Home

Diagramy informatika

Diagram datových toků - Wikipedi

Data Flow Diagram (DFD, Diagram datových toků) je jeden z nástrojů pro modelování funkcí systémů (zejména informačních systémů).Pomocí DFD lze modelovat celé organizace, slouží tedy i jako nástroj podnikatelského a strategického plánování.DFD je součástí strukturované analýzy a návrhu systémů, dalšími součástmi jsou Entity Relationship Diagram (), State. Vývojové diagramy jsou tedy další možností popisu pracovního postupu. Soustředí se na samotnou posloupnost kroků, nikoliv na metainformace (co to dělá, s čím, jak to funguje). Tyto části zde někdy pro stručnost vynecháme, pokud to nebude bránit srozumitelnosti Informatika - diagram-algoritmus Od: ruby 21.04.15 15:53 odpovědí: 3 změna: 23.04.15 22:44 Dostali jsme úkol na diagramy:Popište pomocí vývojového diagramu algoritmus libovolné životní situace

Diagram (přibližným synonymem je graf) je strukturované grafické znázornění (reprezentace) pojmů, myšlenek, vztahů, číselných, matematických nebo statistických údajů, prostorových nebo anatomických vztahů a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomůcka v myšlenkových postupech.Diagram nebo graf a názvy jejich součástí jsou v mnoha případech také. Informatika- převody vývojové diagramy Od: redfox 25.05.08 10:41 odpovědí: 4 změna: 04.06.08 17:10. Ahoj lidicky, potreboval bych pomoct s touto ulohou: vytvořte postup a vývojový diagram pro převod z patnáctkové soustavy do desítkové a z desítkové soustavy do pětkové. predem diky ahoj

Vývojové diagramy - Informatika pro každéh

PRIM - Podpora rozvíjení informatického myšlení. Učebnice nabízí úlohy a aktivity, jejichž řešením se žáci seznámí se základy informatiky a se způsobem uvažování a pohledem na svět, který je informatice vlastní Cvičení. Popište formou VD řešení úloh. Pro dvě zadaná čísla vypočtěte výsledky základních aritmetických operací Porovnejte dvě zadaná čísla a vypište informaci o tom, které je větší a o koli Informatika (195) Materiály (161) Algoritmizace (89) Vývojové diagramy (11) Příklady (62) Pascal (16) Vývojové diagramy (8) Příklady (8) Grafika (25) Gimp (9) Inkscape (16) Internet (18) CSS (4) HTML (9) PHP (5) Multimédia (16) Audio (8) Video (8) MS Access (3) SQL (8) Testy z informatiky (36) Milionář (14) Testy v html (22. Vývojové diagramy (definována množina značek, do kterých se zapisuje činnost, která se má v da-ném místě algoritmu provést). 3. Programovací jazyk (počítače rozumějí algoritmům zapsaným v některém z programovacích jazyků - Pascal, Delphi, C++, C#, Visual Basic, Java a tisíce dalších). Značky pro vývojové diagramy informatika Předkládáme studentům 1. díl dvacetidílného cyklu z teorie algoritmů a numerické matematiky, vypracovaného na našem gymnáziu. Cyklus je doplněný zdrojovými texty programů v C++ a Pascalu

Informatika - diagram-algoritmu

Vývojové diagramy můžete začít vytvářet v něčem jako PowerPoint, Word či KeyNote. Což ale bude znamenat, že půjde jen o něco velmi jednoduchého a nepříliš praktického. Nebo se můžete vydat k věcem jako je Microsoft Visio (a jeho případné náhrady/alternativy, viz Čím nahradit Microsoft Visio? Jak na diagramy či schémata?) Informatika v Olomouci. Stránka Katedra informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzita Palackého v Olomouci

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim, IČO 61664545, tel.: +420 317 842 154, gymnazium.vlasim@tiscali.cz | Prohlášení o přístupnost Prozkoumejte bezplatné šablony diagramů Office pro hierarchie, vývojové diagramy, procesy a doprovodnou grafiku, abyste ve svých prezentacích ukázali jednotlivé souvislosti a vztahy Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy programu a diagramy zdrojů systému z roku 1996 Značky vývojových diagramů Příklad vývojového diagram K procházení pásu karet lze použít standardní navigační klávesy prohlížeče. Pro přecházení mezi skupinami použijte kombinaci kláves Ctrl+Šipka doleva nebo Ctrl+Šipka doprava

