Home

Zdroje energie referát

Vodné elektrárne - referát / Referát / Zadania-seminarky

Alternativní zdroje energie - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy zemmlno plynu, ropy apod.). Všechny tyto zdroje surovin energie mohou sloužit k uspokojování životních potteb tlovéka oznatujeme je souhrnným názvem pñmdní zdroje Zatímco nékteré z nich se mohou do jisté míry po<upné obnovovat (tzv. obnovitelné zdroje), jiné se neobnovují lidé jich mají k dispozici pouze omezené množství

Alternativní zdroje energie: referát - iReferaty

Vytisknout referát Přidat referát do záložek. Obnovitelné zdroje energie. Vodní elektrárny Energie vody je historicky nejstarším využívaným zdrojem energie a využívá se zejména k výrobě elektrické energie. Ta může být použita k vlastní spotřebě výrobce např. k osvětlení, vytápění objektů, k ohřevu vody nebo. Sluneční energie Lidstvo na celé Zemi spotřebuje každou vteřinu 10 TW (terrawattů), což je 10 000 000 000 000 wattů. Z čeho tuto energii vlastně získáváme? Po zralé úvaze dojde většina z nás zřejmě k názoru, že převážně z fosilních paliv. Ale dnes je už jasné, že tyto zdroje energie nemají žádnou budoucnost Obnovitelné zdroje energie • Jsou přírodní zdroje, které se při postupném spotřebování částečně nebo úplně obnovují, a to samy nebo za přispění člověka. Sluneční elektrárna[online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW Energetika v Česku je výroba, spotřeba, import a export energie a elektřiny v Česku. Většina elektřiny se vyrábí v uhelných (51,4 %, r. 2015) a jaderných (32 %, r. 2015) elektrárnách a dále v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje energie (11,2 %, r. 2015).V roce 2014 se v Česku vyrobilo 85,9 TWh elektřiny, 9,9 TWh bylo dovezeno a 25,7 TWh bylo vyvezeno Energie Energie je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost tělesa konat práci. Označení: E Jednotky energie jsou stejné jako jednotky práce - joule, kilowatthodina. Formy energie 1. mechanické formy energie a. polohová b. pohybová 2. vnitřní formy energie a. tepelná b. jaderná c. chemická 3. elektromagnetické formy.

• Mají význam jako rychlé zdroje energie • Kryjí většinu energetických potřeb organismu • Existuje velké množství cukrů • Cukr je i v potravinách, které nejsou sladké /např. pečivo, vláknina apod. Obnovitelná energie je energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, které se v lidském časovém měřítku přirozeně obnovují, patří mezi ně uhlíkově neutrální zdroje, jako jsou sluneční záření, vítr, déšť, příliv, vlny a geotermální teplo. Mezi zdroje obnovitelné energie je často také zařazována biomasa, u které je diskutabilní uhlíková neutralita

Slnečná energia ~ Fyzika - Referáty | Zones

 1. [FYZ] Referát - Zdroje energie Vyjádřete svůj názor na zdroje energie (ropa, zemní plyn, uhlí, voda, vítr, slunce, biopaliva, jaderná energie, geotermální energie a třeba i v budoucnu vodík) z hlediska bezpečnosti, hospodárnosti,dostupnosti a čistoty (vliv na životní prostředí).Jaký zdroj nebo zdroje energie z vašeho.
 2. Geotermální zdroje se nacházejí v širokém spektrumu hlubin, od mělkých povrchních až více kilometrů hlubokých rezervoáru vroucí vody a páry která se může přivést na povrch a využit. V přírodě se geotermální energie nejčastěji objevuje ve formě sopek, pramenů vroucí vody a gejzíru
 3. Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady (Sluneční (solární) energie, Fyzika referát
 4. Sluneční energie. Moderní průmyslová společnost spotřebuje ohromné množství energie. V současné době existují značné obavy, zda dostupné zdroje energie vystačí i pro budoucnost. Průmyslové země jako je Kanada, Japonska a USA čítají dohromady pouze 12.5 % světové populace, ale spotřebují 60% světové produkce energie
 5. Obecně však platí, že většina rostlinných zdrojů má nižší podíl bílkovin než zdroje živočišné. Tuky můžeme označit jako zdroje a zásobníky energie v naší stravě. Jsou buď rostlinného, nebo živočišného původu
Tepelné elektrárne výhody a nevýhody – Horizontálna

