Home

Vývoj počtu obyvatel brno

Nejvyšší počet obyvatel - 392 507 osob, mělo Brno v roce 1990 (k 31. 12.). Zlom nastal koncem roku 1993, kdy celkový počet obyvatel města Brna začal pomalu klesat. Na nejnižší počet obyvatel se město dostalo na konci roku 2006, kdy mělo 366 680 obyvatel. Od roku 2007 docházelo k mírnému nárůstu počtu obyvatel Statistický přehled pro regon Brno. Vývoj počtu obyvatel po letech, nezaměstnanost, kriminalita a trestná činnost. Nehody a počty zraněných na silnicích Brno (německy Brünn) je statutární město, počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy. Je sídlem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří samostatný okres Brno-město.Město o rozloze 230,18 km² leží na soutoku řek Svratky a Svitavy, má přibližně 381 tisíc obyvatel a.

Indikátor sleduje vývoj počtu obyvatel na území obce/okresu Brno-město v ročním horizontu (vždy k 31. 12. daného roku). Počet obyvatel města Brna se od šedesátých let 20... Metodologie Indikátor sleduje vývoj počtu obyvatel na území obce/okresu Brno-město v ročním horizontu (vždy k 31. 12. daného roku). Interpretace Počet obyvatel města Brna se od šedesátých let 20. století zvyšoval, v převážné míře zásluhou migrace zejména z ostatních okresů Jihomoravského kraje Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí Základní tendence vývoje Jihomoravského kraje. Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky - 2019 Odkaz [nové okno] Komentáře. Demografický vývoj v kraji. Demografický vývoj ve městech. Věkové složení a průměrný věk Brno, 13. února 2014 - V Tímto číslem je počet obyvatel a následně i jeho budoucí vývoj. Celkově je tedy v Brně denně přítomno až 540 000 obyvatel a tomuto počtu se musí město nabídkou své technické infrastruktury a služeb přizpůsobit Vývoj počtu obyvatel v obci Říčany, Brno-venkov. Rok Počet obyvatel; 2020: 2101: 2019: 2071: 2018: 2044: 2017: 2036: 2016: 2009: 2015: 2012: 2014: 201

Vývoj počtu obyvatel v Brně - DATA

Počty obyvatel v obcích po promítnutí územních změn k 1.1.2018 na základě demografické bilance narozených, zemřelých a migrace Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Brno snížil o 2 156? Od dob třicetileté války a kapitulace švédského obléhání se ve městě Brně odbíjí pravé poledne již v 11 h dopoledne, a to na novém hodinovém stroji ve tvaru obří nábojnice, který najdeme na náměstí Svobody Vývoj počtu osob oficiálně neregistrovaných ve městě Brně - 2013. Vymezení funkčního území Brněnské metropolitní oblasti a Jihlavské sídelní aglomerace (2013) Sociodemografická analýza územních částí města Brna (Analýza dat SLDB 2011) Sociodemografická analýza Brněnské metropolitní oblasti (Analýza dat SLDB 2011 Brno, druhé největší město v České republice, 370 tisíc obyvatel. Tak většinou popisují město školní učebnice a encyklopedie. Brněnští politici a úředníci ale nyní musí počítat s daleko vyššími čísly

Počet obyvatel okresu Brno-venkov vzrostl od roku 2000 o 35 %, zatímco ve stejném období počet obyvatel Brna nejenomže neroste, ale dokonce mírně klesá. Nejvyšší počet obyvatel, 392 tisíc osob, mělo Brno v roce 1990. Zlom nastal koncem roku 1993, kdy celkový počet obyvatel města Brna začal pomalu klesat Nejvíce obyvatel, a to 2 272, přibylo v okrese Brno-venkov. Počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvyšuje nepřetržitě již od roku 2003 (tedy 17 let), ovšem v okrese Hodonín bylo bilanční zvýšení počtu obyvatel zaznamenáno naposledy v roce 1994. V Brně-městě počet obyvatel rostl již čtvrtý rok po předchozích 6 letech. Brno-venkov (CZ0643) Kraj Vývoj počtu obyvatel (sčítání lidu) 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 307: 292: 288: 247: 316: 335: 320: 280: 342: 353: 338: 349: 351: 341 Pamětihodnosti. Zámek z konce 18. století dali vystavět Deymové ze Stříteže 1.2.3 Vývoj počtu živě narozených: Klíčová slova: demografická statistika, narození živého dítěte: Území: Brno: Rok: 2000-2014: Popis: Vývoj počtu živě narozených v časové řadě od roku 2000, absolutně a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věku a 1 000 obyvatel: Zdroj: ČSU ( IS Narození Příloha 12 Vývoj počtu obyvatel Brna 1980 až 2009 (graf) Příloha 13 Vývoj počtu obyvatel Brněnské aglomerace bez Brna 1980 až 2009 (graf) Příloha 14 Vývoj počtu obyvatel území intenzivních aglomeračních vazeb - suburbánní zóna Brna (tabulka