Informatika v Olomouci. Stránka Katedra informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzita Palackého v Olomouci. Jazyk UML - jeho hlavní diagramy. Specifikace požadavků, funkční a nefunkční požadavky. Analýza a návrh, softwarová architektura. Psaní kvalitního kódu Obecná informatika 1. Obecná informatika. ER-diagramy, metody návrhů IS. Přehled SQL. 4. Programovací jazyky Principy implementace objektově orientovaných jazyků, běhová podpora. Oddělený překlad, sestavení, řízení překladu. Pojmy a principy objektového návrhu. Generické programování a knihovny šablony a generika. Vennovy diagramy. Jednoduchý model práce s Vennovými diagramy umožňující na prvním stupni vysvětlit teorii množin. Stupeň: Základní 1. stupe. Kabinet Informatika a ICT. diagramy a další typy organizérů) a kromě samotných zásad tvorby ukazuje i různé nástroje a příklady samotného využití v hodinách. Přestože se webinář orientuje na informaticky zaměřené předměty a obsah oboru Informační a komunikační technologie, organizéry lze využít i v dalších.

Diagramy a symboly Subject: Informatika Category: 9. ročník Last modified by: David Mikoláš. Vývojové diagramy k slovně zapsaným algoritmům (pracovní listy pro práci na PC) Příklad 6. • Formulace problému Sestavte algoritmus, který určí největší prvek posloupnosti celých čísel s předem známým počtem prvků. • Analýza úlohy Vstupní údaje: počet čísel POCET, jedno z čísel posloupnosti Vývojové diagramy jsou grafy, které znázorňují činnost algoritmu. Jsou tedy vhodné mimo jiné pro výuku algoritmizace a programování. Náplní této bakalářské práce je vytvoření programu pro práci s vývojovými diagramy, vhodného pro výuku programování na středních školách Vývojové diagramy se skládají z jednotlivých symbolů mezi sebou spojeny orientovanými čarami. Postup psaní značek je odshora dolů a zleva doprava. 3.11.2010 Algoritmizace 15/3. 3. Značky vývojových diagramů Mezní značka: kreslí se na začátek a konec diagramu a do místa, kde se m

Diagram - Wikipedi

Didaktika informatiky je jednou z hlavních součástí informatiky.Od roku 1960 experti na vyšší vzdělávání, průkopníci didaktiky počítačové vědy, vyvíjejí směrnice a doporučení pro studijní osnovy. O deset let později byla počítačová věda předmětem pro středoškolské vzdělání. Didaktika informatiky se stala také studijním předmětem ve vzdělávání. Vennovy diagramy. kalkulátor. Úvod Cílem tohoto článku je na příkladu dobré praxe ukázat integraci vzdělávacích obsahů oborů informatika a ICT a matematika. V článku je popsána aplikace množinový kalkulátor a možnosti jejího uplatnění ve výuce matematiky. Žáci se v hodinách matematiky učí ovládat a aplikovat.

Informatika- převody vývojové diagramy - Poradte

Základy informatiky pro střední škol

Výuka Informatiky - Programovani - Algoritmizace úlo

 1. * informatika * cvičení * počítače * programování * algoritmy * vývojové diagramy: Předmět. heslo: Informatika - cvičení - učebnice vysokoškolské: Diagramy vývojové - cvičení - učebnice vysokoškolské: GBS: ISBN:80-7078-322-2: Zobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogu
 2. maketa, laptop, prodejna, návrhář, obrazovka, jablko, vystříhnout, webový design, kancelář, šablona, grafický design Public Domai
 3. Internetové knihkupectví Albatrosmedia.cz - tisíce knih skladem se slevou přímo od vydavatele. K nákupu nad 1000 Kč poštovné a knižní dárek zdarma. Knihy pro děti, beletrie pro dospělé, odborná a naučná literatura, dárkové boxy
 4. Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Informatika v kalendářním roce 2021 Součástí každé otázky je příklad - vytvoření krátkého programu v jazyce Python. Základy informatiky a teorie informace (bit, byte, číselné soustavy - převody čísel, sčítání a násobení ve dvojkové čís. soustavě, Von.
 5. Informatika - programy Algoritmy, vývojové diagramy Tvorba vývojových diagramů online (Gliffy) SmartDraw draw.io PS Diagra
 6. 1. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY - ZÁKLADNÍ POJMY, souvislosti mezi pojmy informační a řídicí systém, složky informačního systému, požadavky na informační systém, efektivnost výdajů do IS. 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS IS, možnosti pořízení IS, fáze implementace (vytvoření a nasazení) IS, struktura nákladů do IS, úkolocentrický a hodnotocentrický přístup k vývoji IS