Obnovitelné zdroje energie

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 8. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) větrná energie, geotermální energie, biopaliva, energie přílivu a mořských vln, a další druhy obnovitelných zdrojů. Kromě toho se však k alternativním zdrojům řadí také zdroje energie, které produkuje lidská společnost. Těmi je například energie získaná z odpadů, bioplyn, čistírenské kaly a další zdroje energie Obnovitelné zdroje energie K obnovitelným zdroj ům energie (OZE) pat ří v ČR hlavn ěenergie vody, v ětru, slune čního záření, biomasy a bioplynu. Podíl OZE na výrob ěelektrické energie v ČR je asi 7 % (v roce 2010). Výroba elekt řiny z obnovitelných zdroj ůroste. Nejv ětší podíl zaujímá výroba elekt řiny ve vodníc Uhlí: tradiční zdroj energie. Uhlí: jedno z nejvýznamnějších fosilních paliv, hořlavý kámen, hornina biologického původu, černé zlato - ve skutečnosti vlastně sluneční energie dlouhodobě uskladněná prostřednictvím biologických a geologických procesů.Odborníci říkají, že jde o pevný kaustobiolit (řecky: kaustos=hořlavý, bios=život), tedy nerostné. Biomasa je součástí obnovitelných zdrojů energie. Těmi se rozumějí obnovitelné nefosilní zdroje energie (vítr, sluneční energie, geotermální energie, energie vln a přílivu, energie vody, biomasa, plyn ze skládek, z čistíren odpadních vod a bioplyny). Definice biomasy dle evroé směrnice

Úvod » Sluneční energie-referát z fyziky. Ukázka z referátu Sluneční energie... Budoucnost sluneční energie . Slunce je vhodným zdrojem energie pro budoucnost. Ale její využívání ve budeme muset přejít na jiné zdroje energie, protože staré budou zcela vyčerpány. V blízké budoucnosti bude muset energetickou. Referát o zdravé výživě Tuky můžeme označit jako zdroje a zásobníky energie v naší stravě. Jsou buď rostlinného, nebo živočišného původu. Měli bychom dávat přednost tukům rostlinným před tuky živočišnými. Jsou lépe stravitelné a neobsahují cholesterol, který je ve větší míře škodlivý

Sluneční energie - referát - Seminárky, referáty

 1. Jednotlivé zdroje energie na Zemi možno rozdeliť do dvoch základných skupín: a ) tradičné zdroje energie , b) obnoviteľné zdroje energie. Chybí: referát Neobnovitelné zdroje energie - Snižujeme. To je základní a charakteristický rozdíl mezi obnovitelnými zdroji energie. Definice obnovitelných zdrojů v českých zákonech.
 2. Rozvod elektrické energie Ing. M. Bešta Studijní materiály pro učební obor elektrikář - slaboproud Síť TN-C: TN-C síť s uzemněným uzlem zdroje, neživé části jsou spojeny s uzlem zdroje pře
 3. 1. Světelné zdroje. Zkuste si osvojit jednoduché pravidlo - zhasínejte vždy při odchodu z místností v bytě nebo domě. Svícení sice není největší položkou na účtu za energie, je ale jedním z návyků, který si s rodinou osvojíte nejrychleji
 4. Referát na téma Keplerovy zákony vysvětluje všechny tři zákony, které jsou doplněny i různými obrázky. Vodní zdroje energie. Zajímavě graficky zpracovaný materiál seznamuje s historií, současností i výhodami a nevýhodami vodních zdrojů energie
 5. Dosahují velkých výkonů při velké účinnosti. Používají se jako náhradní zdroje elektrické energie. Kotel Kotel je otevřená nebo uzavřená nádoba sloužící k ohřívání a zpracování kapalin. Potřebné teplo se získává spalováním paliva v topeništi kotle nebo se přivádí teplonosnou látkou (párou, horkou vodou)

Cukry jsou základním zdrojem energie pro organizmus. V těle mají formu glukózy, což představuje okamžitý zdroj energie nebo formu glykogenu fungujícího jako záložní zdroj energie v játrech a svalech. Cukry bychom měli konzumovat pouze z přírodních zdrojů a nikoliv ze zdrojů rafinovaných (řepný cukr) Přenos elektrické energie. Rozvod elektrické energie je po celém území státu uskutečňován složitou přenosovou soustavou, v níž je střídavé napětí transformováno na různou hodnotu. Dálkový přenos (často přesahující i hranice státu) se uskutečňuje při vysokém napětí (, nebo ).. Vlivem ztrát se přenášený výkon snižuje o hodnotu (neboť práce se mění ve.

