. Metody kosterní antropologi

Portál:Etnologie/Metody antropologického výzkumu - Wikisofi

Teoretické a metodické zázemí českého antropologického diskurzu v 90. letech nastínil především F. Vrhel, který na jednu stranu odmítl znovuoživenou nerealistickou představu J. Wolfa o integrální antropologii (viz např zkoumá romské komunity na Slovensku, orální historii Sudet a zabývá se i metodologií terénního antropologického výzkumu, proto jej potkáte hlavně v kurzech zaměřených na dějiny antropologie a na metody antropologického výzkumu MENSZ: Metody antropologie a antropologického výzkumu; TVNSZ: Teorie a vývoj sociální a kulturní antropologie; Povinně volitelné: BANSZ: Biologická antropologie; AUNSZ: Antropologie komplexních společností a aplikovaná antropologie; ETNSZ: Etnografie a historická antropologi S. Základní oblasti antropologického výzkumu.. 285 5.1 Antropologie rodiny a příbuzenských systémů. 286 5.2 Antropologie náboženství. 319 5.3 Antropologie práva.. 339 5.4 Politická antropologie 353 5.5 Ekonomická antropologie. 374 5.6 Antropologie města. 383 II. Df

Co prokázal antropologický výzkum Bachovy kostry? OperaPlu

Metody a základní oblasti antropologického výzkumu, přehled dějin kulturní a sociální antropologie, současné trendy, které probíhají ve vědách o člověku - např. v feministické antropologii, postmoderní antropologii nebo kulturologii. Učební. METODY PSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU Psychologii řadíme mezi empirické vědy (vycházející ze zkušenosti)proto p. využívá celá soubor výzkumných metod, které slouží jednak ke sběru empirických dat a rovněž k jejich vyhodnocování 4 C. Metody a techniky antropologického výzkumu 1. Kvantitativní a kvalitativní přístupy v antropologickém výzkumu 2. Kvalita v kvalitativním výzkumu (validita, důvěryhodnost, reflexivita, triangulace) 3. Terénní výzkum - etnografie (kulturní šok, fáze antropologického terénního výzkumu, vztahy v terénu, terénní deník a jeho součásti 4 Zde je rozpor např. s Boasovým chápáním antropologického výzkumu. Ten měl prostřednictvím historické a komparativní metody spočívat v rekonstruování historie, následném srovnávání variací sociálních životů a nalezení zákonů jejich kulturního rozvoje. (Tamtéž

Inovace předmětů Antropologický proseminář a Metody antropologického výzkumu je zaměřena na posílení dovedností zpracovat antropologický výzkum v terénu. Pro nácvik v realizaci stacionárního terénního antropologického výzkumu považujeme za klíčové vytvoření vazeb na lokality v České republice, na Slovensku a na. Metody a výsledky výzkumu efektu psychoterapie Methods and results of therapeutic effect's research Nikola Ho řejš Vedoucí práce: MUDr. Radvan Bahbouch Praha 2007 . Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval sam ostatn ě a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu

Kulturní a sociální antropologie - Wikipedi

NĚKTERÉ PROBLÉMY A METODY VÝZKUMU V SOVĚTSKÉ PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGII A JEJICH VÝZNAM PRO PEDAGOGIKU* V poslední době se u nás často zamýšlíme nad situací naší pedagogické theorie. O mnohých příčinách jejích nedostatků již víme, až dosud jsme však nevyřešili její základní methodologické otázky

Výzkumné metody · Sociologi

 1. Metodologie výzkumu Studentům pedagogik
 2. Metody psychologie - Publi
 3. Materiál Metody antropologického výzkumu - Primát
 4. Empirický výzkum - Wikisofi

PřF:Bi8352 Metody antropologie II - Informace o předmět

 1. Kniha: Antropologie - Soukup; Václav Knihy
 2. Co je a není kulturní/sociální antropologie » Antropowe
 3. Studuj kulturní antropologii v Olomouc
 4. Okruhy SZZ - Mgr. SKA - aktualizováno pro ak. rok 2019 ..
 5. Kulturní antropologie Knihy
 6. Metody psychologického výzkumu, ZSV - Základy

Granty: Katedra sociologie a andragogik

 1. Metody a výsledky výzkumu efektu psychoterapi
 2. Některé Problémy a Metody Výzkumu V Sovětské Pedagogické
 3. Metody a techniky sociálního výzkumu - Konceptualizace
 4. Metody a techniky sociálního výzkumu - Vizuálni sociologie
 5. Metody a techniky sociálního výzkumu - Dotazník
 6. Metody a techniky sociálního výzkumu - Obsahová analýza
 7. Biologické čtvrtky ve Viničné; S. Komárek: Vzestupy a pády říší, přednáška
 • Kmenová pásová pila cena.
 • Vdaná a zamilovaná do mladšího.
 • Sony ericsson w995i.
 • Název fotoknihy.
 • Black hawk down.
 • Stranglehold steam.
 • Zahradní stolek jysk.
 • Stavba mešity v praze.
 • V cine praskla prehrada.
 • Mangold cesky.
 • Vodafon e.
 • Citace výzkumu.
 • Michal zapoměl rodina.
 • Citron cejl.
 • Dextropozice srdce.
 • Angola povrch.
 • Vyjmenovaná slova po b a l test.
 • Sebelítost definice.
 • Špic povaha.
 • Nýty rozklepávací.
 • Baby annabell slavnostni den.
 • Erdelteriér cena.
 • Pod pískem film.
 • Film proposal.
 • Fanuc roboty.
 • Tesco infolinka.
 • Prilepeni usi.
 • Souhvězdí jižního kříže hvězdy.
 • Uvex race.
 • Crosco praha.
 • Milostné dopisy slavných mužů pdf.
 • Ministr školství čr 2017.
 • Námořní vyšetřovací služba cz dabing.
 • Bakker online.
 • Spartan kutna hora vysledky.
 • Princ a já celý film cz.
 • Bocelli con te partiro.
 • Tampony ria.
 • Pravá láska film.
 • Sam 73 damske boty.
 • Svatba na bali diskuze.