Vývojové diagramy RNDr

 1. Manažerská informatika. Závěrečné práce. V následující analytické části jsou jednotlivé diagramy mezi sebou a s jejich staršími verzemi porovnány a je vyhodnoceno jejich vzájemné provázání a informace, které prezentují. V další části jsou na základě rešerše a analýzy specifikovány požadavky na vytvářenou.
 2. out přijímací zkoušku z matematiky v bakalářských studijních programech Aplikovaná informatika a Informační management, jestliže uchazeč o pro
 3. INF_z Informatika Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích zima 2016 algoritmus, procesní a datové struktury, vývojové diagramy, algoritmizace úloh, základy algoritmizace, prostředky pro popis algoritmů. Základy programování - program a programovací jazyky, základy jazyka PHP, základy programování.
 4. APLIKOVANÁ INFORMATIKA 2. LEKCE - ALGORITMUS A JEHO POPIS . prof. Ing. Radim Farana, CSc. Ostrava 2013 Diagramy aktivit se podobají vývojovým diagramům, ale jsou nástrojem komplexního CASE (Computer-Aided Software Engineering) systému s názvem Unified Modeling Language, v
 5. Informatika 1 (155GIT1) Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů: Informatika 1 (155GIT1) Přednášející: Aleš Čepek (gar.) konceptuálním schématem a dále s metodikou návrhu databázového modelu, E-R diagramy a data flow diagramy

Informatika (N1801) Obor studia: Softwarové systémy (ISS) Diagramy, z nichž je nejčastěji generován kód popisují statickou strukturu. Jde především o diagramy tříd. Jedním z nejužitečnějších a nejméně využitých druhů jsou právě diagramy popisující chování. Příčinou toho je především nedostatečná podpora. Algoritmus lze vyjádřit: a) slovně. b) graficky (vývojovým diagramem) c) programovacím jazykem. d) matematicky. Vývojové diagramy = zápisy algoritmů v jazyce vývojových diagramů = množina přípustných značek, do kterých zapisujeme činnosti, které se mají na daném místě algoritmu provést (viz tabulka Wiki¶ Technika ¶. Provozní řád počítačových učeben Ústavu informatiky DreamSpark Premium Aktuální omezení provozu studovny PEF FAQ učeben ÚI; Servery ÚI; Rezervace učeben ve správě ÚI; Doktorské studium

vývojové diagramy-zápočet Pochyla. zápočet ze 7.5.2018 15bodů z 20 Zadání v poznámce. Informatika B (INFB) [155301/01 Druhyprezentací ZÆsadyprotvorbuprezentací PrezentaŁnísoftware Prezentaceajejípłednesení Prezentaceinformací InformatikaproekonomyI płednÆka

VS tvoří převážně předměty Manažerská informatika 1 - 5 (2OP381, 2OP382, 2OP484, 2OP482, 2OP483). připravuje diagramy (Manažerská informatika 4 s využitím programu Microsoft Visio) Model životního cyklu malých a středních podniků. a Aplikovaná informatika a dále pak jako doplňkový text pro další předměty, zejména v oblasti programování v jazyce C a C++. Skripta však mohou být využita jako samostatný diagramy. Seznámit se se základními strukturamy a členěním algoritmů Pavel ZEHNULA Bakalářská práce Diagramy chování jazyka UML UML behavioural diagram

Ke stažení Free fotobanka : chytrý telefon, psaní, reklamní, Internet, tableta, sdělení, přístroj, obchodní, jehla, značka, soutěž, samsung, design. Pracovní list je určen ke čtení a zpracování dat ze sloupcového diagramu. Žák zjišťuje požadované informace, rozhoduje, zda jsou určitá tvrzení správná, či nikoli, dokresluje části bodového grafu. Na závěr si žák ohodnotí svoji práci webdesign: RNDr.Gabriela Kövesiov Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Informatika a počítačové vědy Operační systém, proces, vlákno, algoritmy plánování procesů a vláken. Komunikace mezi procesy a vlákny, časově závislé chyby, kritické sekce, synchronizační nástroje, problém uváznutí, možnosti řešení