3. 12. 2020. Energetik CIRI otestuje elektromobil od ČEZ ESCO 2. 12. 2020. Zima sice pomalu přebírá nadvládu, ale ve Kvítkovicích se podařilo zasadit novou ovocnou ale TOHLE JSME TAKY MY: • stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/ • opakovací kartičky Quizlet: https://quizlet.com/Edisco2 • aktuality na Instáči: https. Zdroje energie Spotřeba energie ve společnosti lidí každým rokem stále stoupá. Lidé potřebují ke svému modernímu životu vyrábět teplo a světlo (pro zajištění funkce strojů v továrnách, spotřebičů v domácnosti, pro funkci dopravních prostředků, atd. Metabolismus a energetické krytí při sportu Pohybová zátěž Zdroje energie pro pohybovou činnost glycidy, lipidy, proteiny Štěpí, eventuelně transformují v produkty intermediárního metabolismu, získáváme z nich ATP Při málo intenzivní práci čerpána energie ze všech zdrojů Při intenzivní svalové činnosti jsou hlavním zdrojem cukry zásoby ATP na několik vteřin.

Jako neobnovitelný zdroj energie označujeme suroviny, jejichž vyčerpání se předpokládá během maximálně stovek let, jejich obnovení by však trvalo mnohonásobně déle. Jejich těžba zpracování navíc poškozují životní prostředí. Jsou to především fosilní paliva - uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina, hořlavé písky, hořlavé břidlice. Mezi neobnovitelné zdroje. Rozvod elektrické energie Energie z elektráren se rozvání pomocí dálkových a místních sítí. Při přenosu je nutné, aby ztráty byly, co nejmenší. Ztráty výrazně rostou, když protéká velký proud. Proto jsou nejdelší trasy přenosu budovány na vysoké napětí (až 400 kV), ale nízký proud Druhy elektrických proudů stejnosměrný elektrický proud - je to proud, který má neustále stejný směr a velikost (pokud máme stálý zdroj napětí) střídavý elektrický proud - je to proud, který se neustále mění Stejnosměrný proud Je to proud, který má neustále stejný směr galvanické články Vzniká: ze zdroje. Neobnovitelné zdroje energie Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: - uhlí - ropa - zemní plyn - jaderná energie Tepelná elektrárna [online]. Sluneční energie - referát - Seminárky, referáty, maturitní. Bohužel je toto zařízení zatím velmi nákladné Je tak jisté, za pár desítek let tradiční zdroje energie (ropa, uhlí, zemní plyn) dojdou. Výhledově můžeme hovořit asi o 50 letech. Pak už bude třeba využít nových možností a rozhodně by nebylo dobře čekat na to, až se svět ocitne bez surovin na výrobu energie. Je nutné tento problém řešit a hledat nové zdroje energie

Biomasa - Obnovitelné zdroje energie v České republice . Referát do ekologie o biosféře. 12.1.2002 Černobyl. Stručná historie jaderné energetiky, Jaderné elektrárny v ČR, Teoreticky o reaktoru a stavbě jednoho z typů, Samotná katastrofa v Černobylu, Co předcházelo, Průběh experimentu, Následky, Vliv na naše území. Využití alternativních zdrojů energie Obnovitelné energie v roce 2003 Téměř každý z nás se již setkal s termíny alternativní, obnovitelný zdroj energie a klasický zdroj energie. Mezi obnovitelné zdroje řadíme ty , které jsou v podstatě nevyčerpatelné např. energie slunce, země, vody, větru, biomasa, atd zdroje tuků a olejů. rostlinné: semena rostlin (rostlinná zásobárna energie), slunečnice, řepka olejka, olivy, mák, ořechy, len, avokádo, tropické ovoce (ochrana proti odpařování vody) živočišné: podkožní tuk (škvařením), z mléka (odstřeďováním) margaríny: ztužováním tuků (+H, hydrogenace