Vývoj počtu obyvatel MČ Brno-střed v letech 2008-2017 Pramen: ČSÚ Věková struktura obyvatel MČ je poměrně nepříznivá, počet dětí ve věku 0-14 let je podle registru obyvatel 12 859, avšak tuto hodnotu přesahuje počet obyvatel nad 65 let, kterých je 15 581. Obyvatel v produktivním věku mezi 15 až 64 lety je v MČ 61 018 Vývoj počtu obyvatel v krajích. Středočeský kraj: - začátek roku 2011: 1 264 769 - konec roku 2015: 1 326 876 - změna v procentech: 4,91. Praha: - začátek roku 2011: 1 233 646 - konec roku 2015: 1 267 449 - změna v procentech: 2,74. Jihomoravský kraj: - začátek roku 2011: 1 163 493 - konec roku 2015: 1 175 025 - změna v. Graf 1: Vývoj počtu obyvatel Boskovicka v letech 1869 - 2006 Zdroj: Historický lexikon obcí ČR 1869-2005, ČSÚ, Praha, 2006; Pohyb obyvatelstva v obcích Jihomoravského kraje v letech 1991-2006, Krajská reprezentace ČSÚ, Brno, 2007; vlastní zpracován Graf 2: Populační vývoj Brněnské metropolitní oblasti v letech 1993 až 2013 v ‰.. 32 Graf 3: Populační vývoj Jihomoravského kraje a České republiky v letech 1993 až 2013 v ‰..... 33 Graf 4: Věková struktura všech obyvatel ve městě Brno a v Jihomoravském kraji (k 31. 12

Brno-venkov (CZ0643) Kraj Vývoj počtu obyvatel (sčítání lidu) 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 642: 634: 650: 730: 738: 823: 1 036: 942: 1 120: 1 096: 1 116: 1 101: 1 164: 1 466: Pamětihodnosti. Farní kostel Povýšení svatého Kříže ze 13. stolet. Nejvíce obyvatel, a to 2 272, přibylo v okrese Brno-venkov. Počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvyšuje nepřetržitě již od roku 2003 (tedy 17 let), ovšem v okrese Hodonín bylo bilanční zvýšení počtu obyvatel zaznamenáno naposledy v roce 1994 Vývoj počtu obyvatel obcí ČR. podle dat Českého statistického úřadu (2008-2020 Zatímco Pardubice pomalu rostou, Hradec obyvatele postupně ztrácí. Nejvíce obyvatel ve městě žilo v roce 1990, kdy populace dosáhla čísla 101 302 - Stotisícový Hradec, stojí na webu hkcity.cz, na kterém jsou podrobné statistiky vývoje počtu obyvatel ve městě na Labi

Brno - vývoj počtu obyvatel, nezaměstnanost, dopravní

 1. Tabulka 1.7: Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel podle zón v letech 1993-2011 Zdroj: Historický lexikon obcí, 2007; SLDB 2011 V mapách je znázorněn vztah mezi přírůstkem/úbytkem počtu obyvatel v celém transformačním období mezi lety sčítání 1991-2011 a poměrem trvale a obvykle bydlícího obyvatelstva v roce 2011
 2. Název: 1.2.4 Vývoj počtu mrtvě narozených: Klíčová slova: demografická statistika, narození mrtvého plodu: Území: Brno: Rok: 2000-2014: Popis: Vývoj počtu mrtvě narozených v časové řadě od roku 2000, absolutně a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věk
 3. ulých letech vykázala většina obcí v okolí Brna nárůst počtu obyvatel. Stav v moravské metropoli je ale zcela opačný - počet obyvatel se snižuje. Lidé se stěhují za hranice města
 4. Informativní přehledy. Počty občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu. Data k 1. 1. 2020. Data ve formátu XLS Informativní počet občanů v ČR ve všech obcích, v obcích 3. typu a v městských částech (xls, 947 kB); Informativní počet cizinců v obcích a městských částech (xls, 1 MB); Data ve formátu XLS
 5. ulosti a dnes (BMD), 23, 89-102, Brno 2010, Archiv města Brna, ISBN 978-80-86735-21-1, ISSN 0524-689X
 6. Anotace: V městské části Brno - Žebětín roste oproti jiným oblastem České republiky počet obyvatel. Proto se diplomová práce zabývá prognózou vývoje počtu obyvatelstva v městské části Brno - Žebětín a vlivem růstu obyvatelstva na školství se zaměřením na odůvodnění možné výstavby základní školy ZŠ Otevřená, která by nahradila stávající ZŠ.
 7. Brno má přes 400 tisíc obyvatel lze vývoj počtu obyvatel Brna dokladovat následovně. První historická zmínka o počtu obyvatel města je z roku 1389, kdy zde mělo žít 8 400 lidí. Na začátku průmyslové revoluce rozvojem hlavně