1. Algoritmus: Definice algoritmu a vývojové diagramy ..

 1. Absolventi budou umět: - vysvětlit základní pojmy z oblasti informačních systémů a popsat úkoly a cíle využití nástrojů k analýze a dokumentaci informačních systémů (případy užití, diagramy aktivit, entitní diagramy), - vysvětlit funkci základních nástrojů k realizaci databázových systémů, - popsat nástroje a technologie pro prezentaci dat na webu
 2. Informatika a informační a komunikační technologie: Klíčová slova: myšlenková mapa, schéma, online, diagram, DTP, síťový diagram, yed: Součástí řady dokumentů technického, ale i humanitního či přírodovědeckého stylu jsou nepochybně různé diagramy a schémata. Známé úsloví říká, že jeden obrázek řekne více.
 3. -vývojové diagramy, -počítačové programy. Základy algoritmizace. Vývojové diagramy Vý vojový diagram je graficke zna zorne ní jednotlivý ch kroků (pr í kazů ), ze který ch se skla da , a jejich název projektu Informatika a digitáln.

Informatika zkoumá a popisuje struktury a jejich grafické znázornění je velice důležité. Úloha se týká porozumění grafům a strukturám informací. diagramy KATEGORIE benjamin junior senior OBTÍŽNOST lehká střední těžk Obr. 1.1. Vennovy diagramy a) EF b) GH c) JK d) J I J Obr. 1.2. Příklady znázornění množinových operací a) sjednocení množin, b) průnik množin, c) rozdíl množin, d) doplněk, výsledná podmnožina je vybarvena Zákon asociativní (sdružování) X Y Z X Y Z (1.6) X Y Z X Y Vítejte v encyklopedii algoritmů. Dostali jste se na místo, kde se shromažďují užitečné algoritmy pro programování. Články jsou srozumitejně popsané i pro začátečníky, obsahují bohaté ilustrace, diagramy a hlavně zdrojové kódy pro jazyky Java, C#, Delphi a Ruby Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Informatika. Autor: Mgr. Marie Makovská 19.1 MS . Power. Point = pomocí něj můžeme navrhnout, esteticky ztvárnit a hlavně kvalitně představit své vize či představy

TIP#907: V čem vytvářet vývojové diagramy? - @365tip

 1. Informatika a kognitivní vědy 1 : 6: game design dokument (vlastnosti, struktura, UML diagramy pro popis herních mechanismů, herní prostor, postavy, specifikace dialogů), historie herního trhu. Vývojový cyklus počítačové hry; fáze vývojového cyklu, herní design řízený daty, správa dat, testování počítačových her.
 2. ulého století. Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy.
 3. 155IN2G Informatika 2. Z GeoWikiCZ E-R diagramy a data flow diagramy. Během cvičení se studenti naučí používat základní příkazy jazyka SQL, jako je vytváření relačních tabulek příkazem INSERT, zobrazování dat příkazem SELECT, rušení data příkazem DELETE, modifikace dat příkazem UPDATE, odstraňováním tabulek a.
 4. Štítky: co je informatika, filozofován specifikační jazyky a diagramy, které umožňují zachytit konceptuální modely jako konceptuální modely a ne jen vágní nákresy toho, co se právě honí člověku hlavou. Tuším, že průkopníkem.

- Vývojové diagramy - pro zápis návodu se používají různé (normované) grafické symboly - Kopenogramy - vytváříme v Karlovi . Vlastnosti správného algoritmu: · diskrétnost - zápis je sestaven z příkazů, kterým procesor rozumí a je schopen je provés Nejživější česká diskuse o počítání » REKLAMA O webu | Kontak Voronoi diagramy koulí v E3 Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Nakreslete diagramy činností pro jednotlivé cykly. Vysvětlete výhody a užití jednotlivých příkazů. Popište vztah cyklu a pole. Popište procházení prvků instancí tříd, které implementují rozhraní IEnumerable. Zmiňte význam nahrazení rekurze cyklem. Uveďte příklady užití uvedených příkazů. Informatika. Informatika • Modul 01 • Počítačové a operační systémy 3.6.1 Vícedimenzionální pole 37 3.6.2 Dynamická pole 38 3.7 Vývojové diagramy 40 3.8 Strukturované programování 41 3.9 Práce s řetězci 42 3.9.1 Určení délky řetězce - funkce Len 43 3.9.2 Vytvoření podřetězce - funkce Left 43 3.9.3 Vytvoření podřetězce - funkce Right 4

Mezi množinami můžeme provádět různé množinové operace. Mezi nejzákladnější patří sjednocení, průnik, rozdíl a doplněk. Sjednocení množi Informatika se postupem času přesunula z teoretické roviny do praktické. Hlavním cílem není získání vědomostí, nebo schopnosti Informatika Číst více. 1. Algoritmus: Definice algoritmu a vývojové diagramy. Předkládáme studentům 1. díl dvacetidílného cyklu z teorie algoritmů a numerické matematiky, vypracovaného na.