Obnovitelné zdroje energie. Fototermální systémy. Obecné informace * V našich podmínkách je výhodné využití solární energie pro výrobu tepla a ohřevu teplé užitkové vody * Optimální je komplexní systém, který umožňuje celoroční využití, například: zima. topení, teplá voda Všetko, čo študent potrebuje - referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ, životopis Nevyčerpatelné zdroje vodní energie (Norsko zaujímá 1.místo na světě v produkci elektřiny na obyvatele). Norsko bylo u zrodu výroby oceli, kterou však předstihla produkce hliníku. Norsko je také důležitým vývozcem niklu, mědi, zinku a magnézia Podle české legislativy se sacharidem rozumí jakýkoliv sacharid, který je metabolizován člověkem (tj. který dokáže využít jako zdroj energie nebo stavební či jinak prospěšnou látku (u sacharidů jde téměř výlučně o zdroj energie)), včetně polyolů (alkoholické cukry např. sorbitol, xylitol, mannitol) This entry was posted in Maturitní otázky z chemie, Referáty, Studijní materiály z chemie and tagged Asfalt, Benzín, chemie, maturita, maturita z Chemie, maturitní otázka z chemie, maturitní otázka ze zeměpisu, Mazut, Nafta, Petrolej, referát z Chemie, Ropa, Surovinové zdroje, Uhlí, Zemní plyn. Bookmark the permalink

Energetika v Česku - Wikipedi

• 06) Zdroje elektrického proudu a napětí ve zdrojích proudu a napětí dochází k přeměně jiných druhů energie v energii kinetickou příklady zdrojů: galvanický článek (suchý článek, akumulátor), termočlánek, fotočlánek, generátory (alternátory, dynama), elektrická síť Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.. + Výměna odkaz Nezkreslená věda - vzdělávací cyklus Akademie věd ČR Odborným garantem tohoto dílu se stal RNDr. Vladimír Wagner CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. K..

Obnovitelná energie - Wikipedi

Lipidy jsou estery vznikající reakcí vyšších mastných

referát-Jaderné elektrárny. Dějiny lidstva jsou spojeny s dějinami využití energie. V současné době, kdy se silně snižují zdroje klasických energií , je nutno využít energie ukryté ve hmotě - to znamená využití štěpení jádra atomu. Historie JE - Tlakovodní jaderný reakto Pokud by se tento potenciál využil, větrná energie by se mohla podílet na energetické skladbě Slovenska 4 %. Slovenskou elektrizační přenosová soustava (SEPS) momentálně nevydává povolení k připojení nových větrných parků do soustavy. Důvodem je jejich zařazení mezi nepředvídatelné obnovitelné zdroje energie. Přírodní zdroje - opakování environmentální zdroje jsou / mohou být využívány člověkem pro uspokojení jeho potřeb v širším slova smyslu zdroje surovin, paliva, energie nebo zdroje využitelné jako spotřební předměty (jako např. pitná voda) přírodní procesy, tedy síly přírody, které společnost využívá.

[FYZ] Referát - Zdroje energie on Karanténa Úkol

Alternativní zdroje energie - seminárka - Seminárky

 • Výstavy obrazů.
 • Atv 125ccm.
 • Hairdreams recenze.
 • Levný nábytek kojetín.
 • Povlečení do postýlky minnie.
 • Pohanka tatarská.
 • Skoba s vrutem.
 • Nejméně kalorické pečivo.
 • Pixword vesmir.
 • Backpropagation wikipedia.
 • Ostrovy sopečného původu.
 • Žitavská jezera.
 • Restaurace gentleman jarošovská jindřichův hradec.
 • Otvírák tescoma president.
 • Trekové boty nike.
 • Siluminy.
 • Sprej na rozcesavani srsti.
 • Mírové operace osn.
 • Usb flash disk.
 • Tolkien film csfd.
 • Cteni textu iphone.
 • Tvrdé lasagne.
 • Biolit eco past na rybenky kde koupit.
 • Korunní voda.
 • Standard liege.
 • Ramadan 2021.
 • Prochazka rizin 14.
 • Vratové kování.
 • Russell brand csfd.
 • Dub kermesový.
 • Thrasher buy.
 • Skolní.
 • V cine praskla prehrada.
 • Pixelmon best eevee evolution.
 • Disana pleny.
 • Barbie domeček.
 • Satyricon fellini.
 • Tříkolka chopper cena.
 • Psí útulek bohumín.
 • Creepy maze.
 • Mega mewtwo y.