Brno - Wikipedi

Tabulka č. 14: Vývoj počtu obyvatel v obcích Jihomoravského kraje 1961-2007 Okres Blansko SO ORP Blansko Adamov 3,139 3,787 5,088 5,089 4,970 4,815 94.6 96.9 377. Platný územní plán předpokládal nárůst počtu obyvatel města pro rok 2000 na 403 - 407 tisíc obyvatel, následně pak pro rok 2010 až na 420 - 430 tisíc obyvatel. Ve skutečnosti však došlo k plynulému poklesu celkového počtu obyvatel města. Stav obyvatel ve městě Brně dle ČSÚ dosáhl v roce 2008 stavu 370 592 obyvatel 12 Vývoj počtu obyvatel za posledních 10 let [formát JPG, 515kB] 13 Brownfields [formát JPG, 406kB] 14 Silniční doprava [formát JPG, 455kB] 15 Železniční doprava [formát JPG, 425kB] 16 Městská hromadná doprava [formát JPG, 517kB] 17 Záplavová území [formát JPG, 386kB Brno a vývoj počtu obyvatel: jelikož je Brno druhým největším městem v ČR, populace obyvatel je zde mírně na vzestupu, k tomu přispívá zejména dobrá životní úroveň. Brno a rodáci: jedná se o osobnosti, které se ve městě Brno narodili, nebo zde nějakým způsobem působily

Zhoř (okres Brno-venkov) – Wikipedie

Datové sady - Katalog otevřených dat Brno

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v České republice, Jihomoravském kraji a jeho okresech v letech 2001- 2011 (střední stav obyvatel, 2001 = 100 %) Zdroj dat: Demografická ročenka okresů a krajů, Statistický bulletin - Jihomoravský kraj, Pohyb obyvatelstva ČR v 1. pololet Následující graf zachycuje vývoj počtu obyvatel na území města Brna. Počet obyvatel postupně narůstá i kladným saldem přírůstku stěhování, které bylo v letech 2010-2015 záporné (z Brna Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel, zdroj: Data.Brno. 6

Moravská metropole Brno je nejen ekonomickým a kulturním centrem kraje, ale také významným centrem vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací. V rámci celorepublikového srovnání má největší poměr studentů vysokých škol k celkovému počtu obyvatel (Statutární město Brno, 2017) Brno (slovenské prídavné meno znie brniansky) je počtom obyvateľov najväčšie mesto Moravy a druhé najväčšie Česka.Je historickým hlavným mestom Moravy, v súčasnosti je správnym centrom Juhomoravského kraja s postavením štatutárneho mesta.Rozkladá sa na juhu Moravy na sútoku riek Svratka a Svitava.Má rozlohu 230,2 km², k 1. Januáru 2019 tu bolo na trvalý pobyt.

Výsledky vyhledávání „population - DATA

ČTRNÁCT, Pavel, Josef JEŽEK a Jaroslav MARYÁŠ. Vývoj počtu obyvatel - Rost čislennosti naselenija - Growth of Population 1961-1980. In Atlas obyvatelstva ČSSR - Atlas naselenija ČSSR - Population Atlas of the ČSSR.Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální statistický úřad, 1987 Vývoj obyvatelstva České republiky, Úvod 2018 5 Úvod: Vývoj obyvatelstva v roce 2018 Populační vývoj České republiky v roce 2018 byl ve znamení růstu počtu obyvatel.Na celkovém ročním přírůstku 39,7 tisíce osob se výrazně větší měrou podílela zahraniční migrace se saldem 38,6 tisíce než přirozená měna s přírůstkem 1,1 tisíce osob Brno Štýřice je lokalita, která se neustále rozvíjí, v posledních letech vznikají bytové komplexy v okolí ulice Vídeňská, naproti tomu v okolí ulice Heršpická vzniká v posledních letech spíše obchodní a administrativní výstavba. 3.3.1 Vývoj počtu obyvatel. Popovice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji.Jejich katastrální území Popovice u Rajhradu se rozkládá v Dyjsko-svrateckém úvalu.Žije zde 356 obyvatel. Jediným komunikačním napojením obce na silniční síť je silnice I/52