Informatika - výklad Dvojková soustava Kvalitní informační zdroje Právní aspekty Typografie Word - Hromadná korespondence. Zpracování textu (pomůcky): Norma ČSN 01 6910 Internetová jazyková příručka Pravidla českého pravopisu itcek.cz tip Základní pojmy a funkce databáze - informatika Studijni-svet.cz | https://studijni-svet.cz E/RM Využívá Např. grafické vyjádření pomocí UML Diagramy Tříd E/R model pojmy Entita - objekt reálného svět, který je schopen samostatné existence Typ Entity - množina objektů stejného typu Vztahy mezi Entitam Možná si říkáte, co má informatika u všech elektronů společného s lesnictvím? Kupodivu celkem mnoho a bez stromů bychom se v leckterém případě jen těžko obešli. Informatické stromy sice nejsou většinou tak zelené, mají ale, na rozdíl od svých dřevnatých sourozenců, mnoho jiných pěkných vlastností

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Luboš Moravec Webová aplikace pro výuku matematické logiky na střední škol Stránka byla naposledy editována 23. 11. 2020 v 08:03. Stránka byla zobrazena 33 949krát. Ochrana osobních údajů; O MiS; Vyloučení odpovědnost Logika a informatika « předchoz což ale není zrovna intuitivní, když JOIN není množinová operace jako ty, jež se typicky Vennovými diagramy znázorňují. IP zaznamenána + Tisk; Stran: 1 [2]. Diagramy - informatika Další informace: Další dotazy. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda mohu opakovat 9.ročník pokud mám u 7 předmětů absenci 40%, ale uz jsem přijat na sš.

Office - grafy a diagramy | eKnihy, elektronické knihy

diagramy, 1994. [2] Tůmová, O., Pirich, D. Nástroje řízení jakosti a základy technické diagnostiky . Z ČU v Plzni, 1993. ISBN 80-7043-247-. [3] Kupka L. Výb ěr vhodného regula čního diagramu pro řízení jakosti výroby. Elektrotechnika a informatika 2004, Z ČU v Plzni. s. 45-48. ISBN 80-7043-299-3 Miroslav Lorenc - stránky věnované manažerské informatice, efektivnímu využití výpočetní techniky, Excelu, Wordu, at Eulerovské tahy, hamiltonovské cesty. Prohledávání grafů (do šířky, do hloubky), backtracking, metoda větví a mezí. Souvislost a dosažitelnost. Nejkratší cesty. Síťové grafy. Stromy a kostry. Steinerovy stromy. Základy počítačové geometrie, Voronoiovy diagramy a Delaunayho triangulace. Toky v sítích. Barvení grafů

INFORMATIKA I Osnova přednášek. 1. týden · Úvod do programování · Algoritmus a prostředky jeho vyjádření · Programovací jazyky a programovací styly · Úvod do jazyka Pascal · Úvod do prostředí Delphi 2. týden · Vývojové diagramy · Algoritmizace · Základní řídicí struktur Office - grafy a diagramy. Marie Franců. E-Knihy Učebnice, odborná literatura Informatika, výpočetní technika Naučná pro dospělé Technika Operační systémy Počítače a komunikace. Kniha vám přiblíží výhody grafického znázornění dat a naučí vás vytvářet grafy v aplikacích Microsoft Office

Informatika a informační a komunikační technologie Anotace: Sada obsahuje digitální učební materiály zaměřené na práci v textovém editoru MS Word. 1_14_Diagramy_ve_Wordu.doc .doc 91,50 kB 0× 1_15_Tabulka_sčítání_čísel.doc .doc 126,00 kB 0× 1_16_Převod_textu_na_sloupce.doc .doc 118,50 kB 0× 1_17_Vytvoření_tabulky. 4.1.2 Naměřené směrové diagramy vzorků č. 1 a č. 2 4.2 WAVEANT WA 26-5X P 26 DBI PARABOLICKÁ ANTÉNA PRO PÁSMO 5 GHZ 4.2.1 Naměřené hodnoty SWR vzorků č. 3 a č. 4 4.2.2 Naměřené směrové diagramy vzorků č. 3 a č. 4 4.3 ZHODNOCENÍ ZMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH ÚDAJŮ ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOH

88 souhvězdí (Android & iOS & MS Store) | RNDr

Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika model tříd. Konceptuální funkční modely. Model jednání, scénáře případů užití, diagramy komunikace, diagramy datových toků, diagram kontextu, diagramy aktivit. Hierarchie funkcí, minispecifikace. Informatika - maturitní témata 2020/21 (Mgr. Vojtěch Horký) 1. HTML; tabulkový procesor 2. Kaskádové styly (CSS); datové typy a jejich reprezentace 3. Databáze a SQL; hardware: periferie 4. Zpracování aritmetického výrazu; nástroje pro spolupráci při programování 5. Vývojové diagramy; síťová komunikace 6 vývojové diagramy, strukturogramy. (+) pˇrehlednost, názornost, (+) znázornení struktury,ˇ (+) informace o postupu ˇrešení. (-) nárocnost konstrukce symbolu˚ a vztahu,˚ˇ (-) obtížná možnost dodatecných úprav, vede k pˇ ˇrekreslení celého postupu, (-) není vhodné pro rozsáhlé a složité problémy. Textové. Informatika III. / Jindřich Kaluža [et al.]. -- 2. vyd.. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. -- 106 s. : il. ; 30 c

PPT - docWikipedie:WikiProjekt Kvalita/Test kvality InformatikaGenerace páru elektron díra | RNDrKeplerův dalekohled | RNDrPoznámky do sešitu :: gkvr-informatika-3

Informatika. Vývojové diagramy znázorňují průběh či stavbu programu. Používají se jako část dokumentace projektu. Většina projektů začíná tvorbou takového vývojového diagramu. Většinou si ale nebudete vytvářet vývojový diagram, pokud si budete něco zkoušet. Pokud se však rozhodnete programovat nějakou aplikaci. INF_2 Informatika II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (návrh a předlohy), tvorba prezentace (formátování, práce s textem, obrázky, tabulkami), grafy a diagramy, příprava a kontrola výstupů 10. - 13. V redukovaném rozsahu ECDL modul AM6 (Pokročilá prezentace) - zásady návrhu prezentací. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví; Magisterské předměty. Přístroje a metody pro biomedicínu; Systémová integrace procesů ve zdravotnictví; Civilní nouzové plánování; Biomedicínský inženýr; Biomedicínské inženýrství (AR 20/21) Biomedicínská a klinická informatika; Doktorské předměty. Biomedicínská a.

 • The darvaza gas crater.
 • Diablo 3 season 17.
 • Uhor v alobalu.
 • Grafen kompozit.
 • Kapverdy iberostar boa vista recenze.
 • Soustružení dřeva kurz.
 • Význam tetování vážky.
 • Stará malorážka.
 • Výroba jedlého papíru.
 • World of warships jak hrát.
 • Muzeum most hladká.
 • Aristoteles škola.
 • Kabinkové systémy.
 • Jak zvýšit hladinu estrogenu.
 • Kdy hnojit marihuanu.
 • Dětské prolézačky na doma.
 • Kalanchoe letnění.
 • Návod na klobouk.
 • Oprava promáčklin karoserie.
 • Gunkan sushi.
 • Smallville zajimavosti.
 • Jak dlouho čekala penelope.
 • Škoda fabia 6y2.
 • Přední blatník škoda octavia 1 original.
 • Plynový pedál fabia.
 • Tisk bruntál.
 • James joyce odysseus rozbor.
 • Lilie v květináči zalévání.
 • Zapuštěná kolejnice.
 • Jarní detox.
 • Jak neutralizovat kapsaicin.
 • Fare celoroční.
 • Přípravek pro praní mikrovláknových utěrek.
 • Lupus wikiskripta.
 • Brasilia.
 • Grosse arber de.
 • Emise skleníkových plynů.
 • Klx 650 prodej.
 • Kevin spacey csfd.
 • Podpůrná opatření sociální znevýhodnění.
 • Adobe premiere pro koupit.