Obyvatelstvo - Kraj ČSÚ v Brn

Sociodemografické podmínky. Je zde uváděna populační prognóza, která modelovala vývoj počtu obyvatel Brna do roku 2066 ve třech variantách. I když počet obyvatel města Brna v posledních letech stagnuje, byla pro návrh územního plánu vybrána vysoká varianta, která počítá s nárůstem počtu obyvatel až na 464 000.* * součet počtu obyvatel Mokré Hory a Jehnic - 457 osob zdroj: K. Kuča - Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesni Dále hodnotíme vývoj a územní diferenciaci průměrného počtu let školní docházky. Tento komplexní ukazatel popisuje celkovou úroveň vzdělanosti obyvatel v daném území, když zohledňuje všechny stupně vzdělání a každému přikládá jinou váhu. Ukazatel vyjadřuje odhad, kolik let se vzdělával průměrný obyvatel obce Grafické vyjádření souhrnného ukazatele věkového složení v podobě indexu věkového složení, zde v podobě indexu stáří tj. počtu obyvatel ve věku 60 a více let na 100 obyvatel ve věku 0--14 let v obcích do 2000 obyvatel ukazuje, jakým dlouhodobým procesem je vývoj věkové struktury obyvatelstva: vysoká porodnost v

Vývoj obyvatel Česka — Události, Za růstem počtu obyvatel v Česku stojí - kromě vyšší porodnosti - hlavně migrace. Přibylo přesně 25 tisíc obyvatel. Nejvíc v Praze a ve středních Čechách Vývoj počtu obyvatel České republiky - pokračování. Následně začal počet obyvatel mírně stoupat až do počátku 90. let 20. století. Od roku 1994 počet obyvatel klesal (přirozený úbytek obyvatel) až do roku 2003, kdy opět začat počet obyvatel stoupat (především díky imigraci)

Co vše o Brně prozrazují statistiky - iBrno

Obr. 1: Vývoj počtu obyvatel ve SO ORP JMK v letech 2005-2015 (v %) Zdroj: ArcČR 500, Arcdata Praha, ČSÚ (2016); vlastní výpočty a zpracování 3.2 Vývoj indexu hospodářského zatížení populace Nepříznivý poměr mezi produktivní a postproduktivní složkou obyvatel je zaznamenaný ve SO ORP Brno, Blansko a Tišnov Vývoj postojů obyvatel ČR ke gayům a lesbám. 13.7.2010 09:07 | Přečteno: 2973× | poslední úprava: 13.7.2010 09:33 Zdroj dat: Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), výzkumné oddělení Sociologického ústavu Akademie Věd České Republik Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých intercenzálních obdobích byl hodnocen pomocí bazických indexů, kdy za bázi byl zvolen počet obyvatel při sčítání lidu 1869 (100 %). Počet obyvatel představuje spolu s celkovým počtem živě narozených, zemřelých, přistěhovalých, vystěhovalých apod. absolutní hodnoty Pokud bylo v roce 1980 z celkového počtu obyvatel města Blanska 25,28 % dětí ve věku 0 — 14 let a 14,85 % obyvatel starších 60 let, k 31. 12. 2003 se tento poměr téměř obrátil (14,21 % dětí ve věku 0 — 14 let a 20,12 % obyvatel starších 60 let). Vývoj indexu stáří zobrazuje tabulka č. 5 3. října od 9:00 dojde k plánované odstávce knihovního systému z důvodu instalace nového service packu. Plánovaný termín ukončení prací je neděle 4. října v odpoledních hodinách

snižujícím se počtu obyvatel města, což se projevuje také na obsazenosti škol. Postupně se zaměřím na vývoj vybraných demografických ukazatelů města Třebíč, kde budu hledat důvod snižujícího se počtu obyvatel, dále na demografický vývoj dvou věkových kategorií, a to dětí ve věku do tří a do šesti let 5 1.2 Obyvatelstvo Obr. 1: Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Břeclav v letech 2005 - 2014 (k 31. 12.) Zdroj: CZSO. (2016). Vybrané ukazatele za správní obvod Břeclav v letech 2001-2014. Retrieved October 7, 2016, fro Právě kvůli neustálým potyčkám stagnoval vývoj města i růst počtu obyvatel. Tato stagnace trvala po následujících 200 let. V pol. 16. stol. se Brno začalo přiklánět k protestantismu, jehož stoupenci získali převahu v městské radě Vývoj počtu narozených a zemřelých Počet narozených Po 2. svět. válce - vzestup, pak pokles až do Poéet obyvatel na km2 v roce 2008 podle správní obvodú obcí s povéieným obecním úFadem Brno Olomouc Prostéjov PFerov Kromëñíž Vyškov Havlíökuv. Broa Ždár nad Sázavou Jihlav Vývoj počtu obyvatel center v ČR je částečně ovlivněn roz-vojem obcí p říměstského území, tzn. p řelivem části obyvatel do suburbánních zón. Tento zp ůsob rozvoje je u jednotlivých center výrazně odlišný. Mimo Pražského metropolitního re-gionu jej lze sledovat zejména v okolí t ěchto měst: Brno, Pl

Celkový přírůstek obyvatel, zahrnující kromě toho přirozeného i přírůstek stěhováním, byl v Olomouckém kraji naposledy kladný v roce 2008. Od tohoto roku dochází ke každoročnímu úbytku počtu obyvatel, nastínil vývoj počtu obyvatel kraje mluvčí olomouckých statistiků Jiří Frelich Vývoj počtu obyvatel k. 31.12.2011. Zdroj dat . ČSÚ. Graf vytvořila Jana Žitňáková. K . 31. 12. 2011 žilo na území Brna-města celkem 378 965 obyvatel. Počet obyvatel se od roku 1961 do roku 1991 trvale zvyšoval. V uplynulých 20 letech ale dochází k postupnému úbytku a to nejen Brno se při přepočtu na 1000 obyvatel. 1869. Vývoj počtu obyvatel ve městě Uherské Hradiště (a také ve Starém Městě a Kunovicích) v období let 1869 až 2011 charakterizují tab. 1 a 2 a obr. 1. Tab. 1: Vývoj počtu obyvatel města Uherské Hradiště v období 1869-2011 (dle dat ze sčítání lidu) rok počet obyvatel indexy Bazický řetězový 1869 5 659 100,0 VÝVOJ POČTU A POHYB OBYVATEL/PROGNÓZA POČTU OBYVATEL Blansko ke dni 31. 12. 2001 20 594 obyvatel ke dni 31. 12. 2006 20 824 obyvatel SO ORP Blanska ke dni 31. 12. 2001 53 805 obyvatel ke dni 31. 12. 2006 54 603 obyvatel Ve městě Blansko, podobně jako v celém okrese Blansko1, se projevují

Dolní Heršpice – WikipedieJilmoví – WikipedieDrahonín – Wikipedie

Vývoj počtu obyvatel v obci Říčany, Brno-venko

Vývoj počtu obyvatel ČR a délka dožití — Věda 24 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Změna; Počet obyvatel: 318: 330: 337: 340: 337: 324: 336: 332: 322: 331: 335: 335: 335 +5,4 %. Počet obyvatel v obcích, průměrný věk mužů a žen v obcích Města s největším počtem obyvatel v ČR a průměrný věk mužů a žen - Následující tabulka ukazuje celkový počet obyvatel v každé obci a průměrný věk zde žijících mužů a žen. Údaje pochází z Českého statistického úřadu (stav v lednu 2020

Přísnotice – WikipedieDemografický vývoj ve městech Jihomoravského kraje v roceUnín – WikipedieOchoz u Brna – Wikipedie
 • Útulek teplice.
 • Mix reality.
 • Fixy sada.
 • Krysí skvrnivka.
 • Megafon ostrava.
 • Mohu pěstovat marihuanu.
 • Dachstein ledovec.
 • Hra o trůny smrt noční král.
 • Prodam kawasaki gtr 1400.
 • Reus game.
 • Gramaticke chyby oprava.
 • Vitamin d wiki.
 • Nejoblíbenější zvířata.
 • Roy jones rapper.
 • Ortopedická klinika brno bohunice.
 • Dr max aplikace.
 • Pod pískem film.
 • Nerezové koupací sudy.
 • Očkování proti vzteklině pes cena.
 • Abiotický faktor.
 • Oprava laku auta tužka.
 • Naramky z koralku.
 • Vuescan licence.
 • Cena králičího masa 2018.
 • E shop s dekoracemi.
 • Primární prameny.
 • Úřední deska okresní soud ústí nad labem.
 • Školní atlas české republiky geodézie.
 • Vlozit soubor do messengeru.
 • Vrchol paraboly příklady.
 • Fare celoroční.
 • Vdaná a zamilovaná do mladšího.
 • Neodcházej text.
 • Co sledovat po klíštěti.
 • Změna barvy písma ikon na ploše windows 7.
 • Drátěné ploty ostrava.
 • Mikrofakie.
 • God of war csfd.
 • Skateshop boty.
 • Olsen twins čsfd.
 • Zraková ostrost 5/5.